Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Economy and self-employment

28.02.2019 - Inhuldiging Jourdanplein

Het Jourdanplein onderging een volledige transformatie. De parking verhuisde naar een parkeergarage in de Maalbeeklaan, zodat Jourdan nu een écht plein kan zijn met bomen, banken, terrassen en een fontein. Kom samen met ons de nieuwe inrichting ontdekken op 28 februari om 10u.

Lees verder - 27/02/2019 13:23

Goedkopere straalverbindingen in witte zone’s

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Telecommunicatie Philippe De Backer een ontwerp van koninklijk besluit goed over private radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde middelen.

Lees verder - 01/02/2019 15:25

Verlenging van het mandaat van de adjunct-administrateur-generaal van de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen

De ministerraad brengt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een eensluidend advies uit over het ontwerp van ministerieel besluit dat de verlenging hernieuwt van het mandaat van de adjunct-administrateur-generaal van de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW).

Lees verder - 25/01/2019 15:44

Persbericht - Laatste rechte lijn voor de Opleidings- en tewerkstellingspool

Beliris heeft de constructie van de eerste Opleidings- en tewerkstellingspool in het Brussels gewest afgerond. In 2 jaar tijd heeft het federale team ten dienste van Brussel in de industriezone Erasmus-Noord te Anderlecht een nieuw gebouw van 7.228 m² opgetrokken bestemd voor opleidingen voor industriële en technologische knelpuntberoepen. Het gebouw zal nu worden uitgerust door de toekomstige beheerder, Technicity.brussels. De opening is voorzien voor het najaar van 2019.

Lees verder - 16/01/2019 17:26

16.01.2019 - Persconferentie - Laatste rechte lijn voor de Opleidings- en tewerkstellingspool

In Anderlecht investeerde Beliris in een nieuw gebouw van 7.228 m²  die volledig gewijd zal zijn aan de opleiding en tewerkstelling van Brusselaars. Technicity.brussels, de toekomstige beheerder van het centrum, zal het gebouw nu verder uitrusten tegen september 2019.

Ontdek zelf deze belangrijke schakel voor de opleiding en tewerkstelling in het Brussels Gewest op 16 januari 2019 om 15u in aanwezigheid van: 

  • Didier Reynders, vice-premier bevoegd voor Beliris,
  • Rudi Vervoort, Brussels minister-president,
  • Didier Gosuin, Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Economie en Tewerkstelling, en
  • Hilde Verbeeck, Voorzitter van de raad van bestuur van   Technicity.brussels.
Lees verder - 15/01/2019 15:10

Toezicht op de diamantsector

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed over maatregelen rond het toezicht op de diamantsector.

Lees verder - 30/11/2018 15:22

Vertegenwoordiging van de gewesten in de Nationale Raad voor de Productiviteit

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed over de vertegenwoordiging van de gewesten in de Nationale Raad voor de Productiviteit.

Lees verder - 30/11/2018 15:22

Diverse bepalingen op het vlak van economie en toezicht op de financiële diensten

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed houdende diverse bepalingen inzake Economie (V) en een voorontwerp van wet tot wijziging van de wet over het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten.

Lees verder - 23/11/2018 16:28

Wijziging van het Wetboek van economisch recht op het vlak van mededingingsrecht

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters een voorontwerp van wet goed dat wijzigingen aanbrengt aan verschillende boeken van het Wetboek van economisch recht op het vlak van mededingingsrecht.

Lees verder - 16/11/2018 17:04

Verlenging van de tarieven van de vergoeding ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de tarieven van de vergoeding ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek verlengt.

Lees verder - 09/11/2018 17:25