Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Social affairs, employment and pensions

"De gezinnen in het centrum van de belangstelling in 2016!": het activiteitenverslag van FAMIFED in beelden ...

2016 stond bij FAMIFED, het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag, in het teken van het betaalcircuit van de Belgische kinderbijslag (6,36 miljard euro) beheren, kinderbijslag aan meer dan 1.623.413 gezinnen betalen, 65 miljoen elektronische gegevensuitwisselingen en 1.068 medewerkers, waarvan bijna 51% dossierbeheerders. Terugblik op een jaar waarvan elke dag de gezinnen centraal stonden.

Lees verder - 22/08/2017 10:15

Financiële tegemoetkoming voor de Algemene Unie der verpleegkundigen van België

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van de voorwaarden en de modaliteiten, volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de Algemene unie der verpleegkundigen van België (AUVB).

Lees verder - 20/07/2017 17:15

Bepalingen voor een minimale dienstverlening tijdens treinstakingen - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen François Bellot in tweede lezing een voorontwerp van wet goed dat de continuïteit van de dienstverlening van het personenvervoer per spoort garandeert in geval van staking.

Lees verder - 20/07/2017 17:15

Welvaartsaanpassingen op het gebied van arbeidsongevallen 2017-2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed met betrekking tot welvaartsaanpassingen op het gebied van arbeidsongevallen voor 2017-2018.

Lees verder - 20/07/2017 17:14

Revalorisatie van het bedrag van de adoptie-uitkering voor zelfstandigen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block en van minister van Zelfstandigen Willy Borsus een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het interprofessioneel akkoord 2017-2018 uitvoert wat betreft de adoptie-uitkeringen in het stelsel van de zelfstandigen.

Lees verder - 20/07/2017 17:14

Hervorming van de Commissie ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Privacy Philippe De Backer in tweede lezing een voorontwerp van wet goed over de hervorming van de Commissie ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Het voorontwerp werd aangepast aan het advies van de Raad van State en van de Privacycommissie.

Lees verder - 20/07/2017 17:14

Welvaartsaanpassingen op het gebied van beroepsziekten - 2017-2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed met betrekking tot welvaartsaanpassingen op het gebied van beroepsziekten voor 2017-2018.

Lees verder - 20/07/2017 17:14

Revalorisatie van de invaliditeitspensioenen voor de mijnwerkers

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het interprofessioneel akkoord 2017-2018 uitvoert wat betreft de invaliditeitspensioenen van de mijnwerkers.

Lees verder - 20/07/2017 17:14

Sociale reclassering van mindervaliden

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de sociale reclassering van mindervaliden. 

Lees verder - 20/07/2017 17:14

Verduidelijking van de wetgeving in verband met de postdiensten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Telecommunicatie en Post Alexander De Croo een voorontwerp van wet goed betreffende de postdiensten.

Lees verder - 14/07/2017 13:58