Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Social affairs, employment and pensions

Voorontwerp van wet met diverse bepalingen inzake sociale zekerheid - tweede lezing

De ministerraad keurt in tweede lezing een voorontwerp van wet met diverse bepalingen inzake sociale zekerheid goed.

Lees verder - 31/01/2014 17:43

Identificatie van de reders bij de Hulp- en voorzorgskas voor zeevarenden

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx en minister van Werk Monica De Coninck een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de reders verplicht zich bij de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden te identificeren met hun ondernemingsnummer.

Lees verder - 17/01/2014 17:20

Nieuwe onlinetoepassing geeft horecawerknemers zicht op gewerkte dagen

Met de nieuwe onlinetoepassing Horeca@work - 50days van de RSZ (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid) kunnen werknemers nagaan hoeveel dagen gelegenheidsarbeid in de horeca ze nog te goed hebben.  Samen met de nieuwe mobiele versie van de tewerkstellingsaangifte Dimona zorgt de toepassing ervoor dat het horecaplan van de federale regering goed van start is gegaan.

Lees verder - 07/01/2014 11:27

Vijf beginselen om het leven van personen met een handicap te verbeteren en te vereenvoudigen

De ministerraad  neemt akte van een oriëntatienota over de hervorming van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap. Staatssecretaris voor Personen met een Handicap Philippe Courard stelde de nota voor. Het gaat om een eerste stap met zicht op een diepgaande hervorming van het stelsel van tegemoetkomingen aan personen met een handicap in uitvoering van het regeerakkoord.  

Lees verder - 19/12/2013 17:58

Sociale, budgettaire en diverse bepalingen op het vlak van tewerkstelling

De ministerraad keurt op initiatief van minister van Werk Monica De Coninck een voorontwerp van wet goed met sociale, budgettaire en diverse bepalingen.

Lees verder - 19/12/2013 17:58

Activaplan uitgebreid tot min dertigjarigen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Monica De Coninck en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het activaplan uitbreidt tot de min dertigjarigen.

Lees verder - 13/12/2013 18:11

Werkgeversbijdragen in horecasector verlaagd - tweede lezing

De ministerraad keurt in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed die de werkgeversbijdragen voor werknemers met vaste contracten in de horecasector verminderen. De ministerraad voert hiermee de relancestrategie uit van juli 2012. Het voorontwerp is aangepast aan het advies van de Raad van State.

Lees verder - 13/12/2013 18:11

Nieuwe maatregelen om de sociale rechten van de kunstenaars te versterken

De ministerraad keurt op initiatief van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx en minister van Werk Monica De Coninck een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het sociaal statuut van de kunstenaars aanvult en de regels voor de toekenning van het visum kunstenaar en de kunstenaarskaart bepaalt.

Lees verder - 13/12/2013 18:10

Vergrijzing, gezondheidszorg, pensioenen, … welk prijskaartje hangt hieraan vast?

Vergrijzing, gezondheidszorg, pensioenen, … welk prijskaartje hangt hieraan vast?
De kerncijfers van de sociale zekerheid en de plaats van België in Europa

 

Uit de cijfers van dit jaar komen de uitdagingen van ons systeem naar voor (vergrijzing, uitgaven voor ziekterisico’s, maatschappelijke integratie) en bepaalde succesvolle maatregelen van de regering (verloven voor medische bijstand, brugpensioenen)”, aldus Jan Bertels, directeur-generaal bij de DG Sociaal Beleid van de FOD Sociale Zekerheid.

 

Op dinsdag 10 december 2013 heeft de FOD Sociale Zekerheid de twee nieuwe brochures De sociale uitgaven in België: kerncijfers 2012 en Sociale bescherming in België: ESSOBS-data 2011 voorgesteld.

Lees verder - 10/12/2013 09:00

Aanpassing van de socialezekerheidswetgeving naar aanleiding van de zesde staatshervorming

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Monica De Coninck en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de overdracht van bevoegdheden in het kader van de zesde staatshervorming op het vlak van de sociale zekerheid vergemakkelijkt, door het stelsel van bijdrageverminderingen coherenter en duidelijker te maken.

Lees verder - 06/12/2013 18:03