Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Foreign Affairs

Instemming met twee verdragen over de veiligheid op zee

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders twee voorontwerpen van wet goed die instemmen met het protocol van 2005 bij het verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van de zeevaart enerzijds, en van vaste platforms op het continentale plat anderzijds.

Lees verder - 12/10/2018 16:13

Belgische voorbereiding op de gevolgen van Brexit

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders akkoord met een aantal maatregelen in het kader van de Belgische voorbereiding op de gevolgen van Brexit.

Lees verder - 12/10/2018 16:13

Instemming met de brede en versterkte partnerschapsovereenkomst tussen de EU en de Europese Gemeenschap van Atoomenergie en hun Lidstaten, en Armenië

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met de brede en versterkte partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap van Atoomenergie en hun Lidstaten enerzijds, en Armenië anderzijds.

Lees verder - 12/10/2018 16:13

Budgettaire dekking van civiel crisisbeheermissies in 2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een ontwerp van koninklijk besluit goed over de budgettaire dekking van civiel crisisbeheermissies in 2018.

Lees verder - 04/10/2018 14:44

Instemming met twee internationale akten over intellectuele eigendom

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders en minister van Economie Kris Peeters een voorontwerp van wet goed dat instemt met twee internationale akten over de bescherming van kweekproducten en de verlening van Europese octrooien.

Lees verder - 04/10/2018 14:44

Instemming met vier overeenkomsten over wederzijdse bescherming van geclassificeerde informatie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders vier voorontwerpen van wet goed die instemmen met de overeenkomsten tussen België en respectievelijk Cyprus, Finland, Hongarije en Spanje over de wederzijdse bescherming van geclassificeerde informatie.

Lees verder - 04/10/2018 13:37

Instemming met de overeenkomst tussen België en Luxemburg over het beheer en de berging van radioactief afval

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met de de overeenkomst tussen België en het Luxemburg over het beheer en de definitieve berging van het radioactief afval van Luxemburg op het grondgebied van België.

Lees verder - 31/08/2018 15:57

Voorstel tot organisatie van technische coördinaties inzake de digitale dossiers

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Buitenlandse en Europese Zaken Didier Reynders akkoord met de organisatie van technische coördinaties inzake de digitale dossiers op Europees en internationaal niveau.

Lees verder - 31/08/2018 15:57

Instemming met het protocol tot wijziging van het verdrag betreffende een Europees voertuig- en rijbewijsinformatiesysteem

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met het protocol tot wijziging van het verdrag betreffende een Europees voertuig- en rijbewijsinformatiesysteem (EUCARIS).

Lees verder - 20/07/2018 13:20

Instemming met de wijziging van het verdrag over de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met de wijziging van het verdrag van 9 september 1996 inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (CDNI).

Lees verder - 20/07/2018 13:20