Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Justice

Wijziging van de wet rond de financiering van de KMO's

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed rond de financiering van de kleine en middelgrote ondernemingen. 

Lees verder - 20/07/2017 17:15

Hervorming van het vennootschapsrecht

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en houdende diverse bepalingen.

Lees verder - 20/07/2017 17:15

Onmiddellijke aanhoudingen en beveiligingsperiodes

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wet betreffende de voorlopige hechtenis voor wat de onmiddellijke aanhouding betreft en tot invoering van de beveiligingsperiode.  

Lees verder - 20/07/2017 17:15

Hervorming van het ondernemingsrecht

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed tot hervorming van het ondernemingsrecht. 

Lees verder - 20/07/2017 17:15

Diverse bepalingen inzake burgerlijk recht

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht.

Lees verder - 20/07/2017 17:14

Aanwerving van gerechtelijke stagiairs voor 2017-2018

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Justitie Koen Geens akkoord met de aanwerving van 42 nieuwe gerechtelijke stagiairs voor 2017-2018. Het gaat om 19 plaatsen voor Nederlandstalige en 23 plaatsen voor Franstalige stagiairs.

Lees verder - 14/07/2017 13:58

Werklastvermindering binnen de Rechterlijke Orde

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed dat diverse bepalingen inzake werklastvermindering binnen de Rechterlijke Orde instelt.

Lees verder - 14/07/2017 13:58

Woonstbetreding voor de aanhouding van personen in illegaal verblijf wordt wettelijk geregeld - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van Minister Jan Jambon, Minister Koen Geens en Staatssectretaris Theo Francken in tweede lezing een voorontwerp van wet goed over de woonstbetreding in het kader van de uitvoering van de verwijderingsmaatregelen. Er wordt een sluitend wettelijk kader gecreëerd waarbinnen de onderzoeksrechter aan de Dienst Vreemdelingenzaken, in samenwerking met de politie, de machtiging verleent om een private woning te betreden, om zo de persoon in illegaal verblijf die daar woonachtig is over te brengen naar een gesloten centrum.

Lees verder - 30/06/2017 14:25

Zaakverdeling van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg van West-Vlaanderen.

Lees verder - 16/06/2017 15:30

Overheidsopdracht met betrekking tot het "scanstraat"-project in de gerechtsgebouwen

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Justitie Koen Geens om een overheidsopdrachtsprocedure op te starten met betrekking tot het "scanstraat"-project in de gerechtsgebouwen. 

Lees verder - 09/06/2017 13:54