Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Justice

Overheidsopdracht met betrekking tot het "scanstraat"-project in de gerechtsgebouwen

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Justitie Koen Geens om een overheidsopdrachtsprocedure op te starten met betrekking tot het "scanstraat"-project in de gerechtsgebouwen. 

Lees verder - 09/06/2017 13:54

Juridische documentatie voor de magistratuur en de diensten van de rechterlijke orde

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Justitie Koen Geens om een overheidsopdracht op te starten voor het ter beschikking stellen van de juridische documentatie van drie uitgevers voor de magistratuur en de diensten van de rechterlijke orde.

Lees verder - 18/05/2017 14:17

Instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de federale staat en de gemeenschappen betreffende de ouderlijke verantwoordelijkheid en de bescherming van kinderen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed ter instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de federale staat en de gemeenschappen om de Conventie van Den Haag ten uitvoer te leggen betreffende ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregelen ter bescherming van kinderen.

Lees verder - 31/03/2017 16:03

Benoeming van de leden van de Euthanasiecommissie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens en minister van Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed met betrekking tot de benoeming van de leden van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie ingesteld inzake de toepassing van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie.  

Lees verder - 23/03/2017 14:25

Overheidsopdracht voor de levering van telefoniediensten en videofonie in de penitentiaire inrichtingen

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Justitie Koen Geens akkoord met het opstarten van een overheidsopdracht voor de levering, indienststelling, onderhoud en support van telefoniediensten, met inbegrip van videofonie, in de penitentiaire inrichtingen.

Lees verder - 10/03/2017 16:48

Overheidsopdrachten in het kader van het project "Crossborder" van de FOD Justitie

De ministerraad gaat op voorstel met minister van Justitie Koen Geens akkoord met de gunning van meerdere overheidsopdrachten in het kader van het project "Crossborder" van de FOD Justitie betreffende het beheer en de inning van verkeersboetes.

Lees verder - 10/03/2017 16:48

Omzetting van de richtlijn over het Europees onderzoeksbevel in strafzaken

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed dat de richtlijn in verband met het Europees onderzoeksbevel in strafzaken in Belgisch recht omzet.

Lees verder - 24/02/2017 14:54

inwerkingtreding van enkele artikelen in de wet houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken in verband met de geïntegreerde politie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de datum van inwerkingtreding van bepaalde artikelen van de wet houdende diverse bepalingen in verband met de geïntegreerde politie, vaststelt.

Lees verder - 24/02/2017 14:54

Coördinatie van het deskundigenonderzoek en versnelling van de procedure in verband met bepaalde vormen van foutloze aansprakelijkheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed in verband met de coördinatie van het deskundig onderzoek en de versnelling van de procedure bij bepaalde vormen van foutloze aansprakelijkheid.

Lees verder - 02/02/2017 13:26

Wijzigingen aan boek I van het Strafwetboek

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed om boek I van het Strafwetboek te wijzigen.

Lees verder - 20/01/2017 14:37