Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Foreign Affairs

Instemming met de overeenkomst over de voorrechten en immuniteiten van het Europees Ruimteagentschap in België

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse en Europese Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met de aanvullende overeenkomst tussen België en het Europees Ruimteagentschap bij het verdrag tot oprichting van een Europees Ruimteagentschap van 30 mei 1975, over de voorrechten en immuniteiten van het Europees Ruimteagentschap in België.

Lees verder - 08/02/2019 17:19

Instemming met het verdrag over de uniformering van bepaalde regels over aanvaring in de binnenvaart

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse en Europese Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met het verdrag over de uniformering van bepaalde regels over aanvaring in de binnenvaart.

Lees verder - 08/02/2019 17:19

Instemming met het akkoord tussen België en het Europees Ruimteagentschap over het centrum in Redu

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met het akkoord tussen België en het Europees Ruimteagentschap (ESA) over het centrum van het Europees Ruimteagentschap in Redu.

Lees verder - 08/02/2019 17:19

Voorontwerp van wet over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel in tweede lezing een voorontwerp van wet goed over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

Lees verder - 08/02/2019 17:19

Europese klimaatstrategie voor 2050 - Organisatie van de werkzaamheden

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Buitenlandse en Europese Zaken Didier Reynders akkoord met de oprichting van een ‘beperkt’ coördinatieformat om de strategische sturing van het klimaatdossier op Europees niveau te waarborgen.

Lees verder - 01/02/2019 15:25

Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten

De ministerraad keurt het voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem en minister van Defensie Didier Reynders goed om de inzet van de militairen op het terrein te behouden, in het kader van het protocolakkoord over de steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten.

Lees verder - 01/02/2019 15:25

Instemming met de overeenkomst tussen België en Burkina Faso over het luchtvervoer

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met de overeenkomst tussen België en Burkina Faso over het luchtvervoer.

Lees verder - 25/01/2019 15:44

Instemming met de strategische partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Japan

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse en Europese Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met de strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten enerzijds, en Japan anderzijds.

Lees verder - 25/01/2019 15:44

Instemmingen met de overeenkomst tussen België en Moldavië ter vermijding van dubbele belasting en belastingontduiking

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met de overeenkomst tussen België en Moldavië dat de dubbele belasting vermijdt en ontduiking van de belasting naar het inkomen en naar het vermogen voorkomt. Het protocol dat deze overeenkomst wijzigt werd eveneens goedgekeurd.

Lees verder - 25/01/2019 15:44

Voorontwerp van wet over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel een voorontwerp van wet goed over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

Lees verder - 18/01/2019 15:15