Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Social affairs, employment and pensions

Sociale zekerheid: wijziging van de indexering van de forfaitaire bedragen van toepassing op bepaalde werknemers

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters en minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de indexering van de forfaitaire bedragen die van toepassing zijn op bepaalde werknemers op vlak van sociale zekerheid wijzigt.

Lees verder - 19/01/2018 14:47

Investeringstraject OISZ 2016-2018: herinvestering van ROI-winsten

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block akkoord met de herinvestering van ROI-winsten in 2018 voor projecten van zes Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid.

Lees verder - 19/01/2018 14:47

Aanpassing van de parameters van de structurele vermindering van de werkgeversbijdragen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters en minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed over de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen.

Lees verder - 12/01/2018 15:19

Vermindering van de werknemersbijdragen na herstructurering

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters en minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed over de vermindering van de werknemersbijdragen voor werknemers met lage lonen en slachtoffers van een herstructurering.

Lees verder - 12/01/2018 15:19

Bevordering van de tewerkstelling in de sector van de champignonteelt

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block en minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed met betrekking tot de bevordering van de tewerkstelling in de sector van de champignonteelt.

Lees verder - 22/12/2017 15:55

Nieuwe ESSOBS-brochure: Analyse van de sociale bescherming in België en op het vlak van de Europese Unie in 2014-2015

De FOD Sociale Zekerheid maakt op basis van het Europees systeem van geïntegreerde statistieken voor de sociale bescherming (ESSOBS) jaarlijks een analyse van de sociale bescherming in België. In de nieuwe brochure worden de Belgische gegevens uit 2015 gepresenteerd.  Voor de vergelijking met andere Europese lidstaten worden cijfers van het jaar ervoor gebruikt omdat de Europese gegevens die beschikbaar waren tijdens het opstellen van de brochure uit 2014 dateren.

Lees verder - 21/12/2017 15:31

Aanpassingen van een aantal door de werkgever verleende voordelen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters en minister van Sociale Zaken Maggie De Block twee ontwerpen van koninklijk besluit goed over een aantal door de werkgever verleende voordelen, met name fietsvergoeding en voordeelpc's, mobiele telefoons en tablets. 

Lees verder - 14/12/2017 15:37

De RSZ wordt verantwoordelijk voor de sociale zekerheid van zeelieden

Op 1 januari 2018 krijgt de RSZ er opnieuw een opdracht bij: de organisatie van de sociale zekerheid van zeelieden.

Lees verder - 11/12/2017 11:15

Actieplan 2018 tegen sociale fraude en sociale dumping

De ministerraad keurt het actieplan 2018 goed op het vlak van sociale fraudebestrijding. 

Lees verder - 08/12/2017 11:59

Overdracht van de personeelsleden van Famifed naar de deelentiteiten

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel en van minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de regels bepaalt voor de overdracht van de personeelsleden van het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag naar het Waalse Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

Lees verder - 08/12/2017 11:59