Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Economy and self-employment

Het tweede Belgische Forum rond de Sustainable Development Goals brengt 1.000 deelnemers op de been.

Brussel, 20 september 2019 - Op dinsdag 24 september vindt het tweede Belgische SDG-Forum plaats in Square, Brussel. Zowat 1.000 deelnemers zullen de temperatuur van de SDG’s meten via (inter)nationale keynotes, debat, interactieve sessies en informatiestands.

Lees verder - 23/09/2019 13:55

Cijfers van de economische begroting 2019-2020

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Economie Wouter Beke akte van de cijfers van de economische begroting 2019-2020, meegedeeld door het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR), overeenkomstig de wet van 21 december 1994.

Lees verder - 06/09/2019 16:01

Introductie van uitgevers als begunstigden van een vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Wouter Beke een ontwerp van koninklijk besluit goed over uitgevers in verband met het recht op vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik.

Lees verder - 19/07/2019 16:37

Cijfers van de economische begroting 2019-2020

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters akte van de cijfers van de economische begroting 2019-2020, meegedeeld door het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR), overeenkomstig de wet van 21 december 1994.

Lees verder - 07/06/2019 15:41

Nationaal Hervormingsprogramma 2019

De ministerraad neemt op voorstel van eerste minister Charles Michel akte van het Nationaal Hervormingsprogramma 2019.

Lees verder - 26/04/2019 14:29

De president van de Volksrepubliek China huldigt de Belgische deelname aan de wereldtuinbouwtentoonstelling in Peking in

Deze zondag 28 april huldigt de president van de Volksrepubliek China, Xi Jinping, de Beijing International Horticultural exhibition die van 29 april tot 7 oktober 2019 geopend is in. Deze wereldtuinbouwtentoonstelling, kortweg Expo 2019 Beijing, biedt België de kans om zijn reputatie in China een boost te geven en de handel tussen beide landen te ondersteunen.

Lees verder - 25/04/2019 15:52

Benoeming van de leden van het College van de Commissie voor boekhoudkundige normen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de leden van het College van de Commissie voor boekhoudkundige normen benoemt.

Lees verder - 05/04/2019 20:46

Uniek platform voor het beheer van auteurs- en naburige rechten door muziekgebruikers in het openbaar

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die een uniek platform creëren voor het beheer van auteursrechten en naburige rechten door gebruikers van muziek in het openbaar.

Lees verder - 29/03/2019 16:03

Benoeming van een lid van het wetenschappelijk comité voor de prijsobservatie en -analyse

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de benoeming van een lid van het wetenschappelijk comité voor de prijsobservatie en -analyse, opgericht bij het Instituut voor de Nationale Rekeningen. 

Lees verder - 15/03/2019 15:14

Innovatieve economische modellen kunnen bijdragen aan een duurzaam mobiliteitssysteem - Onderzoeksrapport Transport & Mobility Leuven

Deelauto’s, deelfietsen, carpooling, elektrische steps, fietskoeriers ... dankzij de informatietechnologie zijn er de voorbije jaren nieuwe manieren ontstaan om ons te verplaatsen of goederen te vervoeren. Zullen deze innovaties – zij het technologisch of organisatorisch – de groeiende mobiliteitsproblemen oplossen waarmee België wordt geconfronteerd? Zullen ze de realisatie van de klimaatakkoorden van Parijs mogelijk maken? Zullen ze de kwaliteit verbeteren van de lucht die we inademen? Welke soorten initiatieven moeten door de overheden worden gesteund en hoe?

Lees verder - 28/02/2019 12:20