Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Social affairs, employment and pensions

Dien je pilootproject in het kader van het geïntegreerd preventiebeleid burn-out in t.e.m. 21 september 2018

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block werkt met diverse betrokken instellingen aan een geïntegreerd en gecoördineerd preventiebeleid inzake werkgerelateerde psychische aandoeningen, waaronder burn-out.


Minister Maggie De Block:
‘De strijd tegen burn-out is een van de grootste uitdagingen van de 21e eeuw. En daarom is het belangrijk dat we inzetten op preventie, want voorkomen is altijd beter dan genezen. We moeten daarom zo snel mogelijk handelen om te voorkomen dat nog meer mensen opbranden, wat ook de oorzaak mag zijn.’


Voor een geïntegreerd beleid zijn op elk preventie- en interventieniveau acties en projecten nodig samen met transversale initiatieven. In samenspraak met stakeholders kwam reeds een actieplan tot stand met de verschillende (sub)doelstellingen op elk interventieniveau.


Minister Maggie De Block lanceert een oproep naar pilootprojecten die gebaseerd zijn op de doelstellingen uit dit actieplan. Zij komen in aanmerking voor een financiële ondersteuning.
Vandaag werden de selectiecriteria voorgesteld op een kick-offmeeting. In augustus en september volgen nog infosessies.

Lees verder - 25/06/2018 15:44

Hernieuwing van het mandaat van administrateur-generaal bij de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het mandaat van de houder van de managementfunctie van administrateur-generaal bij de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering hernieuwt.

Lees verder - 22/06/2018 14:30

Oprichting van het Informatieveiligheidscomité - Tweede lezing

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet over de oprichting van het Informatieveiligheidscomité goed in tweede lezing en stemt in met een ontwerp van amendement in het kader van de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Lees verder - 01/06/2018 16:54

Bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens - Tweede lezing

De ministerraad keurt in tweede lezing een voorontwerp van wet goed over de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Lees verder - 25/05/2018 15:44

Organisatie van een bemiddelingsprocedure voor slachtoffers van terreurdaden

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een bemiddelingsprocedure voor slachtoffers van terreurdaden organiseert.

Lees verder - 25/05/2018 15:43

Gezamenlijke inspectieactie in risicosectoren: economische uitbuiting in 1 op 10 werkplaatsen

Bij een gezamenlijke actie troffen de RSZ-inspectie en de politie indicaties van economische uitbuiting aan in 19 van de 149 gecontroleerde werkplaatsen. Van de 311 gecontroleerde werknemers bleken er 91 in het zwart aan het werk. Er werden ook 9 potentiële slachtoffers van mensenhandel geïdentificeerd.

Lees verder - 23/05/2018 13:11

Bevordering van de sociaalprofessionele re-integratie van arbeidsongeschikten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters en minister van Sociale Zaken Maggie De Block een voorontwerp van wet goed dat de sociaalprofessionele re-integratie van arbeidsongeschikten bevordert.

Lees verder - 18/05/2018 14:39

Afschaffing van het Beheerscomité voor de mijnwerkers

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de afschaffing van het Beheerscomité voor de mijnwerkers. 

Lees verder - 04/05/2018 15:24

Unieke betaling van de pensioenen, toelagen en renten van de overheidssector

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Baquelaine een voorontwerp van wet goed met betrekking tot de betaling van de pensioenen, toelagen en renten van de overheidssector. 

Lees verder - 04/05/2018 15:24

Bijna 1 op 2 leefloonbegunstigden heeft reeds een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie!

Brussel, 13 april 2018. Sinds de veralgemening van het geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie (GPMI) neemt het aantal projecten continu toe. Op basis van het aantal ingediende dossiers stelt de studiedienst van de POD MI een positieve trend vast: 45,2% [1] van alle leefloners hadden in oktober 2017 reeds een GPMI op zak. Omdat de persoonlijke situatie van elke hulpbehoevende anders is, werken steeds meer maatschappelijke assistenten dit plan uit in samenspraak en overleg met de cliënt.

Lees verder - 13/04/2018 07:43