Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Social affairs, employment and pensions

Nieuwe vergoedingsvoorwaarden van actieve verbandmiddelen in het kader van chronische wonden

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat zorgt voor nieuwe vergoedingsvoorwaarden van actieve verbandmiddelen in het kader van chronische wonden.

Lees verder - 01/02/2019 15:25

Hernieuwing van de verlenging van het mandaat van de directeur-generaal van Fedasil

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Asiel en Migratie Maggie De Block akkoord met de hernieuwing van de verlenging van het mandaat van de directeur-generaal van Fedasil.

Lees verder - 18/01/2019 15:15

Persbericht - Laatste rechte lijn voor de Opleidings- en tewerkstellingspool

Beliris heeft de constructie van de eerste Opleidings- en tewerkstellingspool in het Brussels gewest afgerond. In 2 jaar tijd heeft het federale team ten dienste van Brussel in de industriezone Erasmus-Noord te Anderlecht een nieuw gebouw van 7.228 m² opgetrokken bestemd voor opleidingen voor industriële en technologische knelpuntberoepen. Het gebouw zal nu worden uitgerust door de toekomstige beheerder, Technicity.brussels. De opening is voorzien voor het najaar van 2019.

Lees verder - 16/01/2019 17:26

16.01.2019 - Persconferentie - Laatste rechte lijn voor de Opleidings- en tewerkstellingspool

In Anderlecht investeerde Beliris in een nieuw gebouw van 7.228 m²  die volledig gewijd zal zijn aan de opleiding en tewerkstelling van Brusselaars. Technicity.brussels, de toekomstige beheerder van het centrum, zal het gebouw nu verder uitrusten tegen september 2019.

Ontdek zelf deze belangrijke schakel voor de opleiding en tewerkstelling in het Brussels Gewest op 16 januari 2019 om 15u in aanwezigheid van: 

  • Didier Reynders, vice-premier bevoegd voor Beliris,
  • Rudi Vervoort, Brussels minister-president,
  • Didier Gosuin, Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Economie en Tewerkstelling, en
  • Hilde Verbeeck, Voorzitter van de raad van bestuur van   Technicity.brussels.
Lees verder - 15/01/2019 15:10

Toekenningsvoorwaarden van een uitkering voor pleegouderverlof ten gunste van de zelfstandigen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block en minister van Zelfstandigen Denis Ducarme een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de toekenningsvoorwaarden invoert van een uitkering voor pleegouderverlof ten gunste van de zelfstandigen.  

Lees verder - 11/01/2019 11:28

Overdracht van de personeelsleden van het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag naar de deelstaten

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel en minister van Sociale Zaken Maggie De Block drie ontwerpen van koninklijk besluit goed die zorgen voor de overdracht van de personeelsleden van het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag aan de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap.

Lees verder - 27/12/2018 15:56

Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de deelstaten over de samenwerking tussen inspectiediensten in het kader van de bevoegdheid voor gezinsbijslagen

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel en minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van samenwerkingsakkoord goed tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap over de samenwerking tussen inspectiediensten in het kader van de bevoegdheden op vlak van gezinsbijslagen. De ministerraad keurt eveneens een voorontwerp goed dat instemt met dit ontwerp van samenwerkingsakkoord.

Lees verder - 27/12/2018 15:56

Uitnodiging studiedag “Sociale Zekerheid en een arbeidsmarkt in beweging" 12/12

De FOD Sociale Zekerheid nodigt u van harte uit op de studiedag 

“Sociale Zekerheid en een arbeidsmarkt in beweging"

op 12 december van 9u15 tot 17u00

Zaal Pacheco (FinanceTower)

Pachecolaan 13, 1000 Brussel

 

Op 12 december 2018 organiseert de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid een studiedag met als titel 'Sociale Zekerheid en een arbeidsmarkt in beweging'. Aanleiding voor de studiedag is de vijftigste verjaardag van het socialezekerheidsstelsel van de zelfstandigen ('Happy Independent's Year').

Lees verder - 04/12/2018 16:02

België wordt gastland voor wereldtop sociale zekerheid

Brussel, 4 december 2018 - België wordt gastland voor een wereldtop sociale zekerheid in oktober 2019. Meer dan duizend sleutelfiguren binnen sociale zekerheid, onder wie ministers, bestuurders en CEO’s, komen samen in Brussel. Bovendien viert België ook de 75e verjaardag van zijn socialezekerheidssysteem.

Lees verder - 04/12/2018 14:24

Jobs deal: arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voor zelfstandigen die hun beroepsactiviteit na de wettelijke pensioenleeftijd voortzetten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block en van minister van Zelfstandigen Denis Ducarme een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het recht op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen opent voor zelfstandigen die hun beroepsactiviteit na het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd voortzetten.

Lees verder - 30/11/2018 15:22