Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Social affairs, employment and pensions

Alternatieve financiering van de sociale zekerheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx en minister van Werk Monica de Coninck verschillende ontwerpen van koninklijk besluit goed over de alternatieve financiering van de Sociale Zekerheid.

Lees verder - 29/03/2012 17:42

Asbestfonds - 5-jarig bestaan (2007-2012)

Het Asbestfonds (AFA) werd op 1 april 2007 opgericht binnen het Fonds voor de beroepsziekten na jaren van lange en moeilijke besprekingen over zijn vorm, zijn werkterrein, zijn financiering, ... Naar aanleiding van zijn 5-jarige bestaan werd de balans opgemaakt in de vorm van een verslag dat op een toegankelijke, menselijke en didactische manier werd opgesteld.

Lees verder - 28/03/2012 15:41

Actief ouder worden en de solidariteit versterken? 7 maart is het moment om zich te engageren

Actief ouder worden en de solidariteit tussen de generaties zijn de thema’s van dit Europees Jaar 2012.

Lees verder - 05/03/2012 11:33