Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Foreign trade

Tussenkomst van Finexpo in twee aanvragen voor exportkrediet

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Buitenlandse Handel Wouter Beke twee aanvragen voor exportkrediet voor Guatemala goed.

Lees verder - 19/07/2019 16:37

Tussenkomst van Finexpo in vier aanvragen voor exportkrediet

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Buitenlandse Handel Kris Peeters vier aanvragen voor exportkrediet goed.

Lees verder - 28/06/2019 14:20

Eerste deel van het programma 2019 van de leningen van staat tot staat

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met Buitenlandse Handel Kris Peeters en minister van Financiën en Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo akkoord met de toekenning van een staatslening aan Soedan, die een gunstig advies kreeg van het Finexpocomité.

Lees verder - 17/05/2019 15:23

Tussenkomst van Finexpo in twee aanvragen voor exportkrediet

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Buitenlandse Handel Kris Peeters twee aanvragen voor exportkrediet voor Kameroen goed.

Lees verder - 17/05/2019 15:23

Tussenkomst van Finexpo in aanvragen voor exportkrediet

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Buitenlandse Handel Kris Peeters twee aanvragen voor exportkrediet goed.

Lees verder - 26/04/2019 14:29

Tussenkomst van Finexpo in een aanvraag voor exportkrediet

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Buitenlandse Handel Kris Peeters een aanvraag voor exportkrediet goed.

Lees verder - 01/02/2019 15:25

Tussenkomst van Finexpo in een aanvraag voor exportkrediet

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem een aanvraag van exportkrediet voor Tunesië goed.

Lees verder - 30/11/2018 15:22

Instemming met tijdelijke economische partnerschapsovereenkomsten tussen Ivoorkust en Ghana, en de EU

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse en Europese Zaken Didier Reynders twee voorontwerpen van wet goed die instemmen met een tijdelijke economische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds, en respectievelijk Ivoorkust en Ghana anderzijds.

Lees verder - 25/10/2018 14:49

Ontplooiing van een Belgische anti-terrorisme-expert binnen de Europese Delegatie in Jakarta

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders akkoord met de detachering van een Belgische expert gespecialiseerd in veiligheid en terrorismebestrijding bij de EU Delegatie te Jakarta, Indonesië.

Lees verder - 19/10/2018 15:49

Tussenkomst van Finexpo in twee aanvragen voor exportkrediet

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem twee aanvragen voor exportkrediet goed.

Lees verder - 12/10/2018 16:13