Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Public procurement

Elektronische facturatie bij overheidsopdrachten - Tweede lezing

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed in tweede lezing over elektronische facturatie bij overheidsopdrachten.

Lees verder - 11/01/2019 11:28

Veiligheidsbelangen bij overheidsopdrachten op defensie- en veiligheidsgebied

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel, minister van Economie Kris Peeters en minister van Defensie Sander Loones een ontwerp van koninklijk besluit goed over overheidsopdrachten op defensie- en veiligheidsgebied.

Lees verder - 07/12/2018 15:54

02.10.2018 - Persconferentie Koninklijk Conservatorium van Brussel

Deze dindsdag 2/10 om 10u, stelt Beliris samen met het gekozen studiebureau het restauratieproject voor van het Koninklijk Conservatorium van Brussel, waarvan de studies van start gaan.

Ontdek welke acties gepland staan voor de redding van het Koninklijk Conservatorium van Brussel, in aanwezigheid van Didier Reynders, Vice-Premier belast met Beliris.

Lees verder - 26/09/2018 14:06

19.09.2018 - Persconferentie - Een nieuw programma voor Beliris!

Didier Reynders, Vice-Premier belast met Beliris, Rudi Vervoort, Minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Cédric Bossut, Directeur van Beliris nodigen u met plezier uit voor de persconferentie over het nieuwe initiatievenprogramma van Beliris op 19 september om 10u30 (Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel)

Lees verder - 17/09/2018 16:18

Wijziging van de samenstelling van de Commissie voor de overheidsopdrachten

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de samenstelling wijzigt van de Commissie voor de overheidsopdrachten, opgericht bij de FOD Kanselarij van de Eerste Minister.

Lees verder - 25/05/2018 15:43

Overheidsopdracht voor nieuwe werkpakketten in het kader van het eGovernment Identity Access Management

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Digitale Agenda Alexander De Croo akkoord met de gunning van de overheidsopdracht 'eGovernment Identity Access Management' voor nieuwe werkpakketten, die nodig zijn om de strategie en componenten van het IAA-domein (identificatie, authenticatie en autorisatie) te ontwikkelen.

Lees verder - 18/05/2018 14:39

Aanspreekpunt voor de samenwerking met de Europese Commissie inzake overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten

De ministerraad heeft op voorstel van eerste minister Charles Michel een ontwerp van koninklijk besluit tot aanduiding van een aanspreekpunt voor de samenwerking met de Europese Commissie inzake overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten en tot oprichting van een Comité inzake het bestuur van de overheidsopdrachten goedgekeurd.

Lees verder - 02/02/2018 14:42

Charter betreffende de toegang van kmo’s tot overheidsopdrachten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Kmo's Denis Ducarme het ontwerp van het charter betreffende de toegang van kmo’s tot overheidsopdrachten goed.

Lees verder - 19/01/2018 14:47

Strijd tegen sociale dumping bij overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten in de speciale sectoren

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel de gids, charters en omzendbrief goed over de strijd tegen sociale dumping in het kader van overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten in de speciale sectoren. 

Lees verder - 19/01/2018 14:47

Overheidsopdrachten: afstemmen van drempelbedragen op defensie- en veiligheidsgebied

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de drempelbedragen die van toepassing zijn in de overheidsopdrachten op defensie- en veiligheidsgebied.

Lees verder - 27/10/2017 15:53