Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Employment

Recht op verlof voor erkende mantelzorgers in de publieke sector

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Nathalie Muylle een ontwerp van koninklijk besluit goed over het recht op verlof voor erkende mantelzorgers in de publieke sector.

Lees verder - 11/10/2019 13:31

De krachten bundelen voor federale diversiteit is zinvol

De federale overheid heeft de maatschappelijke ambitie om een voorbeeld te zijn op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze wil de diversiteit van haar burgers weerspiegelen in haar dienstverlening en personeelssamenstelling. In haar meerjarenverslag maakt de stuurgroep Diversiteit van de federale overheid een balans op van het beleid van de voorbije jaren en doet ze aanbevelingen voor de toekomst.

Lees verder - 09/10/2019 10:32

Het tweede Belgische Forum rond de Sustainable Development Goals brengt 1.000 deelnemers op de been.

Brussel, 20 september 2019 - Op dinsdag 24 september vindt het tweede Belgische SDG-Forum plaats in Square, Brussel. Zowat 1.000 deelnemers zullen de temperatuur van de SDG’s meten via (inter)nationale keynotes, debat, interactieve sessies en informatiestands.

Lees verder - 23/09/2019 13:55

Wijziging van koninklijke besluiten als gevolg van de opheffing van de algemene directie Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Wouter Beke een ontwerp van koninklijk besluit goed dat meerdere koninklijke besluiten wijzigt als gevolg van de opheffing van de algemene directie Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg.

Lees verder - 30/08/2019 15:03

1/5de loopbaanvermindering voor gouverneurs en arrondissementscommissarissen van de Vlaamse overheid

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Werk Wouter Beke akkoord met de invoering van de 1/5de loopbaanvermindering in het kader van het palliatief en medisch bijstandsverlof voor de gouverneurs en arrondissementscommissarissen van de Vlaamse overheid.

Lees verder - 30/08/2019 15:03

Verlenging van het mandaat van de adjunct-administrateur-generaal van de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van ministerieel besluit goed voor de tweede hernieuwing van het mandaat van de adjunct-administrateur-generaal van de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW).

Lees verder - 21/06/2019 16:56

Uitbetaling van het mobiliteitsbudget in de sector van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed over de uitbetaling van het resterende saldo van het mobiliteitsbudget in de sector van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

Lees verder - 29/05/2019 15:15

Wijzigingen in het kader van de bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed dat enkele wijzigingen aanbrengt in het kader van de bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector.

Lees verder - 29/05/2019 15:15

Vervanging van een lid van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een lid van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid vervangt.

Lees verder - 29/03/2019 16:03

Loopbaanonderbreking en tijdskrediet: bepalingen over de terugvordering van onverschuldigde bedragen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een aantal koninklijke besluiten over de stelsels van onderbreking van de beroepsloopbaan en van tijdskrediet wijzigt op het vlak van de terugvordering van onverschuldigde bedragen.

Lees verder - 15/03/2019 15:14