Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Budget

19.09.2018 - Persconferentie - Een nieuw programma voor Beliris!

Didier Reynders, Vice-Premier belast met Beliris, Rudi Vervoort, Minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Cédric Bossut, Directeur van Beliris nodigen u met plezier uit voor de persconferentie over het nieuwe initiatievenprogramma van Beliris op 19 september om 10u30 (Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel)

Lees verder - 17/09/2018 16:18

Vaste vergoeding aan personeelsleden van de FOD Bosa gedetacheerd bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Begroting Sophie Wilmès een ontwerp van ministrieel besluit goed dat een vaste vergoeding toekent aan personeelsleden van de FOD Beleid en Ondersteuning gedetacheerd bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie.

Lees verder - 31/08/2018 15:57

Ministerraad 4/5 CORRIGENDUM: Omzendbrief rond de voorafbeelding van de initiële begroting 2019 en van de meerjarenramingen 2020-2021

Op voorstel van minister van Begroting Sophie Wilmès keurt de ministerraad een ontwerpomzendbrief goed die de gebruikte hypotheses, de timing en de voorziene nadere regels verduidelijkt voor de voorbereiding van de voorafbeelding van de initiële begroting 2019 en van de meerjarenramingen 2020-2021.

Lees verder - 04/05/2018 16:45

Omzendbrief rond de voorafbeelding van de initiële begroting 2019 en van de meerjarenramingen 2020-2021

Op voorstel van minister van Begroting Sophie Wilmès keurt de ministerraad een ontwerpomzendbrief goed die de gebruikte hypotheses, de timing en de voorziene nadere regels verduidelijkt voor de voorbereiding van de voorafbeelding van de initiële begroting 2019 en van de meerjarenramingen 2020-2021.

Lees verder - 04/05/2018 15:24

Omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid voor het begrotingsjaar 2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Begroting Sophie Wilmès een ontwerp van omzendbrief goed over de begrotingsbehoedzaamheid voor het begrotingsjaar 2018.

Lees verder - 09/02/2018 14:29

Kalender voor de begrotingscontrole 2018 en voor de opmaak van het stabiliteitsprogramma 2018-2021

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Begroting Sophie Wilmès de kalender voor de begrotingscontrole voor het jaar 2018 en voor de opmaak van het stabiliteitsprogramma 2018-2021 goed.

Lees verder - 19/01/2018 14:46

Deelname van het fregat Louise-Marie aan operatie EUNAVFOR MED – Sophia

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met de operationele inzet van het fregat Louise-Marie in de Middellandse Zee, in het kader van operatie EUNAVFOR MED – Sophia.

Lees verder - 09/06/2017 13:54

Vaststelling van het globaal budget voor de ziekenhuizen voor 2017

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat voor het boekjaar 2017 het globaal budget wijzigt voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen.  

Lees verder - 02/06/2017 16:24

Steunbeleid van België aan SHAPE

De ministerraad heeft op voorstel van eerste minister Charles Michel akte genomen van het Belgische steunbeleid aan de SHAPE of 'Host Nation Support Policy' (HNS).

Lees verder - 28/04/2017 15:59

Omzendbrief: voorafbeelding van de begroting 2018, 2019 en 2020

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Begroting Sophie Wilmès een ontwerp van omzendbrief goed dat de gerbuikte hypotheses de timing en de voorziene nadere regels voor de voorbereiding van de voorafbeelding van de begroting 2018, 2019 en 2020 verduidelijkt.

Lees verder - 28/04/2017 15:59