Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Social affairs, employment and pensions

Unieke betaling van de pensioenen, toelagen en renten van de overheidssector

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Baquelaine een voorontwerp van wet goed met betrekking tot de betaling van de pensioenen, toelagen en renten van de overheidssector. 

Lees verder - 04/05/2018 15:24

Bijna 1 op 2 leefloonbegunstigden heeft reeds een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie!

Brussel, 13 april 2018. Sinds de veralgemening van het geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie (GPMI) neemt het aantal projecten continu toe. Op basis van het aantal ingediende dossiers stelt de studiedienst van de POD MI een positieve trend vast: 45,2% [1] van alle leefloners hadden in oktober 2017 reeds een GPMI op zak. Omdat de persoonlijke situatie van elke hulpbehoevende anders is, werken steeds meer maatschappelijke assistenten dit plan uit in samenspraak en overleg met de cliënt.

Lees verder - 13/04/2018 07:43

Wil je weten hoeveel mensen er dankzij jouw OCMW geholpen worden? Check dan zeker de barometer voor maatschappelijke integratie!

Brussel, 13 april 2018. Dankzij het open databeleid van de federale regering kan iedere burger, onderzoeker en politici het sociaal beleid van zijn of haar OCMW opvolgen en vergelijken met rondom liggende gemeenten. Wil weten hoeveel mensen met een leefloon moeten rondkomen in jouw gemeente? Zijn dit hoofdzakelijk alleenstaanden of eerder eenoudergezinnen met kinderen? Al dit en meer kan je vinden via de barometer voor maatschappelijke integratie.

Lees verder - 13/04/2018 07:38

Gebundelde honoraria voor de laagvariabele zorg

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid een voorontwerp van wet goed over de gebundelde financiering van de ziekenhuisactiviteiten.

Lees verder - 30/03/2018 17:29

Wijziging van het premiesysteem voor beroepsbekwaamheden in de verpleegkundige sector

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block en minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed over het attractiviteitsplan voor het verpleegkundige beroep over de premies voor de titels en bijzondere beroepsbekwaamheden en ongemakkelijke prestaties.

Lees verder - 23/03/2018 16:09

Bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed over de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Lees verder - 16/03/2018 15:11

Niet-indexering van de remgeldplafonds in 2018 van bepaalde vergoedbare middelen in het kader van de ziekteverzekering

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block twee ontwerpen van koninklijk besluit goed over de niet-indexering van de remgeldplafonds in 2018 van bepaalde vergoedbare middelen in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

Lees verder - 16/03/2018 15:11

Evenwichtsdotatie in het stelsel van de werknemers en van de zelfstandigen voor het jaar 2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block en minister van Zelfstandigen Denis Ducarme een koninklijk besluit goed dat het bedrag van de evenwichtsdotatie in het stelsel van de werknemers en in het stelsel van de zelfstandigen voor het jaar 2018 vaststelt.

Lees verder - 16/03/2018 15:11

Voorschriften inzake de plichtenleer van de psycholoog

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Middenstand Denis Ducarme een ontwerp van koninklijk besluit goed over de voorschriften inzake de plichtenleer van de psycholoog.

Lees verder - 16/03/2018 15:11

Audits van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

De ministerraad gelast minister van Landbouw Denis Ducarme de Federale Interne Auditdienst de opdracht te geven om twee externe audits van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) uit te voeren.

Lees verder - 16/03/2018 15:11