Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Social affairs, employment and pensions

Bepalingen voor een minimale dienstverlening tijdens treinstakingen - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen François Bellot in tweede lezing een voorontwerp van wet goed dat de continuïteit van de dienstverlening van het personenvervoer per spoort garandeert in geval van staking.

Lees verder - 20/07/2017 17:15

Welvaartsaanpassingen op het gebied van arbeidsongevallen 2017-2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed met betrekking tot welvaartsaanpassingen op het gebied van arbeidsongevallen voor 2017-2018.

Lees verder - 20/07/2017 17:14

Revalorisatie van het bedrag van de adoptie-uitkering voor zelfstandigen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block en van minister van Zelfstandigen Willy Borsus een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het interprofessioneel akkoord 2017-2018 uitvoert wat betreft de adoptie-uitkeringen in het stelsel van de zelfstandigen.

Lees verder - 20/07/2017 17:14

Hervorming van de Commissie ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Privacy Philippe De Backer in tweede lezing een voorontwerp van wet goed over de hervorming van de Commissie ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Het voorontwerp werd aangepast aan het advies van de Raad van State en van de Privacycommissie.

Lees verder - 20/07/2017 17:14

Welvaartsaanpassingen op het gebied van beroepsziekten - 2017-2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed met betrekking tot welvaartsaanpassingen op het gebied van beroepsziekten voor 2017-2018.

Lees verder - 20/07/2017 17:14

Revalorisatie van de invaliditeitspensioenen voor de mijnwerkers

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het interprofessioneel akkoord 2017-2018 uitvoert wat betreft de invaliditeitspensioenen van de mijnwerkers.

Lees verder - 20/07/2017 17:14

Sociale reclassering van mindervaliden

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de sociale reclassering van mindervaliden. 

Lees verder - 20/07/2017 17:14

Verduidelijking van de wetgeving in verband met de postdiensten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Telecommunicatie en Post Alexander De Croo een voorontwerp van wet goed betreffende de postdiensten.

Lees verder - 14/07/2017 13:58

Werkvoorwaarden van gezinsleden van langdurig ingezetenen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed over de tewerkstelling van buitenlandse werknemers voor wat de familieleden van langdurig ingezetenen betreft.

Lees verder - 07/07/2017 12:29

Goedkeuring van de wijziging van het reglement van plichtenleer van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Middenstand Willy Borsus een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de wijziging van het reglement van plichtenleer van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten (BIBF) goedkeurt. Het betreft de wijziging van artikel 21 van de plichtenleer die werd goedgekeurd door de Nationale Raad van het BIBF.

Lees verder - 07/07/2017 12:29