Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Social inclusion

Compensatie van de impact van de wijzigingen inzake de werkloosheidsreglementering aan de OCMW's

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Maatschappelijke Integratie Willy Borsus een ontwerp van koninklijk besluit goed met betrekking tot de compensatie van de impact van de wijzigingen inzake de werkloosheidsreglementering aan de OCMW's.

Lees verder - 17/07/2015 17:25

Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD)

Op voorstel van minister van Maatschappelijke Integratie Willy Borsus keurt de ministerraad de toewijzing goed van een deel van de tweede open aanbesteding in het kader van het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD).

Lees verder - 12/06/2015 13:19

Verhoging van de leefloonbedragen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Maatschappelijke Integratie Willy Borsus een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de bedragen van het leefloon verhoogt. 

Lees verder - 03/04/2015 15:51

FAMIFED toont zich solidair met jongeren in GAZA

FAMIFED neemt deel aan Zuiddag op donderdag 16 oktober 2014. FAMIFED ontvangt die dag in het kader van het project Work for Change 5 jongeren tussen 15 tot 20 jaar op haar werkvloer. Voor Work for Change kruipen die jongeren één dag in de kleren van een dossierbeheerder, een ICT-expert of een HR-adviseur bij FAMIFED. Ze staan hun verdiende loon af aan een theaterproject voor jongeren uit Gaza.

Lees verder - 16/10/2014 11:47

Maandelijks aantal leefloners voorbij de kaap van 100.000 in 2014

Brussel, 18 juli 2014. De POD Maatschappelijke Integratie stelt in zijn laatste trimestrieel rapport vast dat de leefloonpopulatie ook in 2014 nog verder stijgt en verjongt.

Lees verder - 18/07/2014 11:25

1 op 5 geschorste werklozen stroomt door naar het OCMW

Brussel, 18 juli 2014. 1 op 5 van de gesanctioneerde personen moet een beroep doen op het OCMW. 7 op 10 van deze geschorste werklozen die bij het OCMW aankloppen, doen dit tijdens het eerste kwartaal na hun sanctie en blijven 1,4 kwartaal bij het OCMW.

Lees verder - 18/07/2014 11:03

Mensen blijven aan het werk dankzij OCMW

Brussel, 25 april 2014. Het activeringsbeleid van de OCMW ’s heeft in de laatste 10 jaar vooruitgang geboekt. In 2003 werden maandelijks 8.829 personen tewerkgesteld. Dit aantal steeg met factor 1,5 tot maandelijks 13.609 personen in 2013. De POD Maatschappelijke Integratie gaat in zijn trimestriële focusnota dieper in op de evolutie van het activeringsbeleid van de OCMW ‘s.

Lees verder - 25/04/2014 12:05

Steunverlening aan asielzoekers neemt sterk af

Brussel, 25 april 2014. De POD Maatschappelijke Integratie stelt vast dat het aantal vreemdelingen die niet zijn ingeschreven in het bevolkingsregister en het aantal asielzoekers die van een financiële steun genieten, in 2013 sterk afnam.

Lees verder - 25/04/2014 12:00

Hulpaanvragen voor een leefloon verjongt

Brussel, 25 april 2014. Sinds de wet “Recht op maatschappelijke integratie” uit 2002 is de leefloonpopulatie verjongd. Een tendens die zich blijft voortzetten. De POD Maatschappelijke Integratie (POD MI) stelt in zijn statistisch kwartaalverslag vast dat in 2013 een derde (30,8%) van de leefloners jonger is dan 25 jaar. Vergeleken met 2003 was dit aandeel 26,1% van alle leefloners. Hiervan trachtte in 2003, 5,6% met behulp van het OCMW een diploma te behalen. In 2013 steeg dit aandeel tot 11,6%.

Lees verder - 25/04/2014 11:47

PERCONFERENTIE. Nieuwe cijfers over aanvraag OCMW steun: meer jongeren, minder asielzoekers en efficiëntere activering

Brussel, 24 april 2014. De POD Maatschappelijke Integratie publiceert elke drie maand een rapport met betrekking tot zijn kennis en expertise inzake armoedebestrijding en sociale uitsluiting. Hiermee wil de organisatie een doorzichtiger beleid voeren in bevoegdheidsdomeinen die sterk worden beïnvloed door recente sociaaleconomische ontwikkelingen.

Lees verder - 24/04/2014 12:49