Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Buildings Agency

Energielevering voor de gebouwen en installaties van de federale overheidsdiensten en andere federale instellingen

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Regie der Gebouwen Koen Geens akkoord met het afsluiten van nieuwe overeenkomsten voor de levering van elektriciteit en gas af te sluiten met het Vlaams Energiebedrijf voor het jaar 2019 en 2020 voor alle klanten van de Regie der Gebouwen en voor de federale overheidsinstellingen die hiervoor een aanvraag indienen.

Lees verder - 27/12/2018 15:56

Nieuwe hoofdzetel van de Dienst Vreemdelingzaken in Brussel

Op maandag 17 december 2018 is de nieuwe hoofdzetel van de Dienst Vreemdelingenzaken aan de Pachécolaan 44 in Brussel officieel geopend. De Dienst Vreemdelingenzaken was tot voor kort gehuisvest in het WTC II-gebouw. Het Pachécoproject maakt deel uit van het Masterplan Brussel dat tot doel heeft om de verschillende federale overheidsdiensten die zich in het WTC II-gebouw bevinden, te herhuisvesten. Het huurcontract van het WTC II-gebouw loopt namelijk op 31 december 2018 ten einde.

Koen Geens, Minister van Justitie bevoegd voor de Regie der Gebouwen: “Het is voor de overheid heel belangrijk om klimaatvriendelijk te bouwen en te renoveren. Hier is dan ook hard ingezet op energiebesparende maatregelen. De dubbele glazen wand met luchtbrug zorgt er voor dat er in de winter minder warmte verloren gaat wanneer er verwarmd wordt. Tegelijk zorgt dit in de zomer dat er minder warmte binnenkomt. Sinds 2013 wordt er enkel nog met hernieuwbare elektriciteit gewerkt voor de Federale Overheidsdiensten. Dit toont dat de Regie der Gebouwen alvast het beste beentje voorzet om zich in te zetten voor het klimaat.”

Lees verder - 17/12/2018 15:38

Bereikbaarheid van het AfricaMuseum in Tervuren

Het AfricaMuseum in Tervuren is bereikbaar met het openbaar vervoer (tram, bus), de fiets en de auto. Ontdek het museum vanaf 9 december 2019.

Lees verder - 05/12/2018 15:43

Vernieuwde en uitgebreide Afrikamuseum in Tervuren opent zijn deuren op 9 december 2018

De totaalrenovatie van het Afrikamuseum (Koninklijk Museum voor Midden-Afrika) is een feit. De Regie der Gebouwen trad op als bouwheer van dit uniek renovatie- en uitbreidingsproject. Na 5 jaren van hard labeur kan het publiek op zondag 9 december 2018 het Afrikamuseum in Tervuren (her)ontdekken.

Lees verder - 05/12/2018 14:06

Dossiers met betrekking tot de Regie der Gebouwen

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met de Regie der Gebouwen Jan Jambon akkoord met twee dossiers die betrekking hebben op de Regie der Gebouwen.

Lees verder - 16/11/2018 17:04

1,3 miljard euro aan overheidsuitgaven voor drugs-, alcohol-, tabaks- en psychoactieve medicatiebeleid

BRUSSEL, 2 OKTOBER 2018 – De Algemene Cel Drugsbeleid publiceert de "Monitoring van publieke uitgaven voor illegale drugs, alcohol, tabak en psychoactieve medicatie voor de periode 2014-2015".

Lees verder - 02/10/2018 15:02

04.10.2018 - Persconferentie Renovatie van de daken van het Museum Kunst & Geschiedenis, Legermuseum en Autoworld

Deze donderdag 4/10 om 11u30 stelt Jan Jambon, Vice-Premier en minister bevoegd voor de Regie der Gebouwen samen met Didier Reynders, Vice-Premier belast met Beliris en Zuhal Demir, staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid het project voor van de renovatie van de daken van het Museum Kunst & Geschiedenis, het Legermuseum en Autoworld voor.
Ontdek de planning, de financiering en de omvang van de renovatiewerken die binnenkort starten. De persconferentie vindt plaats in het Museum Kunst & Geschiedenis in Brussel en wordt gevolgd met een bezoek van het terras van de Triomfboog in het Jubelpark. Hier heeft u een spectaculair zicht op de daken die gerenoveerd zullen worden.

Lees verder - 02/10/2018 13:27

02.10.2018 - Persconferentie Koninklijk Conservatorium van Brussel

Deze dindsdag 2/10 om 10u, stelt Beliris samen met het gekozen studiebureau het restauratieproject voor van het Koninklijk Conservatorium van Brussel, waarvan de studies van start gaan.

Ontdek welke acties gepland staan voor de redding van het Koninklijk Conservatorium van Brussel, in aanwezigheid van Didier Reynders, Vice-Premier belast met Beliris.

Lees verder - 26/09/2018 14:06

Regie der Gebouwen: verkoop van een deel van Residence Palace in Brussel aan de Europese Gemeenschappen

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met de Regie der Gebouwen Jan Jambon akkoord met de verkoop van blok A van Residence Palace in Brussel aan de Europese Gemeenschappen in het kader van het project voor heropbouw, uitbreiding, renovatie en restauratie ervan.

Lees verder - 19/09/2018 15:38