Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Self-employment

Zelfstandigen die een eerste werknemer aanwerven: 24 % meer in het eerste halfjaar

Het aantal nieuwe werkgevers (= zelfstandigen die hun eerste werknemer aanwerven) is in het eerste halfjaar van 2016, in vergelijking met het eerste halfjaar van 2015, met 24 % toegenomen. Dit blijkt uit de cijfers van de Unie van Sociale Secretariaten.

Lees verder - 20/09/2016 08:46

Een historische stap : vanaf maandag zijn de minimumpensioenen voor zelfstandigen en loontrekkenden gelijkgeschakeld

Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMOs, Landbouw en Maatschappelijke Integratie Willy Borsus is gelukkig dat hij het kan aankondigen : vanaf 1 augustus eerstkomend zullen de minimumpensioenen voor zelfstandigen en loontrekkenden gelijkgeschakeld zijn. 

Lees verder - 29/07/2016 08:33

Willy Borsus : “Extra maatregelen om onze landbouwers, onze producenten te helpen”

Bij wijze van inleiding op de Landbouwbeurs van Libramont, en bovenop de maatregelen die nu maandag 18 juli door de Europese Commissie werden aangekondigd, werden bijkomende significante beslissingen genomen op federaal niveau. “In totaal gaat het om bijna 13 miljoen extra besparingen voor onze landbouwers en maatregelen inzake betalingsfaciliteiten”, kondigt minister van Landbouw Willy Borsus aan.

Lees verder - 21/07/2016 13:30

De regering keurt de oprichting goed van een “overbruggingsrecht” dat zelfstandigen zal toelaten hun activiteit stop te zetten om economische redenen

Op voorstel van ministers Willy Borsus en Maggie De Block, heeft de Ministerraad een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd houdende invoering van een overbruggingsrecht ten voordele van de zelfstandigen.

Lees verder - 20/07/2016 13:23

De Commissie deblokkeert een half miljard om de landbouwers te steunen, Willy Borsus betreurt een gebrek aan ambitie

De Europese Commissie heeft vandaag haar steunmaatregelen voor de landbouwsector aangekondigd. De lidstaten (waaronder België) vragen al meerdere maanden naar deze maatregelen. 

Lees verder - 18/07/2016 13:30

Nieuwe maatregelen voor de bestrijding van infectieuze boviene rhinotracheïtis

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Landbouw Willy Borsus een ontwerp van koninklijk besluit goed over de bestrijding van infectieuze boviene rhinotracheïtis, een ademhalingsziekte bij vee.

Lees verder - 15/07/2016 14:09

Stand van zaken van federaal plan voor de KMO's en de zelfstandigen

De ministerraad neemt op voorstel van minister van KMO's en Zelfstandigen Willy Borsus akte van de tweede stand van zaken van het federaal plan voor KMO's en de zelfstandigen. 

Lees verder - 15/07/2016 14:09

Plan voor eerlijke concurrentie bouwsector in volle uitvoering

Eén jaar na de invoering van een Plan voor eerlijke concurrentie in de bouwsector zijn 21 van de 40 maatregelen uitgevoerd. 17 van de 26 nationale maatregelen zijn geheel of gedeeltelijk uitgevoerd (65%). Op het Benelux en Europees niveau laten concrete resultaten langer op zich wachten met 4 uitgevoerde maatregelen op 14 (29%). Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Philippe De  Backer en minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO’s Willy Borsus reageren tevreden: “Het werk is nog niet af. Elke beslissing van de regering voor de bouwsector moet ons een stap dichter bij eerlijke concurrentie brengen in de sector.”

Lees verder - 11/07/2016 14:33

Ketenoverleg varkenssector: de varkenshouders ontvangen deze week de eerste betalingen

Op de vergadering van 21 december 2015, onder het voorzitterschap van de heer Willy BORSUS, minister van Landbouw, en de heer Kris PEETERS, minister van Economie, zijn alle partners van het “Ketenoverleg” unaniem akkoord gegaan met een tekst om een dringende maatregel in te voeren in het kader van de crisis in de varkenssector. Deze week treedt een nieuwe stap van dit akkoord concreet in werking met de eerste betalingen aan de varkenshouders.

Lees verder - 11/07/2016 14:27

Start van de inschrijvingen voor de Dag van de Ambachten 2016

Op 27 november 2016 vindt de 10e editie van de Dag van de Ambachten plaats. Bedoeling van deze dag is de ambachtelijke activiteiten in België in de kijker te plaatsen en naar waarde te schatten. Ambachtslui die aan dit evenement willen deelnemen en hun activiteiten en knowhow in de schijnwerpers willen plaatsen, kunnen zich vanaf vandaag en nog tot 6 oktober 2016 inschrijven.

Lees verder - 15/06/2016 09:43