Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Economy and self-employment

Gebruiksrechten voor de exploitatie van zendinstallaties in de Belgische exclusieve economische zone in de Noordzee

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Digitale Agenda en Telecom Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de gebruiksrechten toekent voor het opzetten en exploiteren van zendinstallaties gelegen in de Belgische exclusieve economische zone in de Noordzee.

Lees verder - 02/02/2017 13:26

Amendement aan het wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake economie met betrekking tot de Mededingingsautoriteit

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters een ontwerp van amendement goed bij het voorontwerp van wet houdende diverse economische bepalingen met betrekking tot de Belgische Mededingingsautoriteit dat op 23 december 2016 werd goedgekeurd.

Lees verder - 27/01/2017 12:31

Elektronische identificatie van burgers en ondernemingen

De ministerraad keurt op voorstel van de minister van Digitale Agenda Alexander De Croo een voorontwerp van wet goed over de elektronische identificatie van burgers en ondernemingen.

Lees verder - 13/01/2017 13:49

Bekendmaking van niet-financiële informatie door bepaalde grote vennootschappen

Op voorstel van minister van Economie Kris Peeters keurt de ministerraad een voorontwerp van wet goed dat het Wetboek van vennootschappen wijzigt met het oog op de omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn rond de bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit door bepaalde grote vennootschappen en groepen.

Lees verder - 23/12/2016 15:31

Goede punten voor het concurrentievermogen van ons land

Brussel, 21 december 2016 – De loonkost per geproduceerde eenheid daalde de jongste twee jaar, België is een “strong innovator” en het saldo van de goederenbalans was vorig jaar voor het eerst positief in 7 jaar. Dat blijkt uit de vierde editie van de “Boordtabel van het concurrentievermogen van de Belgische economie”, opgesteld door de FOD Economie. “Uit de actualisatie van 19 indicatoren blijken er 12 in positieve zin te evolueren, waardoor België lichtjes zijn concurrentiepositie ten opzichte van de buurlanden versterkt. In de volgende semestriële editie van de Boordtabel moet blijken of ons land deze positieve trend kan aanhouden”, zegt Chantal De Pauw, woordvoerster van de FOD Economie.

Lees verder - 20/12/2016 16:43

Vanaf 1 januari tankt u 95 E10 aan de pomp in plaats van benzine 95

Check nu of uw voertuig geschikt is voor 95 E10  

Brussel, 19 december 2016 – Over twee weken kunnen bestuurders 95 E10-benzine vinden in tankstations. 95 E10 vervangt benzine 95 in België. Met deze meer milieuvriendelijke brandstof kan de uitstoot van broeikasgassen in de vervoerssector worden teruggedrongen. “9 op 10 benzinevoertuigen in ons land zijn compatibel met 95 E10. Voor alle zekerheid raden we alle bestuurders van benzinewagens of -motoren aan om voor 1 januari te checken of hun voertuig geschikt is voor de nieuwe benzine. Als het niet geschikt is, dan kunnen deze bestuurders benzine 98 tanken”, zegt Chantal De Pauw, woordvoerster van de FOD Economie.

Lees verder - 19/12/2016 08:43

Wijziging aan het Wetboek van economisch recht inzake het mededingingsrecht

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie en Consumenten Kris Peeters een voorontwerp van wet goed om een Titel 3 'De rechtsvordering tot schadevergoeding wegens inbreuken op het mededingingsrecht' in Boek XVII van het Wetboek van economisch recht en diverse wijzigingen in te voegen.

Lees verder - 16/12/2016 14:50

Belgische deelname aan de universele tentoonstelling in Dubai en oprichting van een administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters de deelname goed van België aan de universele tentoonstelling in Dubai alsook de oprichting van een administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie die de Belgische deelname aan internationale tentoonstellingen moet regelen.

Lees verder - 16/12/2016 14:49

Toekenning van een subsidie aan het Paleis voor Schone Kunsten voor de organisatie van een tentoonstelling

De ministerraad gaat op voorstel van eerste minister Charles Michel akkoord met de toekenning van een subsidie aan het Paleis voor Schone Kunsten voor de uitwerking, de installatie en de organisatie van de tentoonstelling 'Picasso.Sculptures'.

Lees verder - 09/12/2016 13:49

Wijzigingen aan de wet over boekhoudkundige en fiscale beroepen

Op voorstel van minister van Economie Kris Peeters en minister van Middenstand Willy Borsus heeft de ministerraad een voorontwerp van wet goedgekeurd dat de wet van 22 april 1999 over boekhoudkundige en fiscale beroepen aanpast.

Lees verder - 02/12/2016 15:58