Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Consumer Affairs

Beschermingsmaatregelen in geval van crisis op elektriciteitsbevoorrading van het land

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem een ontwerp van koninklijk besluit goed dat beschermingsmaatregelen in geval van crisis op elektriciteitsbevoorrading van het land omvat.

Lees verder - 04/10/2018 14:44

Wijziging van het Wetboek van economisch recht op vlak van de audiovisuele sector

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie en Consumenten Kris Peeters een voorontwerp van wet goed dat het Wetboek van economisch recht wijzigt op vlak van de audiovisuele sector.

Lees verder - 08/06/2018 15:50

Bescherming van uw persoonsgegevens

U ontvangt deze newsletter omdat u zich ervoor hebt ingeschreven. De Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister bewaart en verwerkt de gegevens die u hebt verstrekt met als enig doel de newsletter te verzenden.

Lees verder - 24/05/2018 16:34

Financiering van de Consumentenombudsdienst

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie en Consumenten Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit tot regeling van de financiering van de Consumentenombudsdienst goed.

Lees verder - 19/01/2018 14:46

Barometer van de informatiemaatschappij 2017: Highly connected België staat nog voor grote uitdagingen

Vandaag publiceert de FOD Economie de editie 2017 van zijn jaarlijkse Barometer van de Informatiemaatschappij. België handhaaft zijn uitstekende connectiviteit en groeit verder door in een reeks andere indicatoren zoals e-commerce en 4G-dekking. Ons land moet evenwel aandachtig blijven daar de geregistreerde groei niet altijd toereikend is om de opgelopen achterstand te dichten, met name wat de penetratiegraad van mobiele breedband betreft.

Lees verder - 27/07/2017 13:28

De FOD Economie stapt over naar een digitale versie van zijn jaarlijks overzicht

Voor de eerste keer wordt het jaarverslag van de FOD uitsluitend elektronisch gepubliceerd onder de titel “e-jaarverslag 2016”. Deze publicatie is enkel te raadplegen via de nieuwe app “FOD Economie Kiosk”.Elk jaar publiceert de FOD Economie rond deze periode zijn activiteitenverslag van het afgelopen jaar. Met de opkomst van sociale media en de digitalisering van onze maatschappij en economie wens de FOD Economie dat deze publicatie ook deze trend volgt. Daarom stapt de FOD Economie over naar een “e-jaarverslag”. Deze digitale versie moet de dynamiek, de gebruiksvriendelijkheid en de interactiviteit van het jaarverslag vergroten en kan eveneens gemakkelijk op tablets worden geraadpleegd.

 

Het e-jaarverslag 2016 omschrijft niet alle activiteiten van de FOD Economie. De bedoeling is om de belangrijkste verwezenlijkingen van de FOD in 2016 in het licht te stellen en hiermee aan de behoeften van ondernemingen, kmo’s, zelfstandigen en consumenten te beantwoorden.

Hierbij denken we bijvoorbeeld aan:

§  De aandacht die de FOD schonk aan de energiebevoorradingszekerheid en aan de veiligheid van de energie-infrastructuren;

§  De verspreiding in België van de nieuwe benzine 95 E10;

§  De steun aan innovatie met de vereenvoudiging van de octrooieerbaarheidsvoorwaarden voor Europese octrooien en de 10e verjaardag van de innovatiepremie;

§  De verwezenlijking van een reeks economische studies en analyses: periodieke sectorale studies, Sectoraal Panorama, Boordtabel van de kmo’s en zelfstandige ondernemers of nog de deelname aan de Brexit High Level group;

§  De uitvoering van de wettelijke erkenning als ambachtsman/-vrouw;

§  De permanente aandacht die de FOD schonk aan de veiligheid van producten en diensten, die in het bijzonder kinderen betreffen;

§  De oprichting van een uniek contactpunt voor consumentengeschillen: https://meldpunt.belgie.be;

§  De oprichting van een open-dataportaal inzake statistieken.

 

Met dezelfde moderniseringswil hebben we de onlinetoepassing “FOD Economie Kiosk” ontwikkeld waar u reeds het e-jaarverslag 2016 kunt terugvinden en waar u voortaan ook de belangrijkste publicaties van ons departement, waaronder het Trefpunt Economie, kunt raadplegen. Deze toepassing kunt u gratis downloaden op de App Store en Google Play Store en laat u toe om onze activiteiten op de voet te volgen”, verklaart Chantal De Pauw, woordvoerster van de FOD Economie.

Download nu onze nieuwe app “FOD Economie Kiosk” en ontdek het 1e “e-jaarverslag” via App Store of Google Play Store (op tablet).

Lees verder - 17/07/2017 08:48

Een op vier geteste speelgoedartikelen te luid

Waarschuwing voor veel te luid speelgoedpistool

Brussel, 9 maart 2017 – Uit een controlecampagne van de FOD Economie bleek dat 5 van de 21 geteste speelgoedartikelen te veel geluid maken en daardoor niet voldoen aan de wettelijke veiligheidsvereisten. Eén speelgoedje bleek ook gevaarlijk voor jonge kinderen. Uiteindelijk werden drie artikelen uit de handel gehaald.
Chantal De Pauw, woordvoerster van de FOD Economie: “Kinderen vinden speelgoedjes die geluid maken extra leuk. Ze zijn ook vaak geneigd om speelgoed dicht bij hun oor te houden om alle geluidjes goed te kunnen horen. Daarom is het belangrijk ook dit veiligheidsaspect te controleren. Deze gerichte controleactie, samen met 15 andere EU-landen, toont aan dat het meeste speelgoed veilig speelplezier garandeert, maar er werden toch ook een aanzienlijk aantal inbreuken vastgesteld.

Lees verder - 09/03/2017 09:49

Cyber Security KIT: Maak je bedrijf en personeel cyberveilig!

De beste manier waarop een bedrijf of organisatie zich kan beschermen tegen cyberaanvallen, is door hun medewerkers alert te maken! Daarom heeft de Cyber Security Coalition samen met het Centrum voor Cybersecurity België een gratis kant-en-klaar pakket samengesteld waarmee KMO’s en andere organisaties hun medewerkers op een eenvoudige manier kunnen sensibiliseren.

Lees verder - 21/02/2017 16:30

Vanaf 1 januari tankt u 95 E10 aan de pomp in plaats van benzine 95

Check nu of uw voertuig geschikt is voor 95 E10  

Brussel, 19 december 2016 – Over twee weken kunnen bestuurders 95 E10-benzine vinden in tankstations. 95 E10 vervangt benzine 95 in België. Met deze meer milieuvriendelijke brandstof kan de uitstoot van broeikasgassen in de vervoerssector worden teruggedrongen. “9 op 10 benzinevoertuigen in ons land zijn compatibel met 95 E10. Voor alle zekerheid raden we alle bestuurders van benzinewagens of -motoren aan om voor 1 januari te checken of hun voertuig geschikt is voor de nieuwe benzine. Als het niet geschikt is, dan kunnen deze bestuurders benzine 98 tanken”, zegt Chantal De Pauw, woordvoerster van de FOD Economie.

Lees verder - 19/12/2016 08:43

Verplichte keuring van spuittoestellen voor gewasbeschermingsmiddelen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Landbouw Willy Borsus een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de verplichte keuring van spuittoestellen voor gewasbeschermingsmiddelen. 

Lees verder - 28/10/2016 15:28