Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Budget

Zetelbeleid: creatie van een nieuw begrotingsprogramma

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel en minister van Begroting Sophie Wilmès de planning en het beheer van de kredieten en projecten goed waarvoor de federale staat optreedt als 'host nation' ten gunste van de internationale organisaties. 

Lees verder - 02/12/2016 15:58

Monopolierente Nationale Loterij voor 2016

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Begroting belast met de Nationale Loterij Sophie Wilmès een ontwerp van koninklijk besluit goed om het bedrag van de monopolierente die de Nationale Loterij voor het jaar 2016 verschuldigd is, te bepalen.

Lees verder - 02/12/2016 15:58

Verdeling kredieten voor het dekken van uitgaven van maatregelen en nieuwe initiatieven in de strijd tegen terrorisme en radicalisme

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Begroting Sophie Wilmès een ontwerp van koninklijk besluit goed over een zesde verdeling van de provisie die dient om de uitgaven te dekken voor de versterking van de genomen maatregelen en de nieuwe initiatieven inzake de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme.

Lees verder - 02/12/2016 15:57

Derde verdeling van de provisie Asiel en Migratie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Begroting Sophie Wilmès een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het provisioneel krediet 2016 bestemd voor het dekken van niet-structurele uitgaven wat betreft asiel en migratie gedeeltelijk verdeelt.

Lees verder - 18/11/2016 15:51

Verdeling van de subsidies van de Nationale Loterij voor 2015 en 2016

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij Sophie Wilmes twee ontwerpen van koninklijk besluit goed over de plannen tot verdeling van de subsidies van de Nationale Loterij: het definitief plan tot verdeling van de subsidies voor het boekjaar 2015 en het voorlopig plan tot verdeling van de subsidies voor het boekjaar 2016, overeenkomstig het nieuwe beheerscontract.

Lees verder - 20/07/2016 16:54

Organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale staat

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Begroting Sophie Wilmès een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed over de wijziging van de wet en de uitvoering van enkele wetsartikelen over de organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale staat.

Lees verder - 15/07/2016 14:09

Overheidsopdracht voor de FOD Budget en Beheerscontrole: consultancydiensten voor FEDCOM

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Begroting Sophie Wilmès akkoord met de opstart van een overheidsopdrachtenprocedure over consultancydiensten voor de federale ERP-toepassingen (Enterprise Ressource Planning) voor rekening van de FOD Budget en Beheerscontrole.

Lees verder - 07/07/2016 15:06

Verdeling van het provisionele krediet om uitgaven van asiel en migratie te dekken

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Begroting Sophie Wilmès een ontwerp van koninklijk besluit goed over de gedeeltelijke verdeling van het provisionele krediet voor het begrotingsjaar 2016 om uitgaven voor asiel en migratie te dekken.

Lees verder - 20/05/2016 16:11

Omzendbrief over versterkt mechanisme van begrotingsbehoedzaamheid voor het begrotingsjaar 2016

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Begroting Sophie Wilmès een ontwerp van omzendbrief goed over het versterkt mechanisme van begrotingsbehoedzaamheid voor het begrotingsjaar 2016.

Lees verder - 20/05/2016 16:11

Begroting: verdeling kredieten van de provisie veiligheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Begroting Sophie Wilmès een ontwerp van koninklijk besluit goed over de verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 03-41-1. Het krediet dient om niet structurele uitgaven van de ‘provisie veiligheid 2015’ te dekken. Het gaat om bedragen die al in 2015 werden vastgelegd en die in het begrotingsjaar 2016 worden verrekend.

Lees verder - 29/04/2016 15:41