Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Social affairs, employment and pensions

Wijziging van de wet over de rechten van de vrijwilligers - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block, minister Werk Kris Peeters en minister belast met Bestrijding van Sociale Fraude Johan Van Overtveldt in tweede lezing een voorontwerp van wet goed dat de regelgeving over vrijwilligers wijzigt.

Lees verder - 05/10/2018 14:42

Zachte landingsbanen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters en minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de vergoeding die door werkgevers wordt toegekend in het kader van de verlichting van de werklast van oudere werknemers tracht uit te sluiten van het loonbegrip.

Lees verder - 05/10/2018 14:42

Goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Informatieveiligheidscomité

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Digitale Agenda Alexander De Croo en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het huishoudelijk reglement van het Informatieveiligheidscomité goedkeurt.

Lees verder - 05/10/2018 14:42

1,3 miljard euro aan overheidsuitgaven voor drugs-, alcohol-, tabaks- en psychoactieve medicatiebeleid

BRUSSEL, 2 OKTOBER 2018 – De Algemene Cel Drugsbeleid publiceert de "Monitoring van publieke uitgaven voor illegale drugs, alcohol, tabak en psychoactieve medicatie voor de periode 2014-2015".

Lees verder - 02/10/2018 15:02

Hernieuwing van mandaten en benoeming van leden bij het 'Fonds voor de Medische Ongevallen' van het RIZIV

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een aantal mandaten vernieuwt en leden benoemt van Beheerscomité van de dienst 'Fonds voor de Medische Ongevallen' van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV).

Lees verder - 19/09/2018 15:38

RSZ sluit integratietraject af

Einde augustus hebben 104 medewerkers van de Overzeese Sociale Zekerheid hun intrek genomen in het hoofdkantoor van de RSZ in Brussel. Met de verhuis is een voorlopig einde gekomen aan een intensief integratietraject. Alle medewerkers van de “geïntegreerde” RSZ zitten nu onder hetzelfde dak.

Lees verder - 13/09/2018 10:56

Opnieuw meer jobstudenten in 2017

In 2017 hebben 522.765 jongeren gewerkt als jobstudent. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). De toename van de afgelopen jaren blijft zich doorzetten.

Lees verder - 18/07/2018 09:23

Diverse bepalingen met betrekking tot sociale zaken

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed over diverse bepalingen die betrekking hebben op verschillende aspecten van de sociale zekerheid.

Lees verder - 13/07/2018 14:03

Wijzigingen met betrekking tot het sociaal statuut der zelfstandigen en de bijhorende pensioenregeling

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block, minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine en minister van Zelfstandigen Denis Ducarme een voorontwerp van wet en twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die betrekking hebben op het sociaal statuut der zelfstandigen en de bijhorende pensioenregeling.

Lees verder - 13/07/2018 14:03

Hernieuwing van het mandaat van de adjunct-administrateur-generaal bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters en minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het mandaat van de adjunct-administrateur-generaal bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid hernieuwt.

Lees verder - 13/07/2018 14:03