Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Social inclusion

Uitbreiding van het GPMI naar elke nieuwe begunstigde van een leefloon: inwerkingtreding op 1 november

De “Geïndividualiseerde Projecten voor Maatschappelijke Integratie” zullen vanaf 1 november verplicht zijn voor elke nieuwe begunstigde van het leefloon. Het gaat om een belangrijke hervorming en een evolutie naar een grotere responsabilisering van begunstigden, die een sociale en professionele re-integratie beoogt.

Lees verder - 20/07/2016 13:35

Ondersteuning aan OCMW's voor de integratie van erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Maatschappelijke Integratie Willy Borsus een voorontwerp van wet goed dat een uitzonderlijke en tijdelijke maatregel bevat om de OCMW's te ondersteunen bij de materiële en organisatorische noden voor de integratie van erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden.

Lees verder - 17/06/2016 12:51

Uitbreiding van het bestaande begeleidingsinstrument voor begunstigden van leefloon - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Maatschappelijke Integratie Willy Borsus in tweede lezing een voorontwerp van wet goed over de uitbreiding van het bestaande begeleidingsinstrument voor begunstigden van een leefloon.

Lees verder - 20/05/2016 16:11

Uitbreiding van het GPMI naar elke nieuwe begunstigde van een leefloon: ondersteuning en responsabilisering

De “Geïndividualiseerde Projecten voor Maatschappelijke Integratie” zullen vanaf 1 september verplicht zijn voor elke nieuwe begunstigde van het leefloon. Het gaat om een belangrijke hervorming en een evolutie naar een grotere responsabilisering van begunstigden, die een sociale en professionele re-integratie beoogt.

Lees verder - 20/05/2016 11:46

Overheidsopdracht in het kader van het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Maatschappelijke Integratie Willy Borsus om een overheidsopdrachtsprocedure op te starten voor de aankoop van voedingsmiddelen in 2016. Die opdracht wordt opgestart in het kader van de uitvoering van het operationeel programma en het garanderen van de Europese voedselhulp. 

Lees verder - 13/05/2016 15:41

Spreidingsplan voor opvangplaatsen tussen de gemeenten - Tweede lezing

De ministerraad keurt in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de criteria vastlegt voor de evenwichtige spreiding van de opvangplaatsen voor asielzoekers tussen de gemeenten.

Lees verder - 22/04/2016 15:57

Organieke integratie van de gemeentebesturen en de OCMW's

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Maatschappelijke Integratie Willy Borsus een voorontwerp van wet goed dat de organieke wet over de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) wijzigt.

Lees verder - 26/02/2016 15:10

Aanpassing samenstelling en werkwijze Raadgevend Comité van Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Landbouw Willy Borsus een ontwerp van koninklijk besluit goed over de samenstelling en de werkwijze van het Raadgevend Comité van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Lees verder - 04/12/2015 17:03

Aanpassing retributies en bijdragen Begrotingsfonds voor de Grondstoffen en de producten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Landbouw Willy Borsus en minister van Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed over de retributies en bijdragen voor het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten.

Lees verder - 30/10/2015 13:43

Ervaringsdeskundigen in de armoede en de sociale uitsluiting helpen om overheidsdiensten te moderniseren

Brussel, 16 oktober  2015.  Ter gelegenheid van de internationale dag van de strijd tegen armoede op 17 oktober vestigt de POD Maatschappelijke Integratie de aandacht op het project 'Ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting'. Dit project wenst een schakel tussen mensen in armoede en de federale overheidsdiensten te creëren. De experten zijn sleutelfiguren in de strijd tegen de armoede.

Lees verder - 16/10/2015 15:33