Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Public calamities

Nieuw nucleair en radiologisch noodplan

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon stelde een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van het nucleair en radiologisch noodplan voor het Belgisch grondgebied aan de ministerraad voor.

Lees verder - 16/11/2017 15:32

Erkenning van bepaalde weersomstandigheden als algemene ramp

Op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en van minister van Financiën Johan Van Overtveldt keurt de ministerraad tien ontwerpen van koninklijk besluit goed die sommige weersomstandigheden als algemene ramp beschouwen en die de geografische uitgestrektheid ervan afbakenen.

Lees verder - 03/04/2015 15:50

Overstroming erkend als algemene ramp

De ministerraad erkent de overstromingen die van 5 tot 7 maart 2012 in West-Vlaanderen plaatsvonden als algemene ramp. De raad neemt ook kennis van het saldo van de Nationale Kas voor rampenschade.

Lees verder - 01/02/2013 16:44

Elf nieuwe uitzonderlijke weersomstandigheden erkend als algemene ramp

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet verschillende ontwerpen van koninklijk besluit goed die uitzonderlijke weersomstandigheden als algemene ramp erkennen en hun omvang afbakenen.

Lees verder - 18/01/2013 17:52

Toewijzing van de jaarlijkse taks op de verzekeringsverrichtingen aan de Nationale Kas voor Rampenschade

De ministerraad stemt in het met het ontwerp van amendement van minister van Financiën Steven Vanackere dat voor 2012 de jaarlijkse taks op de verzekeringsverrichtingen aan de Nationale Kas voor Rampenschade toekent. 

Lees verder - 15/06/2012 16:31

Uitzonderlijke weersomstandigheden erkend als algemene ramp

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet verschillende ontwerpen van koninklijk besluit goed die uitzonderlijke weersomstandigheden als algemene ramp erkennen en die hun omvang afbakenen.

Lees verder - 15/06/2012 16:31