Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Social affairs, employment and pensions

RSVZ-onderzoeken bij arbeidsongeschikte zelfstandigen

De ministerraad gaat akkoord met het ontwerp van koninklijk besluit dat minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block voorstelt over de hervorming van onderzoeken bij arbeidsongeschikte zelfstandigen.

Lees verder - 10/11/2017 17:30

7 op 10 leefloners stromen uit naar werk of een andere vorm van sociale uitkering

Brussel, 8 november 2017. 86.305 leefloners werden gedurende een periode van 4 jaar door de POD Maatschappelijke Integratie opgevolgd om na te gaan of deze groep er duurzaam op vooruit gaat of dat men zich na verloop van tijd terug bij het OCMW aanmeldt.

Lees verder - 07/11/2017 19:46

UITNODIGING - Persvoorstelling trimestrieel statistisch rapport en de recentste evolutie van het aantal leefloners

De POD Maatschappelijke Integratie organiseert op woensdag 8 november 2017 om 10u30 een persconferentie om de evolutie van het aantal leefloners voor te stellen samen met de resultaten van een focusnota getiteld : “De Springplank : Hebben de activerings- en andere maatregelen van het OCMW zin of keren rechthebbenden op het leefloon terug naar het OCMW?”.

Lees verder - 05/11/2017 17:16

Vervanging van een lid van de raad van bestuur van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed tot benoeming van een effectief lid van de raad van bestuur van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg.

Lees verder - 19/10/2017 14:02

Vaststelling van het globaal budget 2017 voor de verstrekkingen inzake farmaceutische specialiteiten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van het globaal budget in 2017 van de financiële middelen voor de verstrekkingen inzake farmaceutische specialiteiten, in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging.

Lees verder - 19/10/2017 14:02

Kosten van farmaceutische specialiteiten: bepaling van de "goedkoopste geneesmiddelen"

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de bepaling van de "goedkoopste geneesmiddelen" en van de virtuele 20% vork.

Lees verder - 06/10/2017 14:21

Uitnodiging: Persvoorstelling Jaarboek Armoede 2017 “Sociale grondrechten : van symbool naar hefboom in armoedebestrijding ?”

Op woensdag 11 oktober stellen Zuhal Demir (Staatssecretaris voor Armoedebestrijding) en Julien Van Geertsom (Voorzitter POD Maatschappelijke Integratie) het Jaarboek Armoede 2017 voor. Omdat de concrete realisatie van onze sociale grondrechten een element van debat blijft, hebben de auteurs dat gegeven als rode draad doorheen het jaarboek genomen.

Lees verder - 05/10/2017 10:31

Financiering van preventieprojecten of projecten van academisch onderzoek die verband houden met de asbestproblematiek

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een schijf van het forfaitaire bedrag vaststelt voor  preventieprojecten en projecten van academisch onderzoek die verband houden met de asbestproblematiek voor de jaren 2017, 2018 en 2019. 

Lees verder - 02/10/2017 10:16

Financiering van het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg in 2017

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de financiering van het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg in 2017.

Lees verder - 02/10/2017 10:16

Overdracht van de opdrachten van de Directie-generaal Oorlogsslachtoffers van de FOD Sociale Zekerheid

De ministerraad heeft zich akkoord verklaard met de overdracht van de opdrachten van de Directie-generaal Oorlogsslachtoffers van de FOD Sociale Zekerheid naar de Federale Pensioendienst en naar het Algemeen Rijksarchief, tegen 1 januari 2018.

Lees verder - 08/09/2017 12:18