Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Buildings Agency

Herstellings- en restauratiewerken voor Brusselse musea en wetenschappelijke instellingen

De ministerraad gaat akkoord met herstellingswerken aan de gebouwen van vijf Brusselse musea en met de opstart van studies voor de renovatie en restauratie aan vier federale wetenschappelijke instellingen.

Lees verder - 27/05/2016 15:25

Regie der Gebouwen: Contractverlenging voor de huisvesting van het back-up center van het Rijksregister

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met Regie der Gebouwen Jan Jambon akkoord met de contractverlenging van de samenwerking met vzw Smals die zorgen voor de huisvesting van het back-up center van het Rijksregister.

Lees verder - 27/05/2016 15:25

Regie der Gebouwen: verlenging huurovereenkomst van het gebouw van de Nationale School voor Financiën

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Regie der Gebouwen Jan Jambon de verlenging van de huurovereenkomst met een jaar goed van een gebouw waar de Nationale School voor Financiën in Brussel haar leslokalen onderbrengt.

Lees verder - 13/05/2016 15:41

Dossiers over Regie der Gebouwen

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met Regie der Gebouwen Jan Jambon akkoord met vier dossiers over de Regie der Gebouwen.

Lees verder - 22/04/2016 15:57

Regie der Gebouwen: Organisatie en afhandeling van vastgoedverrichtingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Regie der Gebouwen Jan Jambon en minister van Financiën Johan Van Overtveldt een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed waarmee de Regie der Gebouwen zelf kan instaan voor de organisatie en afhandeling van haar vastgoedverrichtingen.

Lees verder - 04/03/2016 13:12

Contractverlenging Adjunct Project Manager voor de renovatie van blok A in Residence Palace

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met Regie der Gebouwen Jan Jambon akkoord met de contractverlenging van de Adjunct Project Manager die instaat voor het project van herstructurering, uitbreiding, renovatie en restauratie van blok A in Residence Palace.

Lees verder - 04/03/2016 13:12

Dossiers inzake Regie der Gebouwen

De ministerraad keurt op voorstel van de minister belast met de Regie der Gebouwen Jan Jambon de volgende dossiers goed:

Lees verder - 18/02/2016 12:11

Dossiers inzake Regie der Gebouwen

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Regie der Gebouwen Jan Jambon drie dossiers goed over de Regie der Gebouwen.

Lees verder - 05/02/2016 15:14

Bpost: aanvulling lijst onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed waarmee acht sites worden toevoegd aan de lijst van onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals weergegeven in de wet over de oprichting van de Regie der Posterijen.

Lees verder - 22/01/2016 11:57

Regie der Gebouwen: huurovereenkomsten in Kortrijk en Bornem

De ministerraad geeft op voorstel van de minister bevoegd voor de Regie der Gebouwen Jan Jambon de toelating om huurovereenkomsten af te sluiten voor twee gebouwen in Kortrijk en in Bornem.

Lees verder - 20/11/2015 13:20