Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Public office

De krachten bundelen voor federale diversiteit is zinvol

De federale overheid heeft de maatschappelijke ambitie om een voorbeeld te zijn op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze wil de diversiteit van haar burgers weerspiegelen in haar dienstverlening en personeelssamenstelling. In haar meerjarenverslag maakt de stuurgroep Diversiteit van de federale overheid een balans op van het beleid van de voorbije jaren en doet ze aanbevelingen voor de toekomst.

Lees verder - 09/10/2019 10:32

Overheidsopdrachten voor de FOD BOSA

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Sophie Wilmès akkoord met drie overheidsopdrachtendossiers voor de FOD Beleid en Ondersteuning.

Lees verder - 06/09/2019 16:01

Overheidsopdracht voor mobiele telefoniediensten voor de federale overheid

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Sophie Wilmès akkoord met de lancering van een overheidsopdracht voor mobiele telefoniediensten en verwante diensten.

Lees verder - 30/08/2019 15:03

Ondertekening van een protocolakkoord voor reproducties op papier

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Sophie Wilmès en minister van Digitale Agenda Philippe De Backer akkoord met de ondertekening van een nieuwe protocolovereenkomst in verband met de reproducties op papier met de beheersvennootschap van auteurs en uitgevers Reprobel.

Lees verder - 19/07/2019 16:37

Aanvullende consultancydiensten in het kader van het project ‘Finance as a service’

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Sophie Wilmès en minister belast met de Regie der Gebouwen Koen Geens akkoord met een aanvullende bestelling in het kader van het project ‘Finance as a service’ (FAAS).

Lees verder - 19/07/2019 16:37

Audit Rekrutering en Selectie binnen de federale overheid: "we zijn ambitieus, we willen verdergaan dan de aanbevelingen van de auditdienst"

Brussel, 18 juli 2019 – De resultaten van de audit uitgevoerd door de Federale Interne Auditdienst (FIA) bij Selor tussen januari en mei 2019 zijn onlangs bekendgemaakt. Het directiecomité van de FOD Beleid en Ondersteuning (waarvan Selor sinds 2017 deel uitmaakt) neemt deze resultaten zeer ernstig. Toch gaat de audit volgens Selor niet ver genoeg in zijn aanbevelingen. Selor is er immers van overtuigd dat het huidige probleem van de instroom van nieuwe medewerkers opgelost kan worden. Het wil aan de volgende beleidsmakers een aantal concrete en creatieve voorstellen doen.

Lees verder - 18/07/2019 11:07

Verlenging van de taalkaders voor het personeel van het Grondwettelijk Hof

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de taalkaders voor het personeel van het Grondwettelijk Hof verlengt.

Lees verder - 07/06/2019 15:41

Overheidsopdracht voor artikelen voor schoonmaak en hygiëne voor de federale overheidsdiensten

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Sophie Wilmès akkoord met de lancering van een overheidsopdracht voor artikelen voor schoonmaak en hygiëne voor de federale overheidsdiensten.

Lees verder - 10/05/2019 14:44

Jobs bij de federale overheid: meer dan 7.000 vacatures en 90.000 kandidaten in 2018.

Brussel, 3 juni 2019 - De overheidsdiensten zoeken personeel. In 2018 publiceerden ze meer dan 7.000 vacatures via Selor, hr-partner van de federale overheidsdiensten, waarop meer dan 90.000 kandidaten solliciteerden. Selor wil samen met de politiek nadenken over hoe de reglementering kan aangepast worden om beter te kunnen beantwoorden aan de behoeftes van de klanten (de overheidsdiensten) zonder afbreuk te doen aan de transparantie of de gelijkheid bij selecties.

Lees verder - 08/05/2019 09:27

Invoering van een aanvullend pensioen voor contractuele personeelsleden van bepaalde federale instanties

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Sophie Wilmès een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een aanvullend pensioen invoert voor de contractuele personeelsleden van bepaalde instanties.

Lees verder - 03/05/2019 17:00