Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Social inclusion

9e Federale Prijs Armoedebestrijding 2017 beloont 3 projecten met elk € 12.500

Brussel, 16 juni 2017. Drie organisaties : Le petit vélo jaune asbl, Le Centre Théâtral Luxembourgeois, Théâtre des Travaux et des Jours asbl en RIMO Limburg ontvingen vandaag de Federale Prijs Armoedebestrijding 2017.  Deze 3 laureaten zetten zich dagdagelijks in om de armoede bij alleenstaande ouders te bestrijden en om mensen te activeren die in een armoedesituatie verkeren.

Lees verder - 08/06/2017 15:17

Welvaartsaanpassing aan de sociale bijstandsuitkeringen 2017-2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Maatschappelijke Integratie Willy Borsus een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het koninklijk besluit van 3 september 2004 tot verhoging van de bedragen van het leefloon wijzigt.

Lees verder - 21/04/2017 14:32

Lancering van de Federale Prijs Armoedebestrijding 2017

Brussel, 20 maart 2017. De federale armoedeprijs die aan zijn negende editie toe is, benadrukt het belang en de inzet van verenigingen, bedrijven of openbare besturen die dagelijks op een originele en nuttige wijze bijdragen tot de strijd tegen armoede.

Lees verder - 20/03/2017 14:03

Overheidsopdracht in het kader van het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Maatschappelijke Integratie Willy Borsus akkoord met het lanceren van een overheidsopdracht voor de aankoop van voedingsmiddelen in 2017, in het kader van de uitvoering van het operationeel programma en de verzekering van de Europese voedselhulp.

Lees verder - 10/03/2017 16:48

“MIRIAM” geeft alleenstaande moeders met een leefloon meer greep op hun leven om uit de armoede te geraken

Brussel, 7 maart 2017. Naar aanleiding van de internationale vrouwendag stelde de Vrouwenraad samen met de Staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Zuhal Demir en de POD Maatschappelijke Integratie het MIRIAM-project voor. Dit initiatief biedt alleenstaande moeders een intensieve begeleiding aan om zo meer greep op hun leven en de toekomst te krijgen en uit de armoede te geraken.

Lees verder - 06/03/2017 15:42

Wijziging van de Vreemdelingenwet inzake kennelijk onrechtmatige beroepen

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken een voorontwerp van wet goed dat de strijd tegen kennelijk onrechtmatige beroepen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen aangaat.

Lees verder - 20/02/2017 11:57

Leefloonpopulatie groeide in 2016 aan tot maandelijks 124.748 personen

Brussel, 9 februari 2017. De POD Maatschappelijke Integratie stelt in de eerste 8 maanden van 2016 een stijging met 9,3% van het aantal leefloners vast tegenover dezelfde periode in 2015. Dit komt neer op maandelijks gemiddeld 124.748 rechthebbenden in 2016.

Lees verder - 09/02/2017 10:03

1 op 5 Belgische huishoudens kwetsbaar voor energiearmoede: een analyse van de federale energiemaatregelen

Brussel, 9 februari 2017. Volgens de energiearmoedebarometer van de Koning Boudewijnstichting zijn 1 op 5 Belgische huisgezinnen (21,3%) kwetsbaar voor energiearmoede. De studiedienst van de POD Maatschappelijke Integratie analyseerde daarom de maatregelen die de federale overheid ter beschikking stelt.

Lees verder - 09/02/2017 07:57

Compensatie van de wijzigingen in de werkloosheidsreglementering aan de OCMW’s

Op voorstel van minister van Maatschappelijke Integratie Willy Borsus keurt de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed om de impact van de wijzigingen in de werkloosheidsreglementering aan de OCMW's te compenseren.  

Lees verder - 10/11/2016 17:24

Overheidsopdracht in het kader van het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Maatschappelijke Integratie Willy Borsus akkoord met de toekenning van de percelen in het kader van de overheidsopdracht voor de aankoop van voedingsmiddelen in 2016, in het kader van de uitvoering van het operationeel programma en de verzekering van de Europese voedselhulp.   

Lees verder - 20/07/2016 16:54