Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Self-employment

Jaarverslag RSVZ 2014: Het RSVZ verbindt

Het RSVZ heeft zijn jaarverslag 2014 gepubliceerd.  In 2014 stond het verbinden centraal: niet alleen het verbinden van de medewerkers onderling, maar ook het verbinden van het RSVZ met de zelfstandige ondernemers, de ondernemingen, de socialeverzekeringsfondsen en de andere partners. Daarnaast heeft het RSVZ verder gewerkt aan de talrijke projecten die de instelling in 2013 heeft opgestart om zijn ambitie als hét kennis- en expertisecentrum op het vlak van sociale bescherming van de zelfstandige ondernemers te realiseren. Het jaarverslag biedt ook een zicht op de belangrijkste cijfers en tendensen van 2014.  In 2014 nam het aantal zelfstandigen opnieuw toe. Het aantal gepensioneerden en gepensioneerden die als zelfstandige blijven werken, nam eveneens verder toe. Ook het aantal starters is na een lichte daling in 2013, opnieuw gestegen. 

 
Lees verder - 22/06/2015 14:18

Preciseren van de functie van bemiddelaar in het kader van de wet houdende organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO's Willy Borsus een voorontwerp van wet goed dat tot doel heeft de definitie van bemiddelaar die in de wet van 11 februari 2013 houdende organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar vermeld staat, te verduidelijken. 

Lees verder - 12/06/2015 13:19

Willy Borsus : “Naast informatie, preventie en controles, zal het FAVV zorgen voor meer begeleiding van de kleine producenten”

Willy Borsus, federaal minister van Landbouw, heeft deze ochtend een ontmoeting gehad met Munnix, producent van Hervekaas, in aanwezigheid van het FAVV en Pierre-Yves Jeholet, adjunct-burgemeester van Herve.

Lees verder - 21/05/2015 08:16

De auto-experts hebben nu ook een deontologische code

Brussel, 18 mei 2015 – Het Instituut van de auto-experts beschikt voortaan over een deontologische code. Willy Borsus, minister van KMO’s, verklaarde het volgende: “Ongevallen met een auto kunnen zware gevolgen hebben en op alle niveaus, maar ook een aanzienlijke financiële impact op de eigenaars. Het is dus zeer belangrijk dat de expertises op een volledig correcte en objectieve manier kunnen plaatsvinden.”

Lees verder - 19/05/2015 08:23

De Stad Brussel erkend als toeristisch centrum

Willy Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie heeft nu vrijdag 24 april het ministerieel besluit ondertekend dat een gedeelte van de Stad Brussel erkent als toeristisch centrum. Hij verklaarde het volgende: “Het is duidelijk dat het toerisme van cruciaal belang is, met name voor de Stad Brussel, en een groot aantal zelfstandigen en ondernemingen in staat stelt hun activiteiten te ontplooien. De opening op zondag die nu mogelijk is, vormt een werkelijke commerciële opportuniteit voor deze actoren.”

Lees verder - 27/04/2015 09:09

Sterke maatregelen ter ondersteuning van de horecasector

In het kader van de begrotingscontrole heeft de regering de volgende maatregelen goedgekeurd ter ondersteuning van de horecasector:

Lees verder - 07/04/2015 10:22

Pensioenhervorming

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine en minister van Zelfstandigen Willy Borsus vier voorontwerpen van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed rond het optrekken van de wettelijke pensioenleeftijd, de voorwaarden voor het recht op vervroegd pensioen en het optrekken van de minimumleeftijd voor het overlevingspensioen in de drie pensioenstelsels.

Lees verder - 03/04/2015 15:51

Bijdrage 2015 ten laste van de vennootschappen bestemd voor het sociaal statuut van de zelfstandigen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen Willy Borsus een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de bedragen vastlegt van de jaarlijkse bijdrage ten laste van de vennootschappen, bestemd voor het sociaal statuut van de zelfstandigen voor 2015. 

Lees verder - 03/04/2015 15:51

Goedkeuring van het stagereglement van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten (BIBF)

Op voorstel van minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO's Willy Borsus keurt de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot goedkeuring van het stagereglement van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten (BIBF).

Lees verder - 27/03/2015 16:12

Aanpassing van de adoptie-uitkering voor zelfstandigen

Op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block en minister van Zelfstandigen Willy Borsus keurt de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit* goed tot wijziging van het koninklijk besluit tot invoering van de toekenningsvoorwaarden van een adoptie-uitkering ten gunste van zelfstandigen.

Lees verder - 27/03/2015 16:12