Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Transposition of European directives

Duurzaam investeren in België: seminarie FRDO 29 januari Brussel

De Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling werkt momenteel rond de financiering van de transitie naar een koolstofneutrale economie. In dit kader organiseert de raad een tweede seminarie over de implementatie van het Actieplan "duurzame groei financieren" van de Europese Commissie.

Lees verder - 21/01/2019 12:24

De Sustainable Development Goals palmen Flagey in - 700 deelnemers voor het allereerste Belgische SDG-Forum

Brussel, 22 oktober 2018 - Op dinsdag 23 oktober 2018 vindt het eerste Belgische SDG-Forum plaats in het Flageygebouw in Brussel. Zowat 700 deelnemers schreven zich in voor een dag waarin internationale keynotes, debat, interactieve sessies en informatiestands hen van het globale naar het lokale tot zelfs het heel persoonlijke niveau van de Sustainable Development Goals leiden. ‘SDG’s: van iedereen, voor iedereen en door iedereen’ is daarbij de rode draad.

Lees verder - 22/10/2018 13:47

19.09.2018 - Persconferentie - Een nieuw programma voor Beliris!

Didier Reynders, Vice-Premier belast met Beliris, Rudi Vervoort, Minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Cédric Bossut, Directeur van Beliris nodigen u met plezier uit voor de persconferentie over het nieuwe initiatievenprogramma van Beliris op 19 september om 10u30 (Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel)

Lees verder - 17/09/2018 16:18

Kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen voor de openbare veiligheid - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon in tweede lezing een voorontwerp van wet goed dat een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid vaststelt.

Lees verder - 13/07/2018 14:03

Marien ruimtelijk plan voor de periode 2020-2026

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het marien ruimtelijk plan 2020-2026 vaststelt.

Lees verder - 20/04/2018 13:20

Kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen voor de openbare veiligheid

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een voorontwerp van wet goed dat een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid vaststelt.

Lees verder - 30/03/2018 17:29

Omzetting van de Europese richtlijn over de markten voor financiële instrumenten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie en Consumenten Kris Peeters en van minister van Financiën Johan Van Overtveldt twee voorontwerpen van wet goed over de infrastructuren voor de markten voor financiële instrumenten.

Lees verder - 02/06/2017 16:25

Omzetting van Europese richtlijnen in verband met lichaamsmateriaal

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Maggie De Block twee ontwerpen van koninklijk besluit goed in verband met de normen voor ziekenhuizen en de verplichtingen inzake invoer, coderingen en documentatie van lichaamsmateriaal waaraan weefselinstellingen moeten voldoen. 

Lees verder - 12/05/2017 16:17

Dematerialisering van de facturen gericht aan de federale overheid

In uitvoering van het regeerakkoord en van het Europese recht nam de ministerraad een aantal beslissingen op het vlak van de elektronische facturatie voor de federale overheid.

Lees verder - 12/05/2017 16:17

Omzetting van de Europese richtlijn in verband met valsemunterij

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed dat de Europese richtlijn* omzet over de strafrechtelijke bescherming van de euro en andere munten tegen valsemunterij.

Lees verder - 12/05/2017 16:17