Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Computerization

UITNODIGING PERSCONFERENTIE

Het Centrum voor Cybersecurity België en de Cyber Security Coalition Belgium presenteren de Nationale Sensibiliseringscampagne rond cyberveiligheid.

Lees verder - 28/09/2016 16:49

Barometer van de Informatiemaatschappij 2016: België versterkt zijn positie in de digitale wereld

Vandaag publiceert de FOD Economie de editie 2016 van de Barometer van de Informatiemaatschappij. Dit jaar boekt België voor een reeks indicatoren over de informatiemaatschappij opnieuw vooruitgang en verankert zich nog meer in de digitale wereld. Vicepremier en minister van Digitale Alexander De Croo is tevreden met de vooruitgang: “Met Digital Belgium versterken we die beweging. Ons land moet één van de digitale trendsetters in Europa worden.

Lees verder - 04/07/2016 14:48

De Algemene Directie Statistiek van de FOD Economie gaat voor Open Data

Datasets over bevolking- en inkomensgegevens vrij beschikbaar

Brussel, 22 oktober 2015 – De Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium van de FOD Economie opent vandaag haar Open Data-portaal: www.statbel.fgov.be/nl/opendata. Op het portaal staan een hele reeks datasets over allerlei onderwerpen, zoals bevolking, inkomens of bodembezetting in een ‘open’ (een vrij en gemakkelijk herbruikbaar) formaat.

Lees verder - 21/10/2015 16:28

14 telecomoperatoren nemen in oktober deel aan een campagne ter promotie van het mobiele internet in België

Brussel, 23 september 2015 – 14 telecomoperatoren nemen deel aan de Surfmobile- campagne op initiatief van vicepremier en minister van Digitale Agenda en Telecom Alexander De Croo, het BIPT (het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie) en de FOD Economie ter promotie van het mobiele internet in België. Zij bieden vanaf 1 oktober diverse voordelige acties aan, zoals extra datavolume, voor personen die tot dusver geen of weinig mobiel internet gebruiken. Een overzicht van de deelnemende operatoren is terug te vinden op www.surfmobiel.be/initiatief.

Lees verder - 23/09/2015 09:39

Omzetting van de Broadband Cost-richtlijn

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Digitale Agenda en Telecom Alexander De De Croo om de omzetting van de Europese Broadband Cost-richtlijn aan het Overlegcomité voor te leggen en om hierover een samenwerkingsakkoord met de gemeenschappen en de gewesten te sluiten. De ministerraad stemt ook in met het voorontwerp van samenwerkingsakkoord.

Lees verder - 18/09/2015 16:38

Federale open data-strategie

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Digitale Agenda en Telecom Alexander De Croo, staatssecretaris voor Adminstratieve Vereenvoudiging Theo Francken en staatssecretaris voor Privacy Bart Tommelein het licht op groen gezet voor een ambitieuze federale open data-strategie. Openheid van overheidsdata is voortaan de regel. De goedkeuring van de open data-strategie is een belangrijke stap om het digitaal ecosysteem in ons land te versterken en te evolueren naar een slanke, efficiënte en moderne overheid.

Lees verder - 24/07/2015 13:53

PERSUITNODIGING: Alexander De Croo lanceert ‘Digital Minds for Belgium’ - dinsdag 10 februari 2015, 9.40 uur

PERSUITNODIGING - Op dinsdag 10 februari lanceert vicepremier en minister van Digitale Agenda Alexander De Croo ‘Digital Minds for Belgium’, een collectief van een 20-tal mensen met een diepgewortelde ervaring in de digitale wereld.

Lees verder - 06/02/2015 15:52

Aanmelding voor mobiele digitale overheidstoepassingen

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en de Modernisering van de Openbare Diensten Hendrik Bogaert een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de aanmelding voor mobiele overheidstoepassingen mogelijk maakt.

Lees verder - 25/04/2014 16:27

Nieuwe onlinetoepassing geeft horecawerknemers zicht op gewerkte dagen

Met de nieuwe onlinetoepassing Horeca@work - 50days van de RSZ (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid) kunnen werknemers nagaan hoeveel dagen gelegenheidsarbeid in de horeca ze nog te goed hebben.  Samen met de nieuwe mobiele versie van de tewerkstellingsaangifte Dimona zorgt de toepassing ervoor dat het horecaplan van de federale regering goed van start is gegaan.

Lees verder - 07/01/2014 11:27