Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Environment

België nieuwe vice-voorzitter van verdrag over marien milieu

Vorige week vond in Ierland de jaarlijkse vergadering van het OSPAR-verdrag over de bescherming van het mariene milieu van de noordoostelijke Atlantische Oceaan plaats. Een rapport over de ecologische toestand van mariene soorten en niveaus van vervuiling werd er gelanceerd en benadrukt recente uitdagingen zoals marien zwerfvuil en verzuring. België werd verkozen tot één van de twee nieuwe vice-voorzitters van het verdrag. Het toont de groeiende investering van ons land aan voor de bescherming en het behoud van zeeën en oceanen.

 

Lees verder - 04/07/2017 14:26

Vaststelling van de retributies aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Leefmilieu Marie Christine Marghem een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten vaststelt.

Lees verder - 16/06/2017 15:30

Primeur in België: gevangenisstraf voor illegale handel in zeepaardjes

Op 8 juni 2017 heeft de Correctionele rechtbank van Brussel 3 personen met Chinese nationaliteit veroordeeld tot 15 maanden gevangenisstraf, waarvan de helft met uitstel, voor bezit en illegale import van een diersoort die beschermd is door de CITES-conventie.

 

Lees verder - 08/06/2017 15:35

22 Belgische engagementen voor de bescherming van de zee op eerste internationale Oceanenconferentie

De Verenigde Naties organiseren van 5 tot 9 juni in New York de eerste Oceanenconferentie. De bedoeling van deze conferentie is de krachten te bundelen voor de uitvoering van duurzame ontwikkelingsdoelstelling (SDG) 14, ‘Leven in het water’, die specifiek aan oceanen en zeeën is gewijd. Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders zal de Belgische delegatie leiden en de Belgische inspanningen inzake mariene biodiversiteit benadrukken. Staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer is tevreden dat ons land zich met concrete engagementen internationaal op de kaart kan zetten.

 

Lees verder - 02/06/2017 16:29

#BeBiodiversity viert het milieu op 5 juni 2017

De Wereldmilieudag op 5 juni 2017 heeft als thema ”Mensen verbinden met de natuur”. Dit thema sluit rechtstreeks aan bij de nieuwe campagne #BeBiodiversity van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Deze campagne, die op 21 april werd gelanceerd door minister van Leefmilieu Marie-Christine Marghem, zal over een periode van 3 jaar het grote publiek bewust maken van het belang van biodiversiteit, en bedrijven op weg te helpen naar duurzamere productiemethodes.

 

Lees verder - 02/06/2017 15:07

Register van projecten ter bescherming van zeeën en oceanen

Nog tot 4 juni kan iedereen lopende of toekomstige projecten die op één of andere manier bijdragen aan de bescherming van zeeën en oceanen ingeven in het register van “Voluntary Commitments” van de Verenigde Naties.

 

Lees verder - 15/05/2017 11:29

‘Klimaatcoaches’ op pad in de secundaire scholen (lancering in Doornik)

Vandaag 27 april 2017 lanceren Minister Marie Christine Marghem, de federale Dienst Klimaatverandering en GoodPlanet samen het project « klimaatcoaches » in de Ecole des Frères in Doornik. Deze jonge ‘coaches’ zullen de leerlingen van de 3de graad secundair begeleiden en inzicht bijbrengen in de uitdagingen van een koolstofarme maatschappij, en in de wijzen waarop we deze doelstelling tegen 2050 kunnen bereiken. Dat doen ze aan de hand van de webtool ‘My2050’.

 

Lees verder - 27/04/2017 10:40

Persuitnodiging: lancering van het project "klimaatcoaches"

De federale Minister voor Leefmilieu, Mevrouw Marie Christine Marghem, de federale Dienst Klimaatverandering en GoodPlanet hebben het genoegen u uit te nodigen op een persontmoeting: De lancering van het project “klimaatcoaches”

 

Lees verder - 24/04/2017 11:25

Een nationaal actieplan om salamanders te redden

Sinds 2013 verbreidt een nieuwe schimmel, Bsal, zich geleidelijk over ons grondgebied. Bsal veroorzaakt een huidinfectie bij salamanders, waaraan ze sterven. Het effect ervan is vernietigend want de mortaliteit is zeer hoog. Gelet op de ernst van de situatie hebben de bevoegde overheden een gemeenschappelijk actieplan voor heel België uitgewerkt.

 

Lees verder - 20/04/2017 10:40

Persuitnodiging event ‘Biodiversity at the heart of Business’ – vrijdag 21 april - Brussels @ The Residence Palace

Wat kunnen ondernemingen doen voor biodiversiteit? Welke voordelen hebben ze hierbij? Op vrijdag 21 april organiseren de federale en gewestelijke overheden, met de ondersteuning van de sectorfederaties, het evenement ‘Biodiversity at the heart of Business. Which perspectives for our companies?’: een dag van reflectie en uitwisseling over biodiversiteit en bedrijven.

 

Lees verder - 20/04/2017 10:09