Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Self-employment

Willy Borsus ondersteunt het vrouwelijk ondernemerschap: er staan sterke maatregelen op de rails

Willy Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie heeft deze ochtend zijn Plan ten voordele van het vrouwelijk ondernemerschap voorgesteld. Samen met Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, neemt hij sterke en innoverende maatregelen om de vrouwelijke zelfstandigen te ondersteunen in hun dagelijks leven.

Lees verder - 07/03/2016 12:13

Aanpassing in samenstelling en werkwijze Wetenschappelijk Comité van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Landbouw Willy Borsus een ontwerp van koninklijk besluit goed met een verduidelijking over de toelatingsvoorwaarden van lidmaatschap tot het wetenschappelijk comité, ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.

Lees verder - 04/03/2016 13:12

Schijnzelfstandigen en schijnwerknemers: Willy Borsus wil de slecht gedefinieerde statuten beter controleren

Willy Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, wil de wet op de aard (werknemer of zelfstandige) van de arbeidsrelaties grondig herzien. Alle instellingen die betrokken zijn bij de controle van deze wet (RSVZ, SIOD, Nationale Arbeidsraad…), stellen immers vast dat die niet praktisch is sinds de goedkeuring van de wet van 2012, en dat een herziening zich dus opdringt.

Lees verder - 05/02/2016 08:18

Een aftrek voor beroepsmatige investeringen tot 8% sinds 1 januari

Parallel met de verlaging van de lasten op de bestaande jobs en de verlaging van de bijdragen voor de eerste 6 gecreëerde arbeidsplaatsen, geeft een andere maatregel van de taxshift verkregen door Willy Borsus onze zelfstandigen en KMO’s een extra duwtje in de rug: stijging naar 8% van de investeringsaftrek voor de KMO’s en de zelfstandigen. 

Lees verder - 15/01/2016 10:46

Evaluatie van de financieringswet voor KMO's

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO's Willy Borsus een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de evaluatie van de wet inzake de financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen.

Lees verder - 18/12/2015 16:53

Verduidelijkingen in de procedure om de hoedanigheid van ambachtsman te erkennen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Middenstand en Zelfstandigen Willy Borsus een voorontwerp van wet goed dat de wet van 19 maart 2015 wijzigt over de wettelijke definitie van de ambachtsman.

Lees verder - 27/11/2015 16:09

24 sterke maatregelen – onder andere – op één jaar tijd!

Amper een jaar nadat hij in functie is getreden, heeft Willy Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, al een bilan dat goed is voor een legislatuur. De KMO’s en de zelfstandigen werden nog nooit zo in de watten gelegd als door deze regering. Het bewijs daarvoor wordt geleverd door niet minder dan 24 maatregelen van formaat in hun voordeel, en dat op slechts enkele maanden tijd.

Lees verder - 04/11/2015 11:05

Willy Borsus lanceert de nieuwe voorziening van de zelfstandige mantelzorgers

De minister had het beloofd en nu is het zover. Vanaf 1 oktober zullen de zelfstandigen kunnen genieten van een volledig hervormd statuut van “zelfstandige mantelzorger”. De voorziening die van toepassing is op de zelfstandigen, werd immers fundamenteel herzien en uitgebreid. Voortaan is zij toegankelijk voor de zelfstandige die zijn activiteit tijdelijk moet stopzetten of terugschroeven om een zwaar ziek familielid tot de tweede graad of een zwaar ziek gezinslid te verzorgen of bij te staan. Het wordt, door gelijkstelling, ook uitgebreid naar de zelfstandige die bij een gehandicapt kind of jongere jonger dan 25 jaar moet zijn.

Lees verder - 30/09/2015 09:15

Aanbesteding van vier percelen voor de aankoop van voedingsmiddelen goedgekeurd

De ministerraad machtigt de minister van Maatschappelijke Integratie Willy Borsus om een aanbesteding van vier percelen toe te wijzen.

Lees verder - 18/09/2015 16:38

De vennootschapsbijdrage is wel degelijk wettig

Sinds 1992 moeten de vennootschappen een jaarlijkse bijdrage betalen ten voordele van het sociaal statuut der zelfstandigen.
 
De laatste jaren werd de wettigheid van die bijdrage soms in twijfel getrokken, vooral n.a.v. de herkwalificatie van die bijdrage als belasting door het Grondwettelijk Hof en bepaalde artikels in de pers.
 
Drie recente rechterlijke beslissingen bevestigen echter dat de bijdrage wettig is en de socialeverzekeringsfondsen bevoegd zijn om ze te innen:
  • Het vonnis van de arbeidsrechtbank van Charleroi en Bergen van 15 mei 2015
  • Het vonnis van de arbeidsrechtbank van Nijvel van 8 juni 2015
  • Het arrest van het arbeidshof van Luik van 9 juni 2015
 
Op dit ogenblik blijkt de balans in de rechtspraak dus duidelijk naar de wettigheid van de bijdrage over te hellen.
 
Lees verder - 14/07/2015 14:49