Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Social affairs, employment and pensions

Verhoging met 2% van de uitkeringen voor personen met een handicap

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Personen met een handicap Philippe Courard een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de uitkeringen voor personen met een handicap vanaf 1 september 2013 met 2 % verhoogt. 

Lees verder - 19/07/2013 20:22

Bewijskracht van elektronische documenten van de gezondheidszorg - tweede lezing

De ministerraad keurt in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de voorwaarden vastlegt om bewijskracht toe te kennen aan elektronische documenten die onder de toepassing vallen van reglementering van de gezondheidszorg.

Lees verder - 19/07/2013 20:21

Gelegenheidsarbeid in de champignonteelt

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het maximaal aantal dagen gelegenheidsarbeid in de champignonteelt verlengt.

Lees verder - 19/07/2013 20:21

Bevordering van de tewerkstelling in de sector van de champignonteelt

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx en minister van Werk Monica De Coninck een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de bevordering van de tewerkstelling in de sector van de champignonteelt. 

Lees verder - 12/07/2013 16:49

Gelegenheidsarbeid in de horecasector - tweede lezing

De ministerraad keurt in tweede lezing een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed die de nieuwe regeling van de gelegenheidsarbeid in de horecasector voorzien in de relancestrategie van juli 2012 concreet uitvoeren.

Lees verder - 12/07/2013 16:49

Werkgeversbijdragen in horecasector verlaagd - tweede lezing

De ministerraad keurt een in tweede lezing voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed die de werkgeversbijdragen voor werknemers met vaste contracten in de horecasector verminderen. De ministerraad voert hiermee de relancestrategie uit van juli 2012. Het voorontwerp is aangepast aan het advies van de Raad van State.

Lees verder - 12/07/2013 16:49

Vereenvoudiging van de registratie op bouwwerven

De ministerraad keurt op initiatief van minister van Werk Monica De Coninck en staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez een voorontwerp van wet goed dat toelaat om de elektronische registratie van aanwezigheden op bouwwerven nog dit jaar op te starten. Hiermee wil de regering een administratieve vereenvoudiging, een versterking van de strijd tegen de sociale dumping en een verlaging van de loonlasten bereiken.

Lees verder - 05/07/2013 18:18

Hervorming van de berekening van de sociale bijdragen voor zelfstandigen - tweede lezing

De ministerraad keurt op initiatief van minister van Zelfstandigen Sabine Laruelle en in tweede lezing een voorontwerp van wet goed dat de berekening van de sociale bijdragen voor zelfstandigen hervormt. Het voorontwerp is aangepast aan het advies van de Raad van State.

Lees verder - 05/07/2013 18:17

Werkloosheid met bedrijfstoeslag voor oudere werknemers met handicap verlengd

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Monica De Coninck een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor een aantal oudere werknemers met handicap of met ernstige lichamelijke problemen verlengt.

Lees verder - 05/07/2013 18:17

Deelname aan het stappenplan van het Europees strategisch forum voor onderzoeksinfrastruturen

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Philippe Courard om deel te nemen aan een infrastructuur van het Europese stappenplan van het Europees strategisch forum voor onderzoeksinfrastructuren.

Lees verder - 05/07/2013 18:17