Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Social affairs, employment and pensions

Persuitnodiging - FULL SOCIAL JACKET - 4 december - 10u

 

En jij? Welke sociale jas wil jij?

 

Kijk hier naar de trailer :

 

Voor welke uitdagingen staat onze sociale bescherming? Pensioenen, geneeskundige verzorging, huisvesting, wedertewerkstelling, handicap, vrijwilligerswerk, … allemaal thema's waarover heel wat burgers zich vragen stellen. Welke keuzes worden vandaag, in crisistijd, gemaakt in België en elders in Europa? En wat zijn de gevolgen hiervan op ons dagelijks leven?

Lees verder - 27/11/2013 09:24

Overdracht van de bevoegdheden gezinsbijslag aan de gemeenschappen en de GGC

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Sociale Zaken Philippe Courard een reeks voorontwerpen van wet en ontwerpen van koninklijk besluit goed die de overdracht van de bevoegdheden op het vlak van gezinsbijslag aan de gemeenschappen en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk gewest regelen.

Lees verder - 22/11/2013 15:45

Gelijke kinderbijslag voor werknemers en zelfstandigen en meer kinderbijslag voor meer kansarme gezinnen

De ministerraad keurde vandaag twee voorstellen inzake kinderbijslag goed: een over de gelijkschakeling van de kinderbijslag voor zelfstandigen en werknemers en een over de verhoging van de inkomensgrenzen voor de sociale toeslagen en de eenoudertoeslag.

Lees verder - 22/11/2013 14:36

Gemeenschappen krijgen inspraak in kinderbijslag

Hoewel de overdracht van de kinderbijslag van het federale- naar het gemeenschapsniveau pas tegen 2019 afgerond moet zijn, besliste de Federale regering op voorstel van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) om alvast acht vertegenwoordigers van de gemeenschappen en de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie (Brussel) toe te voegen aan zijn beheersorgaan. Tot de effectieve overdracht van de bevoegdheid op 1 juli 2014 zetelen ze met raadgevende stem. 

Lees verder - 22/11/2013 14:02

Geen permanente bezettoon meer voor personen met een handicap

Het call center voor personen met een handicap van de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid heeft op 1 jaar tijd haar bereikbaarheid op een spectaculaire manier kunnen verbeteren. Terwijl ze  vorig jaar nog bekend stond als het call center met de permanente bezettoon, wordt nu 95% van de oproepen beantwoord en krijgt 70% van de bellers al binnen de 30 seconden iemand aan de lijn. Staatssecretaris voor Personen met een handicap, Philippe Courard, onderstreept dat de verbetering er dubbel zo snel komt als een audit had voorspeld.

Lees verder - 21/11/2013 12:15

Persuitnodiging - Anno 2012: call center personen met een handicap vaak onbereikbaar. En nu? 1 jaar later…

Donderdag 21 november om 10u30
FOD Sociale Zekerheid
Zaal "Juntos" Financietoren
Kruidtuinlaan 50, 1000 Brussel


De eerste maanden na de introductie van het gratis nummer 0800 987 99 voor personen met een handicap werd het Call Center van de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid geconfronteerd met ernstige bereikbaarheidsproblemen. Mensen die dit gratis nummer belden, moesten gemiddeld 6 minuten wachten om iemand aan de telefoon te krijgen. Daarenboven bleek uit een audit dat tussen februari 2011 en september 2012 slechts 23% van de binnengekomen oproepen beantwoord werd.
 

Hoe zit het nu met het call center 1 jaar later?

 

Lees verder - 20/11/2013 14:21

MyPension-on-tour verlengd wegens groot succes

MyPension-on-tour, de informatiecampagne van de Rijksdienst voor Pensioenen, is een groot succes. Al meer dan 6.000 mensen namen de voorbije weken deel aan de infosessies over MyPension, het online pensioendossier. Door het grote succes heeft de RVP in tien steden al extra sessies ingelast. Dat maakte vicepremier en minister van Pensioenen Alexander De Croo vanavond bekend tijdens de infosessie van MyPension in Dendermonde. De minister benadrukte ook het belang van individuele pensioeninfo en loofde de extra inspanningen van de pensioendiensten om mensen te informeren over hun pensioen.

Lees verder - 22/10/2013 16:54

Persuitnodiging 'Informatiecampagne MyPension-on-tour verlengd wegens groot succes' - Dendermonde, 23 okt 2013, 19.00u

Sinds begin deze maand trekken experten van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) met MyPension-on-tour het land rond om mensen te informeren over hun online pensioendossier MyPension.

Lees verder - 22/10/2013 10:49

Een uniforme sociale zekerheid voor stagiairs bij lokale en federale overheidsdiensten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de stagiairs van alle overheidsinstellingen onderwerpt aan hetzelfde regime van sociale zekerheid en pensioenen.

Lees verder - 18/10/2013 16:57

Registratie van aanwezigheden op tijdelijke en mobiele werkplaatsen

De ministerraad keurt op voorstel van Monica De Coninck en staatssecretaris voor de Bestrijding van de Sociale en Fiscale Fraude John Crombez een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een aantal technische bepalingen van de wet, die het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk regelt*, op het vlak van de aanwezigheidsregistratie op bouwplaatsen uitvoert.

Lees verder - 18/10/2013 16:57