Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Development cooperation

Het tweede Belgische Forum rond de Sustainable Development Goals brengt 1.000 deelnemers op de been.

Brussel, 20 september 2019 - Op dinsdag 24 september vindt het tweede Belgische SDG-Forum plaats in Square, Brussel. Zowat 1.000 deelnemers zullen de temperatuur van de SDG’s meten via (inter)nationale keynotes, debat, interactieve sessies en informatiestands.

Lees verder - 23/09/2019 13:55

Verlenging van het schuldomzettingsakkoord tussen België en Egypte

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met Buitenlandse Handel Kris Peeters en minister van Financiën en Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo akkoord de met verlenging van de geldigheidsduur van het schuldomzettingsakkoord van 16 juli 2012 tussen België en Egypte tot 16 juli 2021.

Lees verder - 28/06/2019 14:20

Seminarie FRDO: voedselzekerheid en migratie

De FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) publiceerde eind vorig jaar het FAO State of Food and Agriculture Report 2018, met daarin onder meer een focus op het verband tussen voedselzekerheid en migratie. Rodrigo Delapuerta en Andrea Cattaneo van de FAO komen dit rapport voorstellen. Een vertegenwoordiger van Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD) zal reageren.

Lees verder - 20/06/2019 12:02

Beyond Chocolate: financiering van de tweede fase van het Belgische duurzaamheidsprogramma

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo akkoord met een subsidiedossier 'Beyond Chocolate' voor de financiering van de tweede fase van het Belgische duurzaamheidsprogramma op het vlak van chocolade.

Lees verder - 05/04/2019 20:46

Ontwikkelingssamenwerking: landenportefeuilles voor Senegal en Rwanda

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo akkoord met de ontwerpen van landenportefeuille voor Senegal en Rwanda, die een belangrijke fase vormen in de programmacyclus voor de gouvernementele samenwerking met beide landen.

Lees verder - 05/04/2019 20:46

Opheffing van enkele wettelijke bepalingen over de Belgische Technische Coöperatie

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed dat enkele wettelijke bepalingen over de Belgische Technische Coöperatie opheft.

Lees verder - 15/02/2019 15:16

Tweede beheerscontract tussen de Belgische Staat en de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden

Op voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo keurt de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot goedkeuring van het tweede beheerscontract tussen de Belgische Staat en de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden.

Lees verder - 16/11/2018 17:04

Bepaling van de modaliteiten voor de innovatieve financieringsinstrumenten bij Enabel

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de modaliteiten bepaalt voor de innovatieve financieringsinstrumenten in het kader van de opdrachten en de werking van het Belgisch Ontwikkelingsagentschap Enabel.

Lees verder - 16/11/2018 17:04

Internationale accreditaties die gelden als bewijs van de beheerscapaciteit van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de lijst van internationale accreditaties die gelden als bewijs van de beheerscapaciteit van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO) omvat.

Lees verder - 09/11/2018 17:25

De Sustainable Development Goals palmen Flagey in - 700 deelnemers voor het allereerste Belgische SDG-Forum

Brussel, 22 oktober 2018 - Op dinsdag 23 oktober 2018 vindt het eerste Belgische SDG-Forum plaats in het Flageygebouw in Brussel. Zowat 700 deelnemers schreven zich in voor een dag waarin internationale keynotes, debat, interactieve sessies en informatiestands hen van het globale naar het lokale tot zelfs het heel persoonlijke niveau van de Sustainable Development Goals leiden. ‘SDG’s: van iedereen, voor iedereen en door iedereen’ is daarbij de rode draad.

Lees verder - 22/10/2018 13:47