Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Public office

Activiteitenverslag 2017-2018 over de werking van het internecontrolesysteem en over de activiteiten van het Auditcomité van de Federale Overheid

De ministerraad neemt op voorstel van eerste minister Charles Michel, minister belast met Ambtenarenzaken Sander Loones en minister van Begroting Sophie Wilmès akte van de conclusies en aanbevelingen in het algemeen jaarverslag over de werking van het internecontrolesysteem bij de federale overheid en over de activiteiten van het Auditcomité van de Federale Overheid (ACFO).

Lees verder - 16/11/2018 17:04

Weging van de functie van voorzitter van het Directiecomité bij de POD Wetenschapsbeleid

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput akkoord met de voorgestelde weging van de functie van voorzitter van het Directiecomité bij de programmatorische overheidsdienst Wetenschapsbeleid.

Lees verder - 09/11/2018 17:25

Tewerkstelling van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt: de toestand in 2017

In 2017 bedraagt de tewerkstellingsgraad van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt 1,37% (1,44% in 2016). In totaal behalen of overschrijden 5 federale organisaties het quotum van 3% tewerkstelling van personen met een handicap. Dit blijkt uit het evaluatieverslag 2017 van de Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een handicap (BCAPH).

 

Lees verder - 25/09/2018 10:55

Weging van de functie van voorzitter van het directiecomité bij de FOD Beleid en Ondersteuning

De ministerraad bepaalt op voorstel van minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput de weging van de functie van voorzitter van het directiecomité bij de federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning

Lees verder - 31/08/2018 15:57

Rapportage-nota van het redesignprogramma van de federale overheid

De ministerraad neemt op voorstel van minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput akte van de rapportagenota over het redesignprogramma van de federale overheid.

Lees verder - 20/07/2018 13:21

Federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput en minister van Begroting Sophie Wilmès een ontwerp van omzendbrief goed in het kader van de federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten in 2018 en 2019, evenals het rapport van de monitoring van mei 2018.

Lees verder - 20/07/2018 13:21

Interne organisatie van het Directoraat-generaal Rekrutering en Ontwikkeling binnen de FOD Beleid en Ondersteuning

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput een ontwerp van koninklijk besluit goed over de interne organisatie van het Directoraat-generaal Rekrutering en Ontwikkeling binnen de FOD Beleid en Ondersteuning, in het kader van vergelijkende selecties.

Lees verder - 28/06/2018 15:40

Globaal jaarverslag over de werking van het internecontrolesysteem en de activiteiten van het Auditcomité van de federale overheid

De ministerraad neemt op voorstel van eerste minister Charles Michel, minister van Begroting Sophie Wilmès en minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput akte van de conclusies en aanbevelingen in het globaal verslag over de werking van de interne controle in de federale overheid en van het activiteitenverslag van het Auditcomité van de Federale Overheid (ACFO).

Lees verder - 01/06/2018 16:54

Externe mobiliteit van de militairen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput een voorontwerp van wet goed dat diverse bepalingen over de externe mobiliteit van de militairen wijzigt.

Lees verder - 25/05/2018 15:44

Twee overheidsopdrachten voor de federale overheid

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput akkoord met de lancering van twee overheidsopdrachten voor de verschillende federale overheidsdiensten.

Lees verder - 18/05/2018 14:39