Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Computerization

Cyberaanval Petya ransomware: CERT.be brengt rapport uit

Een cyberaanval met Petya ransomware legde op dinsdag 27 juni opnieuw heel wat computernetwerken plat. In België is de impact eerder beperkt, maar wereldwijd zijn de gevolgen groot. Van 3 bedrijven die CERT.be een melding deden, kunnen we bevestigen dat het om Petya ransomware gaat. Wij hebben vandaag geen nieuwe meldingen ontvangen.

Lees verder - 29/06/2017 09:51

Uitnodiging: persvoorstelling van mycareer.be

Op woensdag 21 juni stellen de RSZ en Sigedis, namens de openbare instellingen van de sociale zekerheid, mycareer.be voor: de onlinetoepassing die burgers een betrouwbaar overzicht geeft van hun loopbaanverleden en loongegevens.

Lees verder - 20/06/2017 13:32

Diverse bepalingen inzake elektronische communicatie - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Digitale Agenda en Telecom in tweede lezing een voorontwerp van wet goed houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie.

Lees verder - 16/06/2017 15:30

België sluit digitale poortjes tegen cybercriminelen

Vorig jaar luidde het Amerikaans beveiligingsbedrijf Rapid7 nog aan de alarmbel. Het had in 180 landen de computersystemen gescand op kwetsbaarheden en vond in België een alarmerend hoog aantal open internetpoorten. Dit wil zeggen dat er in verhouding meer niet-versleutelde dan wel-versleutelde internetpoorten waren, wat ons land erg kwetsbaar maakte voor hackers.

Lees verder - 14/06/2017 15:55

Uitnodiging: persvoorstelling van mycareer.be

Op woensdag 21 juni stellen de RSZ en Sigedis, namens de openbare instellingen van de sociale zekerheid, mycareer.be voor: de onlinetoepassing die burgers een betrouwbaar overzicht geeft van hun loopbaanverleden en loongegevens.

Lees verder - 12/06/2017 10:37

Ambtenaren naar de (cyber)schoolbanken: CCB stoomt federale ambtenaren klaar voor de toekomst

Brussel: Het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) biedt de komende drie jaar gespecialiseerde opleidingen aan in cybersecurity. Dit doen ze om het ambtenarenkorps beter te wapenen tegen cybercriminelen. “Cyberveiligheid is een discipline die heel snel evolueert”, zegt Nathalie Van Raemdonck, projectmanager bij het CCB. “Als we willen dat onze federale computernetwerken goed beveiligd zijn, is een goede opleiding in cyberveiligheid cruciaal.”

Lees verder - 03/05/2017 14:01

Persuitnodiging: Actieplan tegen ransomware

Het Centrum voor Cybersecurity België en de Federale Politie hebben de eer u uit te nodigen op hun persconferentie Actieplan tegen ransomware, op 25 april 2017 om 9u30 in de perszaal van de Kanselarij van de Eerste Minister, Hertogstraat 4 te 1000 Brussel.

Lees verder - 19/04/2017 15:23

Resultaten campagne 'Take back the internet' + Cyber Security Challenge

Steeds meer Belgen willen zich wapenen tegen cybercriminaliteit.

Lees verder - 17/03/2017 13:17

App ‘correcte ondernemer’ tegen sociale dumping

De app ‘correcte ondernemer’ is klaar voor gebruik. De app komt er op initiatief van Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Philippe De Backer (Open Vld). “Met de app kan je als Belgische aannemer in één oogopslag zien of binnen- of buitenlandse aannemers of werkkrachten in orde zijn met de sociale wetgeving. Deze administratieve vereenvoudiging helpt in de strijd die ik voer tegen sociale fraude en sociale dumping”, aldus De Backer.

Lees verder - 06/03/2017 22:52

Uitnodiging persconferentie: lancering van de app correcte ondernemer in aanwezigheid van Staatssecretaris De Backer en minister van Financiën Van Overtveldt

Op dinsdag 7 maart stellen Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Philippe De Backer (Open Vld) en Minister van  Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) in samenwerking met RSZ en de FOD Financiën twee nieuwe mobiele toepassingen voor die de eerlijke concurrentie tussen ondernemingen bevorderen: App Correcte Ondernemer (check onderaannemers)  en App Correcte werknemer (Limosa).

Lees verder - 03/03/2017 18:22