Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Social affairs, employment and pensions

Steun voor werkgelegenheid in de sector van het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de verdeling regelt voor 2018 van het bedrag voor het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, overeenkomstig de programmawet van 27 december 2006.

Lees verder - 09/03/2018 14:07

Hernieuwing van het mandaat van de adjunct-administrateur-generaal bij het RIZIV

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het mandaat van de adjunct-administrateur-generaal bij het Rijksinstituut voor ziekte en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) hernieuwt.

Lees verder - 22/02/2018 14:09

Goedkeuring van overeenkomsten tussen zorgverstrekkers en verzekeringsorganismen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een akkoord en drie overeenkomsten tussen zorgverstrekkers en verzekeringsorganismen goed.  

Lees verder - 02/02/2018 14:42

Uitreiking Student Award 2017 Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid

Het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid (BTSZ) organiseert jaarlijks een wedstrijd voor studenten die in hun masterproef of masterscriptie een thema uit de sociale zekerheid behandelen. De winnaar ontvangt 1000 euro en een publicatie in het BTSZ.

Lees verder - 30/01/2018 10:47

PERSUITNODIGING - Uitreiking Student Award 2017 Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid

29 januari 2018  - 16u30-17u30
FOD Sociale Zekerheid - Zaal Juntos
Kruidtuinlaan 50 1000 Brussel

 

Het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid (BTSZ) informeert de actoren in de sociale sector over de sociale bescherming in België, met aandacht voor de Europese context. Een breed scala aan auteurs (academici, ambtenaren, politiek verantwoordelijken en medewerkers van studiediensten van sociale partners) brengen hierin hun werk onder de aandacht.


Het BTSZ organiseert jaarlijks een wedstrijd voor studenten die in hun masterproef of masterscriptie een thema uit de sociale zekerheid behandelen. Ze maken kans op een geldprijs van 1000 euro en een publicatie in het BTSZ.

 

Lees verder - 24/01/2018 07:19

Sociale zekerheid: wijziging van de indexering van de forfaitaire bedragen van toepassing op bepaalde werknemers

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters en minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de indexering van de forfaitaire bedragen die van toepassing zijn op bepaalde werknemers op vlak van sociale zekerheid wijzigt.

Lees verder - 19/01/2018 14:47

Investeringstraject OISZ 2016-2018: herinvestering van ROI-winsten

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block akkoord met de herinvestering van ROI-winsten in 2018 voor projecten van zes Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid.

Lees verder - 19/01/2018 14:47

Aanpassing van de parameters van de structurele vermindering van de werkgeversbijdragen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters en minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed over de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen.

Lees verder - 12/01/2018 15:19

Vermindering van de werknemersbijdragen na herstructurering

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters en minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed over de vermindering van de werknemersbijdragen voor werknemers met lage lonen en slachtoffers van een herstructurering.

Lees verder - 12/01/2018 15:19

Bevordering van de tewerkstelling in de sector van de champignonteelt

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block en minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed met betrekking tot de bevordering van de tewerkstelling in de sector van de champignonteelt.

Lees verder - 22/12/2017 15:55