Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Social affairs, employment and pensions

Derdebetalersregeling voor vervoerskosten dringende medische hulp voortaan geregeld via overeenkomst

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de praktische uitwerking van de derdebetalersregeling voor vervoerskosten dringende medische hulp via overeenkomst regelt.

Lees verder - 27/09/2013 16:53

Een nieuw systeem met het oog op de geleidelijke afschaffing van de SIS-kaart

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx een voorontwerp van wet goed houdende bepalingen met betrekking tot de sociale identiteitskaart en de isi+-kaart. Hij keurt ook een ontwerp van koninklijk besluit goed dat deze wet uitvoert.

Lees verder - 27/09/2013 16:53

Toegankelijkheid van de gezondheidszorg

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx een voorontwerp van wet goed houdende diverse bepalingen inzake de toegankelijkheid van de gezondheidszorg.

Lees verder - 20/09/2013 16:33

Verlenging van maatregelen gelegenheidswerk in de witloofteelt

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx en minister van Werk Monica De Coninck een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de specifieke regeling voor sociale zekerheid voor de gelegenheidswerkers in de witloofteelt verlengt.

Lees verder - 20/09/2013 16:33

Invaliditeitspensioen voor mijnwerkers verhoogt met 1,25%

De ministerraad beslist de invaliditeitspensioenen van mijnwerkers vanaf 1 september 2013 met 1,25% te verhogen. De ministerraad keurt het ontwerp van koninklijk besluit op initatief van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx en staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Beroepsrisico's, Philippe Courard goed.

Lees verder - 20/09/2013 16:33

Financiële tegemoetkoming voor de Algemene Unie der Verpleegkundigen van België

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx om een financiële bijdrage aan de Algemene Unie der Verpleegkundigen van België toe te kennen in het kader van het aantrekkelijkheidsplan van het beroep van de verpleegkundigen.

Lees verder - 13/09/2013 14:49

Verhoging met 2% van de uitkeringen voor personen met een handicap

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Personen met een handicap Philippe Courard een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de uitkeringen voor personen met een handicap vanaf 1 september 2013 met 2 % verhoogt. 

Lees verder - 19/07/2013 20:22

Bewijskracht van elektronische documenten van de gezondheidszorg - tweede lezing

De ministerraad keurt in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de voorwaarden vastlegt om bewijskracht toe te kennen aan elektronische documenten die onder de toepassing vallen van reglementering van de gezondheidszorg.

Lees verder - 19/07/2013 20:21

Gelegenheidsarbeid in de champignonteelt

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het maximaal aantal dagen gelegenheidsarbeid in de champignonteelt verlengt.

Lees verder - 19/07/2013 20:21

Bevordering van de tewerkstelling in de sector van de champignonteelt

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx en minister van Werk Monica De Coninck een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de bevordering van de tewerkstelling in de sector van de champignonteelt. 

Lees verder - 12/07/2013 16:49