Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Home Affairs

Verlenging met één jaar van het contract voor de productie van identiteits- en verblijfsdocumenten

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem akkoord met de verlenging met één jaar van het contract tussen de FOD Binnenlandse Zaken en de nv Zetes voor de aanmaak, de personalisatie en de verdeling van elektronische identiteits- en verblijfsdocumenten.

Lees verder - 25/10/2019 14:25

Zichtbare vermeldingen op de identiteitskaart

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem een voorontwerp van wet goed over de zichtbare vermeldingen op de identiteitskaart.

Lees verder - 25/10/2019 14:25

Persbericht over de zomer- en wintertijd

In oktober 2018 heeft eerste minister Charles Michel voorgesteld om een opiniepeiling bij de Belgische bevolking te houden en de tijdregeling in overleg met de buurlanden vast te leggen.

Lees verder - 23/10/2019 15:41

Wijziging van het statuut van de officieren die behoren tot de vakrichting 'medische technieken'

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Defensie Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat het statuut wijzigt van de officieren die behoren tot de vakrichting 'medische technieken'.

Lees verder - 11/10/2019 13:31

Budgettaire dekking van civiele crisisbeheersmissies in 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een ontwerp van koninklijk besluit goed over de verdeling van het provisionele krediet voor de budgettaire dekking van civiele crisisbeheersmissies in 2019.

Lees verder - 04/10/2019 15:59

Dotatie om de deelname van de lokale politie van Antwerpen aan het 'stroomplan' te stimuleren

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een federale dotatie toekent voor het jaar 2019 om de deelname aan het stroomplan te stimuleren.

Lees verder - 04/10/2019 15:59

Registratie van vingerafdrukken op de identiteitskaarten en de vreemdelingenkaarten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem, minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders en minister van Asiel en Migratie Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed over de registratie van vingerafdrukken op de identiteitskaarten en de vreemdelingenkaarten.

Lees verder - 27/09/2019 15:31

Oproep voor ontwerpers voor Josaphat, de nieuwe groene wijk voor Brussel

Vandaag publiceerde Beliris, de publieke bouwexpert voor Brussel, een ontwerpopdracht voor de inrichting van publieke en groene ruimtes in de prioritaire zone Josaphat. Het betreft de eerste fase van de ontwikkeling van 30 ha braakland nabij het Josaphatpark als een nieuwe wijk met parken, woningen, handelszaken en diverse publieke voorzieningen.

Lees verder - 27/09/2019 15:19

Het tweede Belgische Forum rond de Sustainable Development Goals brengt 1.000 deelnemers op de been.

Brussel, 20 september 2019 - Op dinsdag 24 september vindt het tweede Belgische SDG-Forum plaats in Square, Brussel. Zowat 1.000 deelnemers zullen de temperatuur van de SDG’s meten via (inter)nationale keynotes, debat, interactieve sessies en informatiestands.

Lees verder - 23/09/2019 13:55

Overheidsopdracht voor multifunctionele autopompen voor verschillende overheidsdiensten

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem akkoord met de lancering van een overheidsopdracht voor de levering van multifunctionele autopompen voor verschillende overheidsdiensten.

Lees verder - 13/09/2019 16:06