Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Social inclusion

PERCONFERENTIE. Nieuwe cijfers over aanvraag OCMW steun: meer jongeren, minder asielzoekers en efficiëntere activering

Brussel, 24 april 2014. De POD Maatschappelijke Integratie publiceert elke drie maand een rapport met betrekking tot zijn kennis en expertise inzake armoedebestrijding en sociale uitsluiting. Hiermee wil de organisatie een doorzichtiger beleid voeren in bevoegdheidsdomeinen die sterk worden beïnvloed door recente sociaaleconomische ontwikkelingen.

Lees verder - 24/04/2014 12:49

Congres ervaringsdeskundigen in de armoede voor verbetering toegankelijkheid van de overheidsdiensten op 19 november

BRUSSEL, 18/11/2013.- Het project ervaringsdeskundigen in de armoede en sociale uitsluiting heeft tot doel de toegankelijkheid van de overheidsdiensten te verbeteren voor alle burgers, in het bijzonder voor de personen die in armoede leven. Om dit doel te bereiken, doet het project een beroep op personen met een persoonlijke ervaring inzake armoede: de "ervaringsdeskundigen". Hierbij wordt rekening gehouden met hun standpunt door het te integreren op alle beslissingsniveaus van de federale overheidsdiensten. Tijdens het congres wordt dieper ingegaan op de goede praktijken en realisaties van dit project.

Lees verder - 18/11/2013 10:28

Verhoging van het leefloon met 2%

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de basisbedragen van het leefloon vanaf 1 september 2013 met 2% verhoogt. 

Lees verder - 19/07/2013 20:22

Sociale impact van de crisis relatief beperkt in België

De situatie van ouderen is aan de beterhand, maar die van kinderen en de gezinnen waarin ze opgroeien, verslechtert. Dit blijkt uit een analyse van de impact van de economische en financiële crisis op de sociale situatie in België. Over het algemeen is de impact relatief beperkt gebleven, maar er zijn uiteenlopende ontwikkelingen voor verschillende bevolkingsgroepen.

Lees verder - 29/05/2013 10:58

Grootstedenbeleid organiseert een colloquium over GAS-bemiddeling in de praktijk en het nieuwe wetsvoorstel

Feiten zoals het achterlaten van huisvuil, wildplassen, wildplakken, graffiti of lawaaihinder  zijn slechts enkele voorbeelden van kleine problemen die naast het opwekken van grote ergernis, leiden tot een gevoel van onveiligheid in de steden en bijgevolg de levenskwaliteit van haar stadsbewoners aantast.

Lees verder - 23/05/2013 12:41

Uitreiking van de 5e Federale Prijs Armoedebestrijding

BRUSSEL, 23/05/2013.- De Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, reikt samen met de POD Maatschappelijke Integratie (POD MI) op 27 mei, voor de vijfde maal de Federale Prijs Armoedebestrijding uit. De ceremonie zal plaatsvinden in aanwezigheid van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid.

Lees verder - 22/05/2013 15:31

Wijziging van werkwijze art.60§7 sociale economie, behoud van aantal jobs voor OCMW-gerechtigden in de sociale economie in Brussel

Wanneer het OCMW een begunstigde met toepassing van art.60§7 ter beschikking stelt van een sociale economie initiatief, dan kan het OCMW aanspraak maken op een verhoogde staatstoelage. Het budget voor het aantal arbeidsplaatsen in dit kader is beperkt tot 3000. Het budget dat in 2013 voor deze maatregel voorhanden is, bleef ongewijzigd. Het aantal arbeidsplaatsen dat daaraan gekoppeld is, blijft als gevolg ook ongewijzigd.

Lees verder - 15/05/2013 18:18

Aantal uitkeringsgerechtigden van de OCMW’s neemt toe, vooral in gemeenten met een laag inkomen

BRUSSEL, 02/05/13 – Het aantal leefloners neemt in België licht toe en loopt momenteel op tot gemiddeld 94.947 begunstigden per maand. Het laatste gemiddelde maandelijkse groeipercentage van 0,3% dat door de POD Maatschappelijke Integratie werd opgetekend, bevestigt deze trend. Het huidige cijfer ligt ver boven het peil van 83.038 leefloners vóór de crisis. Uitschieter is de categorie van leefloongerechtigde jongeren jonger dan 25 jaar: hun aantal groeit met 2%, tegenover de algemene trend van 0,3%.

Lees verder - 02/05/2013 11:48

Kinderarmoede en alleenstaande ouders centraal bij 5de Federale prijs armoedebestrijding

BRUSSEL, 20/03/2013.- Maggie De Block, Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, reikt in mei 2013 voor de vijfde maal de Federale Prijs Armoedebestrijding uit.

Lees verder - 20/03/2013 09:57

Stabilisering van de groei van het aantal leefloners met opnieuw lichte stijging

BRUSSEL, 08/02/13 – Het aantal begunstigden van het recht op maatschappelijke integratie is sinds 2003 sterk gestegen, stelt de POD Maatschappelijke Integratie vast in zijn statistisch kwartaalverslag. De eerste negen maanden van 2012 zetten de start van een periode van stabilisering in. Deze terugkeer naar de normale toestand na de crisis is echter niet in alle gemeenten en kleine en grote steden dezelfde.

Lees verder - 08/02/2013 10:39