Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Environment

20 jaar wet marien milieu: start van ‘de zee begint bij jezelf’

Op 20 januari 2019 blaast de wet marien milieu twintig kaarsjes uit. Doel van die wet is om onze Noordzee en haar bewoners te beschermen. Deze verjaardag vormt het startpunt van de campagne ‘de zee begint bij jezelf.’ Iedereen heeft een directe band met de Noordzee. De zee beschermen begint bij jezelf, en dat kan zowel aan de zee zelf als bij je thuis in je keuken en badkamer en bij elk rioolputje.

Lees verder - 18/01/2019 11:05

Uitgebreide controlecampagne bij antiquairs en handelaars: meer dan 100 ivoren stukken in beslag genomen door de FOD Volksgezondheid

In 2018 heeft de milieu-inspectie van de FOD Volksgezondheid een dertigtal Belgische antiquairs en handelaars in ivoren stukken op hun wettigheid gecontroleerd. In totaal werden 152 stukken in beslag genomen of vrijwillig achtergelaten. Dit hoge cijfer toont aan dat deze controles noodzakelijk waren en moeten worden gehandhaafd.

Lees verder - 18/12/2018 09:44

De BENELUX Talanoa Declaration wil het klimaatbeleid een duw in de rug geven

Gisteren openden Staatshoofden en Regeringsleiders de 24ste VN-klimaattop (COP24) in het Poolse Katowice.

Lees verder - 04/12/2018 17:41

Dialoog over klimaatgovernance in België: transparante en doeltreffende besluitvormingsprocessen in samenwerking

In opdracht van de minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling, Marie Christine Marghem, organiseert de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, in samenwerking met de Université Saint-Louis - Bruxelles, vandaag een publiek debat met academici, stakeholders en beleidsmakers over de organisatie van de besluitvorming met betrekking tot het klimaatbeleid in België.

Lees verder - 27/11/2018 10:17

Erkenning van de Afrikaanse varkenspest als een onvoorzien incident

De ministerraad erkent op voorstel van minister van Landbouw Denis Ducarme de besmetting door het virus van Afrikaanse varkenspest (AVP) als een onvoorzien incident.

Lees verder - 09/11/2018 17:25

Biodiversiteit volop in de schijnwerpers in november

Volgende week zal  Marie Christine Marghem, minister van Leefmilieu en Duurzame ontwikkeling, deelnemen aan de internationale vergadering van het Biodiversiteitsverdrag (Conference Of the Parties Biodiversiteit 2018) in Egypte, Sharm El Sheikh. Vandaag heeft mevrouw Marghem in het Museum voor Natuurwetenschappen de inzet van deze COP belicht, alsook de acties die op haar initiatief werden genomen om het biodiversiteitsverlies tegen te gaan.

Lees verder - 09/11/2018 15:16

Ben je een wrattenzwijn of een stokstaartje?

Enkele dagen voor de volgende internationale vergadering van het Biodiversiteitsverdrag in het Egyptische Sharm El Sheikh, wijzen alle signalen op een versnelling van het biodiversiteitsverlies. Elk gebaar telt om deze ernstige dreiging te stoppen. Daarom lanceert de FOD een grote enquête rond consumptie en biodiversiteit.

Lees verder - 09/11/2018 12:54

Persuitnodiging: “biodiversiteit in de kijker in november”

Dieren, planten, ecosystemen en hun omgeving verdwijnen in een tempo dat blijft versnellen. Alle wetenschappelijke studies bevestigen het en iedereen vraagt het zich af: hoe is deze race tegen de klok te stoppen?

Lees verder - 08/11/2018 10:12

FRDO lanceert persprijs Duurzame Ontwikkeling 2019

De FRDO reikt sinds 2010 een persprijs uit om kwaliteitsvolle berichtgeving over duurzame ontwikkeling te stimuleren. Dit j aar gaat deze Prijs naar in 2019 te realiseren projecten voor artikelen, boeken, televisiereportages of films. Die projecten moeten een duurzaamheidsthema behandelen waarrond de raad momenteel prioritair werkt, met name de impact van de Duurzame Ontwikkelings Doelstellingen (SDG) op het concrete beleid en de communicatie rond dit kader van duurzame ontwikkeling.

Lees verder - 07/11/2018 15:01

PERSUITNODIGING: “Biodiversiteit in de kijker in november”

Op vrijdag 9 november nodigt Marie Christine Marghem, federaal minister bevoegd voor milieu, u met plezier uit voor de persconferentie “biodiversiteit in de kijker in november”. Deze vindt plaats in het Museum voor Natuurwetenschappen in Brussel.

Lees verder - 31/10/2018 09:54