Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Economy and self-employment

Reglementering op het vlak van de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie en Consumenten Kris Peeters een voorontwerp van wet goed met betrekking tot de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten.  

Lees verder - 09/06/2017 13:54

Optimalisering van het dierengezondheidsprogramma voor pluimvee

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Landbouw Willy Borsus een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de optimalisering beoogt van het dierengezondheidsprogramma voor pluimvee. 

Lees verder - 09/06/2017 13:54

Regeling van de vergoeding voor gebruik van werken, databanken en prestaties ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de vergoeding voor gebruik van werken, databanken en prestaties ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek.

Lees verder - 02/06/2017 16:24

Ontwerptekst voor een Europese vertrouwensverbintenis voor de statistiek

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters de ontwerptekst 'verbintenis aangaande vertrouwen in de statistiek voor België' goed tot uitvoering van de Europese verordening over Europese statistiek.

Lees verder - 18/05/2017 14:17

Evenwichtsdotatie in het stelsel van de werknemers en in het stelsel van de zelfstandigen voor 2017

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Maggie De Block en van minister van Zelfstandigen Willy Borsus een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de bedragen van de evenwichtsdotatie wijzigt in het stelsel van de werknemers en in het stelsel van de zelfstandigen voor het jaar 2017.

Lees verder - 18/05/2017 14:17

Wijziging van de loopbaanonderbreking voor de medewerkers van de VRT

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Werk Kris Peeters akkoord met de toepassing van het koninklijk besluit van 7 mei 1999 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeel van de besturen om de bepalingen inzake verlof voor  loopbaanonderbreking voor contractuele en statutaire medewerkers van de Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie te wijzigen.

Lees verder - 05/05/2017 15:37

Bepalingen over "mystery shopping" door controleambtenaren van de Economische Inspectie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed dat bepaalt bij welke inbreuken de ambtenaren van de Economische Inspectie bevoegd zijn om een onderneming te benaderen door zich voor te doen als potentiële cliënten zonder zich kenbaar te maken.

Lees verder - 28/04/2017 15:59

Goedkeuring van het Nationaal Cybernoodplan

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel het Nationaal Cybernoodplan goed.

Lees verder - 28/04/2017 15:59

Algemene uitvoeringsregels voor de nieuwe wet inzake overheidsopdrachten - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de algemene uitvoeringsregels vastlegt inzake de wet van 17 juni 2016 inzake de overheidsopdrachten in de klassieke en de speciale sectoren. 

Lees verder - 28/04/2017 15:59

België schakelt versnelling hoger in strijd tegen ransomware

Politie en Centrum voor Cybersecurity België werken samen met internationale speler Kaspersky Lab om ransomware aan banden te leggen.

Lees verder - 25/04/2017 13:48