Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Social affairs, employment and pensions

Uitnodiging: Persvoorstelling Jaarboek Armoede 2017 “Sociale grondrechten : van symbool naar hefboom in armoedebestrijding ?”

Op woensdag 11 oktober stellen Zuhal Demir (Staatssecretaris voor Armoedebestrijding) en Julien Van Geertsom (Voorzitter POD Maatschappelijke Integratie) het Jaarboek Armoede 2017 voor. Omdat de concrete realisatie van onze sociale grondrechten een element van debat blijft, hebben de auteurs dat gegeven als rode draad doorheen het jaarboek genomen.

Lees verder - 05/10/2017 10:31

Financiering van preventieprojecten of projecten van academisch onderzoek die verband houden met de asbestproblematiek

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een schijf van het forfaitaire bedrag vaststelt voor  preventieprojecten en projecten van academisch onderzoek die verband houden met de asbestproblematiek voor de jaren 2017, 2018 en 2019. 

Lees verder - 02/10/2017 10:16

Financiering van het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg in 2017

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de financiering van het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg in 2017.

Lees verder - 02/10/2017 10:16

Overdracht van de opdrachten van de Directie-generaal Oorlogsslachtoffers van de FOD Sociale Zekerheid

De ministerraad heeft zich akkoord verklaard met de overdracht van de opdrachten van de Directie-generaal Oorlogsslachtoffers van de FOD Sociale Zekerheid naar de Federale Pensioendienst en naar het Algemeen Rijksarchief, tegen 1 januari 2018.

Lees verder - 08/09/2017 12:18

Uitvoering van het interprofessioneel akkoord: uitkeringsverzekering en moederschapsverzekering voor zelfstandigen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block en minister van Zelfstandigen Denis Ducarme een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het interprofessioneel akkoord 2017-2018 uitvoert.

Lees verder - 01/09/2017 14:59

Uitvoering van het interprofessioneel akkoord betreffende de inhaalpremie in de sector van de uitkeringen voor werknemers

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het interprofessioneel akkoord uitvoert betreffende de inhaalpremie in de sector van de uitkeringen voor werknemers

Lees verder - 01/09/2017 14:59

Uitnodiging: persvoorstelling van mycareer.be

Op dinsdag 29 augustus stellen de RSZ en Sigedis, namens de openbare instellingen van de sociale zekerheid, mycareer.be voor: de onlinetoepassing die burgers een betrouwbaar overzicht geeft van hun loopbaanverleden en loongegevens.

Lees verder - 28/08/2017 14:58

Mycareer.be geeft burgers zicht op loopbaanverleden

Vandaag hebben de ministers Kris Peeters en Maggie De Block de loopbaantoepassing mycareer.be voorgesteld. Die geeft burgers een volledig overzicht van hun loopbaan. De databank is een initiatief van de openbare instellingen van de sociale zekerheid, aangestuurd door de vzw Sigedis en de RSZ.

Lees verder - 28/08/2017 10:17

"De gezinnen in het centrum van de belangstelling in 2016!": het activiteitenverslag van FAMIFED in beelden ...

2016 stond bij FAMIFED, het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag, in het teken van het betaalcircuit van de Belgische kinderbijslag (6,36 miljard euro) beheren, kinderbijslag aan meer dan 1.623.413 gezinnen betalen, 65 miljoen elektronische gegevensuitwisselingen en 1.068 medewerkers, waarvan bijna 51% dossierbeheerders. Terugblik op een jaar waarvan elke dag de gezinnen centraal stonden.

Lees verder - 22/08/2017 10:15

Financiële tegemoetkoming voor de Algemene Unie der verpleegkundigen van België

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van de voorwaarden en de modaliteiten, volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de Algemene unie der verpleegkundigen van België (AUVB).

Lees verder - 20/07/2017 17:15