Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Economy and self-employment

Modernisering en harmonisering van het juridisch kader voor betalingsdiensten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters, minister van Financiën Johan Van Overtveldt en minister van Middenstand Denis Ducarme een voorontwerp van wet goed dat een aantal bepalingen over betalingsdiensten wijzigt en invoert.

Lees verder - 09/02/2018 14:29

Bescherming van bedrijfsgeheimen

Op voorstel van minister van Economie Kris Peeters en minister van Justitie Koen Geens keurt de ministerraad een voorontwerp van wet goed over de bescherming van bedrijfsgeheimen.

Lees verder - 19/01/2018 14:47

Herziening van de regelgeving over de proefbank voor vuurwapens

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie en Consumenten Kris Peeters een voorontwerp van wet goed over de proefbank voor vuurwapens.

Lees verder - 22/12/2017 15:55

Benoeming van de leden van de drie comités die bij het Instituut voor de Nationale Rekeningen werden opgericht

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters drie ontwerpen van koninklijk besluit goed over de benoeming van de leden van het nieuwe wetenschappelijk comité voor de overheidsrekeningen, van het wetenschappelijk comité voor de nationale rekeningen en van het wetenschappelijk comité voor de economische begroting. 

Lees verder - 14/12/2017 15:37

Oprichting van de Nationale Raad voor Productiviteit

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters een voorontwerp van wet goed met betrekking tot de oprichting van de Nationale Raad voor Productiviteit.

Lees verder - 01/12/2017 14:01

Bescherming van de titel van octrooigemachtigde

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters en van minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed met bepalingen voor de bescherming van de titel van octrooigemachtigde. 

Lees verder - 01/12/2017 14:01

Concurrentie op de verhuurmarkt van toeristische logies via online platformen

Op voorstel van minister van Economie Kris Peeters en van minister van Middenstand Denis Ducarme heeft de Ministerraad een voorontwerp van wet goedgekeurd betreffende de tariefvrijheid van exploitanten van toeristische logies in de contracten afgesloten met platformoperators voor online reservatie.

Lees verder - 23/11/2017 15:15

7 op 10 leefloners stromen uit naar werk of een andere vorm van sociale uitkering

Brussel, 8 november 2017. 86.305 leefloners werden gedurende een periode van 4 jaar door de POD Maatschappelijke Integratie opgevolgd om na te gaan of deze groep er duurzaam op vooruit gaat of dat men zich na verloop van tijd terug bij het OCMW aanmeldt.

Lees verder - 07/11/2017 19:46

Vernieuwing van de mandaten van het wetenschappelijk comité voor de prijsobservatie en -analyse

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de benoeming van de leden van het wetenschappelijk comité voor de prijsobservatie en -analyse van het Instituut voor de Nationale Rekeningen.

Lees verder - 27/10/2017 15:53

Centrale Raad voor het Bedrijfsleven: oprichting van nieuwe commissies "Verbruik" en "Onrechtmatige bedingen"

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters twee ontwerpen van koninklijk besluit goed met betrekking tot de oprichting van de bijzondere raadgevende commissies "Verbruik" en "Onrechtmatige bedingen" binnen de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven. 

Lees verder - 06/10/2017 14:21