Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Justice

Oprichting van het Brussels International Business Court - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens in tweede lezing een voorontwerp van wet goed houdende oprichting van het Brussels International Business Court. Het voorontwerp werd aangepast aan het advies van de Hoge Raad voor de Justitie en de Raad van State.

Lees verder - 27/04/2018 14:51

Hervorming van het bewijsrecht: invoeging van een Boek 8 'Bewijs'

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed dat een Boek 8 'Bewijs' invoegt in het nieuw Burgerlijk Wetboek.

Lees verder - 27/04/2018 14:51

Vereenvoudiging van het Burgerlijk en het Gerechtelijk Wetboek

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed dat enkele bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek die betrekking hebben op onbekwaamheid vereenvoudigt en informatiseert.

Lees verder - 27/04/2018 14:51

Europees Hof voor de Rechten van de Mens: mededeling van zes verzoekschriften in kiesrechtzaken

De ministerraad bevestigt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens de strategie van verdediging van de federale overheid voor zes verzoekschriften in kiesrechtzaken voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM).

Lees verder - 20/04/2018 13:20

Aanwerving van gerechtelijke stagiairs voor 2018-2019

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Justitie Koen Geens akkoord met de aanwerving van 46 nieuwe gerechtelijke stagiairs voor 2018-2019. Het gaat om 15 plaatsen voor Nederlandstalige en 31 plaatsen voor Franstalige stagiairs.

Lees verder - 20/04/2018 13:20

Hervorming van het burgerlijk recht: invoeging van een Boek 5 over Verbintenissen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed tot invoering van een Burgerlijk Wetboek en tot invoeging van een Boek 5 over Verbintenissen.

Lees verder - 30/03/2018 17:29

Benoeming van een rechter van het Grondwettelijk Hof

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel een ontwerp van koninklijk besluit goed tot benoeming van een Nederlandstalige rechter van het Grondwettelijk Hof.

Lees verder - 09/03/2018 14:07

Zaakverdeling van de rechtbank van koophandel van Luik - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van koophandel te Luik.

Lees verder - 09/03/2018 14:07

Uitnodiging conferentie “Illegale handel in wilde dieren, een gouden kans voor de transnationale misdaad?”

De Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame ontwikkeling, Marie Christine Marghem en de Voorzitster van de Senaat, Christine Defraigne, nodigen u uit op de conferentie “Illegale handel in wilde dieren, een gouden kans voor de transnationale misdaad?” op dinsdag 6 maart om 8u30 u (tot 12u30 ) in de Senaat (Leuvenseweg 7, Brussel). De toegang is gratis. Inschrijven verplicht  via https://www.facebook.com/events/221128961787896/

Lees verder - 28/02/2018 14:50

Beheer van het centraal register van testamenten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed over het beheer van het centraal register van testamenten.

Lees verder - 22/02/2018 14:09