Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Sustainable development

Naar een hogere energieversnelling - investeren in zuinige gebouwen

Donderdag 16 maart van 9 tot 14u organiseert de FRDO in Brussel zijn jaarforum over de financiering van de energetische renovatie van gebouwen met een publieke functie.

Lees verder - 23/02/2017 17:14

Negen adviesraden pleiten samen voor een concretere en coherentere Nationale Strategie Duurzame Ontwikkeling

Ons land heeft nood aan een meer geïntegreerd beleid, ook voor duurzame ontwikkeling. Een nationale strategie op dit vlak is dan ook uiterst belangrijk. Maar het ontwerp daarvoor dat de verschillende overheden onlangs uitbrachten, is ontoereikend, zo stellen de adviesraden van alle niveaus in een gemeenschappelijke verklaring.

Lees verder - 22/12/2016 17:41

FRDO persprijs duurzame ontwikkeling: laatste oproep

Journalisten kunnen zich nog tot 7 januari kandidaat stellen voor de “FRDO persprijs duurzame ontwikkeling”. Deze - zevende - editie van de Persprijs is bestemd voor de gedrukte media (kranten en tijdschriften) en e-publicaties. Dit jaar gaat extra aandacht naar artikelen over onderwijs/educatie met betrekking tot klimaatverandering en klimaatbeleid. 

Lees verder - 22/12/2016 17:28

FRDO lanceert persprijs duurzame ontwikkeling 2017

De Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) reikt opnieuw zijn “FRDO persprijs duurzame ontwikkeling” uit. Deze - zevende - editie van de Persprijs is bestemd voor de gedrukte media (kranten en tijdschriften) en e-publicaties. Dit jaar gaat extra aandacht naar artikelen over  onderwijs/educatie met betrekking tot klimaatverandering en klimaatbeleid.

Lees verder - 19/10/2016 14:09

Jongeren in de bres voor het klimaat - leerpraktijken voor duurzaamheid

Volgens het klimaatakkoord van Parijs zouden we de klimaatopwarming beneden de 1,5 °C moeten houden om een leefbaar klimaat en een duurzame toekomst aan de volgende  generaties na te laten. Daarom is er nood aan een maatschappelijk draagvlak voor duurzame ontwikkeling, en het verbreden ervan is één van de kerntaken van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling. In dit kader organiseert de FRDO op vrijdag 28 oktober 2016  een forum  over educatie rond de klimaatuitdaging. Is er voldoende aandacht in het onderwijs en het vormingscircuit voor dit onderwerp? Welke educatieve hulpmiddelen en organisaties bestaan er? Hebben jongeren voldoende kennis van de klimaatuitdaging en zijn ze bezig met de transitie naar een koolstofarme samenleving?

Lees verder - 12/10/2016 15:36

Nieuwe website over de Sustainable Development Goals in België

www.sdgs.be vanaf nu online!

 

 

Brussel, dinsdag 27 september 2016- Eén jaar na de lancering van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties lanceert het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling een nieuwe website. Deze website moet de portaalpagina worden voor alle informatie en initiatieven over en rond de SDGs in België.

 

De Sustainable Development Goals (SDGs)

Lees verder - 27/09/2016 15:50

Advies klimaatbeleid en burden sharing

Op 4 juli keurde de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) unaniem een advies goed over de zogenaamde ‘klimaatgovernance’. Het gaat daarbij om de heikele discussie over de ‘burden sharing’.  Hoe moet de uitvoering van de klimaatdoelstellingen verdeeld worden tussen de federale en regionale beleidsniveaus van dit land? Iedereen herinnert zich nog het erg moeizaam bereikte politieke akkoord van 2015. Ondertussen is er het klimaatakkoord van Parijs en is de klimaatuitdaging enkel maar urgenter geworden. Er is dus nood aan goede en efficiënte afspraken over de verdeling van de klimaatdoelstellingen, en daarover bracht de FRDO een advies uit, op vraag van de Senaat.

Lees verder - 13/07/2016 12:10

ICDO publiceert haar activiteitenverslag 2015

Op internationaal niveau is 2015 het jaar van de goedkeuring van de SDG’s. Op federaal niveau staat 2015 in het teken van de voorbereiding van de integratie van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen in de federale organisaties. Dat gebeurde onder meer door:

  • de aanzet voor een strategische aanpak om duurzame ontwikkeling te integreren in de federale organisaties;
  • de integratie van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen in de bestuursovereenkomsten van de federale overheidsdiensten;
  • het opstellen van een eerste GRI-duurzaamheidsverslag door zes federale overheidsdiensten;
  • het uitwerken van een methodologie voor de federale overheidsdiensten voor het opstellen van een jaarlijks actieplan duurzame ontwikkeling;
  • de organisatie van een rapportering over de federale overheidsopdrachten;
  • de voorbereiding van het nationaal actieplan “Bedrijven en Mensenrechten”
Lees verder - 24/06/2016 10:46

Herziening huishoudelijk reglement van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Duurzame Ontwikkeling Marie Christine Marghem een ontwerp van koninklijk besluit goed over de herziening van het huishoudelijk reglement van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling.

Lees verder - 09/06/2016 14:51

Wijziging toekenningsmechanisme van groenestroomcertificaten voor windmolenparken in de Noordzee

De ministerraad keurt in tweede lezing een voorontwerp van wet goed dat het toekenningsmechanisme van groenestroomcertificaten voor windmolenparken in de Noordzee wijzigt.

Lees verder - 09/06/2016 14:51