Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Economy and self-employment

Benoeming van de voorzitter en de leden van de Raad van Bestuur van het Bureau voor Normalisatie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie en Consumenten Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de voorzitter en de leden van de Raad van Bestuur van het Bureau voor Normalisatie benoemt.

Lees verder - 25/10/2018 14:49

Wijzigingen omtrent autonome overheidsbedrijven

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Telecommunicatie en Post Alexander De Croo een voorontwerp van wet goed over autonome overheidsbedrijven.

Lees verder - 19/10/2018 15:49

Invoering van het elektronisch proces-verbaal voor de inspectiediensten van de FOD Economie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie en Consumenten Kris Peeters een voorontwerp van wet goed dat het elektronisch proces-verbaal voor de inspectiediensten van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie invoert.

Lees verder - 07/09/2018 15:45

Economische begroting 2018-2019

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters akte van de cijfers van de economische begroting 2018-2019, gecommuniceerd door het Instituut voor de Nationale Rekeningen.

Lees verder - 07/09/2018 15:45

Samenwerkingsakkoord over de coördinatie van de radiofrequenties

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Digitale Agenda en Telecommunicatie Alexander De Croo een ontwerp van samenwerkingsakkoord goed tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap over de coördinatie van de radiofrequenties voor radio-omroep in de frequentieband 87,5-108 MHz.

Lees verder - 31/08/2018 15:57

Vergemakkelijking van de toegang tot gepubliceerde werken voor blinden en visueel gehandicapten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie en Consumenten Kris Peeters een voorontwerp van wet goed tot omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn die de toegang tot gepubliceerde werken vergemakkelijkt voor blinden, visueel gehandicapten of mensen met een andere leeshandicap.

Lees verder - 20/07/2018 13:20

Wijziging van het Wetboek van economisch recht omtrent de privékopie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters een voorontwerp van wet goed dat twee wijzigingen doorvoert aan de bepalingen van het Wetboek van economisch recht over de reproductie van werken en prestaties voor eigen gebruik.

Lees verder - 20/07/2018 13:20

Oprichting van het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters en minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO Denis Ducarme een voorontwerp van wet goed met betrekking tot de beroepen van accountant en belastingadviseur. 

Lees verder - 13/07/2018 14:03

Verduidelijking van het begrip 'motorvoertuigen' in de wet over de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de definitie van het begrip 'motorvoertuigen' in de wet over de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (WAM) verduidelijkt.

Lees verder - 15/06/2018 15:19