Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Social affairs, employment and pensions

Geen permanente bezettoon meer voor personen met een handicap

Het call center voor personen met een handicap van de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid heeft op 1 jaar tijd haar bereikbaarheid op een spectaculaire manier kunnen verbeteren. Terwijl ze  vorig jaar nog bekend stond als het call center met de permanente bezettoon, wordt nu 95% van de oproepen beantwoord en krijgt 70% van de bellers al binnen de 30 seconden iemand aan de lijn. Staatssecretaris voor Personen met een handicap, Philippe Courard, onderstreept dat de verbetering er dubbel zo snel komt als een audit had voorspeld.

Lees verder - 21/11/2013 12:15

Persuitnodiging - Anno 2012: call center personen met een handicap vaak onbereikbaar. En nu? 1 jaar later…

Donderdag 21 november om 10u30
FOD Sociale Zekerheid
Zaal "Juntos" Financietoren
Kruidtuinlaan 50, 1000 Brussel


De eerste maanden na de introductie van het gratis nummer 0800 987 99 voor personen met een handicap werd het Call Center van de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid geconfronteerd met ernstige bereikbaarheidsproblemen. Mensen die dit gratis nummer belden, moesten gemiddeld 6 minuten wachten om iemand aan de telefoon te krijgen. Daarenboven bleek uit een audit dat tussen februari 2011 en september 2012 slechts 23% van de binnengekomen oproepen beantwoord werd.
 

Hoe zit het nu met het call center 1 jaar later?

 

Lees verder - 20/11/2013 14:21

MyPension-on-tour verlengd wegens groot succes

MyPension-on-tour, de informatiecampagne van de Rijksdienst voor Pensioenen, is een groot succes. Al meer dan 6.000 mensen namen de voorbije weken deel aan de infosessies over MyPension, het online pensioendossier. Door het grote succes heeft de RVP in tien steden al extra sessies ingelast. Dat maakte vicepremier en minister van Pensioenen Alexander De Croo vanavond bekend tijdens de infosessie van MyPension in Dendermonde. De minister benadrukte ook het belang van individuele pensioeninfo en loofde de extra inspanningen van de pensioendiensten om mensen te informeren over hun pensioen.

Lees verder - 22/10/2013 16:54

Persuitnodiging 'Informatiecampagne MyPension-on-tour verlengd wegens groot succes' - Dendermonde, 23 okt 2013, 19.00u

Sinds begin deze maand trekken experten van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) met MyPension-on-tour het land rond om mensen te informeren over hun online pensioendossier MyPension.

Lees verder - 22/10/2013 10:49

Een uniforme sociale zekerheid voor stagiairs bij lokale en federale overheidsdiensten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de stagiairs van alle overheidsinstellingen onderwerpt aan hetzelfde regime van sociale zekerheid en pensioenen.

Lees verder - 18/10/2013 16:57

Registratie van aanwezigheden op tijdelijke en mobiele werkplaatsen

De ministerraad keurt op voorstel van Monica De Coninck en staatssecretaris voor de Bestrijding van de Sociale en Fiscale Fraude John Crombez een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een aantal technische bepalingen van de wet, die het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk regelt*, op het vlak van de aanwezigheidsregistratie op bouwplaatsen uitvoert.

Lees verder - 18/10/2013 16:57

De RSZPPO publiceert zijn "Jaarverslag 2012"

2012 was niet alleen het jaar waarin de bestuursovereenkomst 2010-2012 werd afgesloten, maar ook het jaar waarin er een nieuwe bestuursovereenkomst voor 2013-2015 moest worden opgesteld.

Lees verder - 15/10/2013 15:45

Sociale zekerheid voor sleepvaart en koopvaardij

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx en minister van Werk Monica De Coninck een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de richtsnoeren van de Europese Commissie voor staatsteun aan het zeevervoer in Belgisch recht omzet.

Lees verder - 04/10/2013 14:31

Sociaal statuut voor zeevarenden

De ministerraad keurt op initiatief van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het sociaal statuut voor zeevarenden op het vlak van moederschaps-, vaderschaps- en adoptieverlof aanpast.

Lees verder - 04/10/2013 14:31

Welvaartsaanpassing op het vlak van beroepsziekten

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris belast met beroepsrisico's Philippe Courard een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een aantal uitkeringen op het vlak van beroepsziekten aan de welvaart aanpast. De aanpassing voert het regeerakkoord uit.

Lees verder - 04/10/2013 14:31