Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Social affairs, employment and pensions

Financiering van het fonds voor schadeloosstelling van asbestslachtoffers in 2013

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Beroepsrisico's Philippe Courard een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de financiering van het Fonds voor schadeloosstelling van asbestslachtoffers in 2013 vastlegt.

Lees verder - 06/12/2013 18:02

Vergrijzing, gezondheidszorg, pensioenen…

Persuitnodiging

Vergrijzing, gezondheidszorg, pensioenen… welk prijskaartje hangt hieraan vast?
De kerncijfers van de sociale zekerheid en de plaats van België in Europa

Op dinsdag 10 december 2013 om 10u30 stelt de FOD Sociale Zekerheid op een persconferentie de nieuwe brochures “De sociale uitgaven in België: kerncijfers 2012” en “Sociale bescherming in België: ESSOBS data 2011” voor.

Lees verder - 06/12/2013 12:10

Nieuwe geneeskundige verstrekkingen op het vlak van kinderpsychiatrie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx een ontwerp van koninklijk besluit goed dat verstrekkingen op het vlak van kinderpsychiatrie opneemt in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen.

Lees verder - 05/12/2013 15:58

En jij? Welke sociale jas wil jij?

Op een moment dat iedereen zich vragen stelt bij de toekomst van onze sociale bescherming, reikt FULL SOCIAL JACKET een nieuwe manier aan om antwoorden te formuleren: aan de hand van een webdocumentaire wordt gepeild naar wat leeft op het vlak van pensioenen, de terugbetaling van geneeskundige verzorging, wedertewerkstelling, … en wordt het woord gegeven aan iedereen: zij die dagelijks ijveren voor de sociale bescherming en zij die zich afvragen hoe het ermee verder moet. FULL SOCIAL JACKET is een webdocumentaire die door een overheidsdienst wordt gelanceerd: een absolute première!

Lees verder - 04/12/2013 12:33

Voorontwerp van wet met diverse bepalingen inzake sociale zekerheid

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet met diverse bepalingen inzake sociale zekerheid goed.

Lees verder - 28/11/2013 16:14

Actieplan tegen Sociale Dumping

De ministerraad heeft een actieplan aangenomen in de strijd tegen de frauduleuze detachering van EU-werknemers in ons land, de zogenaamde sociale dumping.

Lees verder - 28/11/2013 16:14

Persuitnodiging - FULL SOCIAL JACKET - 4 december - 10u

 

En jij? Welke sociale jas wil jij?

 

Kijk hier naar de trailer :

 

Voor welke uitdagingen staat onze sociale bescherming? Pensioenen, geneeskundige verzorging, huisvesting, wedertewerkstelling, handicap, vrijwilligerswerk, … allemaal thema's waarover heel wat burgers zich vragen stellen. Welke keuzes worden vandaag, in crisistijd, gemaakt in België en elders in Europa? En wat zijn de gevolgen hiervan op ons dagelijks leven?

Lees verder - 27/11/2013 09:24

Overdracht van de bevoegdheden gezinsbijslag aan de gemeenschappen en de GGC

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Sociale Zaken Philippe Courard een reeks voorontwerpen van wet en ontwerpen van koninklijk besluit goed die de overdracht van de bevoegdheden op het vlak van gezinsbijslag aan de gemeenschappen en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk gewest regelen.

Lees verder - 22/11/2013 15:45

Gelijke kinderbijslag voor werknemers en zelfstandigen en meer kinderbijslag voor meer kansarme gezinnen

De ministerraad keurde vandaag twee voorstellen inzake kinderbijslag goed: een over de gelijkschakeling van de kinderbijslag voor zelfstandigen en werknemers en een over de verhoging van de inkomensgrenzen voor de sociale toeslagen en de eenoudertoeslag.

Lees verder - 22/11/2013 14:36

Gemeenschappen krijgen inspraak in kinderbijslag

Hoewel de overdracht van de kinderbijslag van het federale- naar het gemeenschapsniveau pas tegen 2019 afgerond moet zijn, besliste de Federale regering op voorstel van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) om alvast acht vertegenwoordigers van de gemeenschappen en de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie (Brussel) toe te voegen aan zijn beheersorgaan. Tot de effectieve overdracht van de bevoegdheid op 1 juli 2014 zetelen ze met raadgevende stem. 

Lees verder - 22/11/2013 14:02