Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Social affairs, employment and pensions

Werkgeversbijdragen in horecasector verlaagd - tweede lezing

De ministerraad keurt in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed die de werkgeversbijdragen voor werknemers met vaste contracten in de horecasector verminderen. De ministerraad voert hiermee de relancestrategie uit van juli 2012. Het voorontwerp is aangepast aan het advies van de Raad van State.

Lees verder - 13/12/2013 18:11

Nieuwe maatregelen om de sociale rechten van de kunstenaars te versterken

De ministerraad keurt op initiatief van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx en minister van Werk Monica De Coninck een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het sociaal statuut van de kunstenaars aanvult en de regels voor de toekenning van het visum kunstenaar en de kunstenaarskaart bepaalt.

Lees verder - 13/12/2013 18:10

Vergrijzing, gezondheidszorg, pensioenen, … welk prijskaartje hangt hieraan vast?

Vergrijzing, gezondheidszorg, pensioenen, … welk prijskaartje hangt hieraan vast?
De kerncijfers van de sociale zekerheid en de plaats van België in Europa

 

Uit de cijfers van dit jaar komen de uitdagingen van ons systeem naar voor (vergrijzing, uitgaven voor ziekterisico’s, maatschappelijke integratie) en bepaalde succesvolle maatregelen van de regering (verloven voor medische bijstand, brugpensioenen)”, aldus Jan Bertels, directeur-generaal bij de DG Sociaal Beleid van de FOD Sociale Zekerheid.

 

Op dinsdag 10 december 2013 heeft de FOD Sociale Zekerheid de twee nieuwe brochures De sociale uitgaven in België: kerncijfers 2012 en Sociale bescherming in België: ESSOBS-data 2011 voorgesteld.

Lees verder - 10/12/2013 09:00

Aanpassing van de socialezekerheidswetgeving naar aanleiding van de zesde staatshervorming

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Monica De Coninck en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de overdracht van bevoegdheden in het kader van de zesde staatshervorming op het vlak van de sociale zekerheid vergemakkelijkt, door het stelsel van bijdrageverminderingen coherenter en duidelijker te maken.

Lees verder - 06/12/2013 18:03

Financiering van het fonds voor schadeloosstelling van asbestslachtoffers in 2013

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Beroepsrisico's Philippe Courard een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de financiering van het Fonds voor schadeloosstelling van asbestslachtoffers in 2013 vastlegt.

Lees verder - 06/12/2013 18:02

Vergrijzing, gezondheidszorg, pensioenen…

Persuitnodiging

Vergrijzing, gezondheidszorg, pensioenen… welk prijskaartje hangt hieraan vast?
De kerncijfers van de sociale zekerheid en de plaats van België in Europa

Op dinsdag 10 december 2013 om 10u30 stelt de FOD Sociale Zekerheid op een persconferentie de nieuwe brochures “De sociale uitgaven in België: kerncijfers 2012” en “Sociale bescherming in België: ESSOBS data 2011” voor.

Lees verder - 06/12/2013 12:10

Nieuwe geneeskundige verstrekkingen op het vlak van kinderpsychiatrie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx een ontwerp van koninklijk besluit goed dat verstrekkingen op het vlak van kinderpsychiatrie opneemt in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen.

Lees verder - 05/12/2013 15:58

En jij? Welke sociale jas wil jij?

Op een moment dat iedereen zich vragen stelt bij de toekomst van onze sociale bescherming, reikt FULL SOCIAL JACKET een nieuwe manier aan om antwoorden te formuleren: aan de hand van een webdocumentaire wordt gepeild naar wat leeft op het vlak van pensioenen, de terugbetaling van geneeskundige verzorging, wedertewerkstelling, … en wordt het woord gegeven aan iedereen: zij die dagelijks ijveren voor de sociale bescherming en zij die zich afvragen hoe het ermee verder moet. FULL SOCIAL JACKET is een webdocumentaire die door een overheidsdienst wordt gelanceerd: een absolute première!

Lees verder - 04/12/2013 12:33

Voorontwerp van wet met diverse bepalingen inzake sociale zekerheid

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet met diverse bepalingen inzake sociale zekerheid goed.

Lees verder - 28/11/2013 16:14

Actieplan tegen Sociale Dumping

De ministerraad heeft een actieplan aangenomen in de strijd tegen de frauduleuze detachering van EU-werknemers in ons land, de zogenaamde sociale dumping.

Lees verder - 28/11/2013 16:14