Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Social affairs, employment and pensions

Maximum aantal apotheken voor vijf jaar verlengd

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het maximumaantal apotheken voor vijf jaar verlengt.

Lees verder - 14/03/2014 16:52

Hervorming van de civiele veiligheid

Zie persbericht van de minister van Binnenlandse Zaken als bijhorend document.

 

Lees verder - 14/03/2014 16:52

Versnelde terugbetalingsprocedure voor zeer vernieuwende geneesmiddelen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx een ontwerp van koninklijk besluit goed om de versnelde terugbetalingsprocedure voor zeer vernieuwende geneesmiddelen te organiseren.

Lees verder - 14/03/2014 16:51

Hervorming van de terugbetaling van geneesmiddelen in de rusthuizen

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx akkoord met de hervorming van het stelsel van de terugbetaling door het RIZIV van geneesmiddelen in rusthuizen.

Lees verder - 14/03/2014 16:51

Wijzigingen van de retributies en bijdragen voor het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx een voorontwerp van koninklijk besluit goed dat wijzigingen aanbrengt aan de vaststelling van de retributies en bijdragen, verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten, en enkele artikelen toevoegt.

Lees verder - 28/02/2014 18:28

Fonds voor Beroepsziekten

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Beroepsrisico's Philippe Courard drie ontwerpen van koninklijk besluit goed die de juridische bevoegdheid van het Fonds voor Beroepsziekten wijzigen.

Lees verder - 28/02/2014 18:28

Derde halfjaarlijkse verslag over de invoering van het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

De ministerraad neemt kennis van het derde halfjaarlijkse verslag over de invoering van het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap dat de staatssecretaris voor Personen met een Handicap heeft voorgelegd.

Lees verder - 28/02/2014 18:28

Evaluatie van de dienstencheques voor buurtdiensten en -banen 2012

De ministerraad neemt kennis van het evaluatieverslag van de dienstencheques voor buurtdiensten en -banen 2012 dat minister van Werk Monica De Coninck heeft voorgesteld.

Lees verder - 28/02/2014 18:28

Tegemoetkoming voor de betaling van vaccins in het kader van preventieprogramma's met een nationaal karakter 2014

De ministerraad gaat akkoord met het ontwerp van koninklijk besluit dat minister van Sociale Zekerheid en Volksgezondheid Laurette Onkelinx voorlegde en dat de tegemoetkoming regelt voor vaccins uit de preventieprogramma's met nationaal karakter in 2014.

Lees verder - 28/02/2014 18:28

Hervorming beslissingen van de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de hervorming van de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit  voor het zelfstandigenstelsel uitvoert.

Lees verder - 21/02/2014 18:30