Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Employment

Wijziging van koninklijke besluiten als gevolg van de opheffing van de algemene directie Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Wouter Beke een ontwerp van koninklijk besluit goed dat meerdere koninklijke besluiten wijzigt als gevolg van de opheffing van de algemene directie Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg.

Lees verder - 30/08/2019 15:03

1/5de loopbaanvermindering voor gouverneurs en arrondissementscommissarissen van de Vlaamse overheid

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Werk Wouter Beke akkoord met de invoering van de 1/5de loopbaanvermindering in het kader van het palliatief en medisch bijstandsverlof voor de gouverneurs en arrondissementscommissarissen van de Vlaamse overheid.

Lees verder - 30/08/2019 15:03

Verlenging van het mandaat van de adjunct-administrateur-generaal van de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van ministerieel besluit goed voor de tweede hernieuwing van het mandaat van de adjunct-administrateur-generaal van de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW).

Lees verder - 21/06/2019 16:56

Uitbetaling van het mobiliteitsbudget in de sector van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed over de uitbetaling van het resterende saldo van het mobiliteitsbudget in de sector van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

Lees verder - 29/05/2019 15:15

Wijzigingen in het kader van de bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed dat enkele wijzigingen aanbrengt in het kader van de bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector.

Lees verder - 29/05/2019 15:15

Vervanging van een lid van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een lid van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid vervangt.

Lees verder - 29/03/2019 16:03

Loopbaanonderbreking en tijdskrediet: bepalingen over de terugvordering van onverschuldigde bedragen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een aantal koninklijke besluiten over de stelsels van onderbreking van de beroepsloopbaan en van tijdskrediet wijzigt op het vlak van de terugvordering van onverschuldigde bedragen.

Lees verder - 15/03/2019 15:14

Tewerkstelling van Britse grensarbeiders en stagiairs na de brexit

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed over de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke verblijfssituatie bevinden in het kader van de brexit.

Lees verder - 01/03/2019 16:07

Maatregelen ter verzoening van werk en levenskwaliteit in het kader van de vermindering van de arbeidsprestaties

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een aantal maatregelen uitvoert die werk en levenskwaliteit verzoenen omtrent het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking.

Lees verder - 22/02/2019 14:25

Correctie van een tegenstrijdigheid in de wetgeving over de reglementering van de postdienst

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een artikel wijzigt van het koninklijk besluit dat de reglementering van de postdienst omvat.

Lees verder - 22/02/2019 14:25