Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Sustainable development

KROMME KOMKOMMERS EN VERLOREN PEREN: NAAR EEN BELEID TEGEN VOEDSELVERLIES EN -VERSPILLING

De Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling publiceert vandaag een advies met een reeks concrete aanbevelingen om  voedselverlies en –verspilling te vermijden. De raad pleit voor:
- een geïntegreerd beleid, met een belangrijke rol voor het federale niveau
- een transversaal platform, waarin overheden, bedrijven en middenveld overleggen
- het informeren en sensibiliseren van de consument, onder meer rond houdbaarheidsdata op producten
- onderzoek naar mogelijk voedselverlies en –verspilling als gevolg van cosmetische criteria (de “lelijke groenten”)
- een aanpassing van het beleid rond voedselveiligheid om te komen tot minder verlies en verspilling, met een centrale rol voor het voedselagentschap (FAVV)
- bijkomende fiscale maatregelen om mogelijke voedseloverschotten een betere sociale bestemming te geven (o.a. BTW-aanpassing).

Lees verder - 29/04/2015 15:32

FRDO FINANCIERT REPORTAGE OVER KLIMAATNEUTRALE STEDEN

De Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO)  reikt elk jaar een Persprijs uit aan artikelen of reportages die blijk geven van een duurzame visie.  Vandaag  lanceert de FRDO een bijkomend initiatief om duurzame berichtgeving in de media te promoten:  de financiering van een videoreportage  over klimaatneutrale steden.

Lees verder - 27/04/2015 12:04

Uitreiking FRDO persprijs duurzame ontwikkeling - Embargo 16u

Vandaag 1 april reikt minister Marie-Christine Marghem in het Residence Palace te Brussel de “FRDO persprijs duurzame ontwikkeling” uit, dit jaar bestemd voor de geschreven  media. 

Lees verder - 01/04/2015 11:09

Duurzaamheid een dienst bewijzen - Uitreiking Persprijs FRDO en debat over deeleconomie

De FRDO reikt op 1 april voor de vijfde maal zijn “FRDO persprijs duurzame ontwikkeling” uit. Dit jaar is de prijs bestemd voor de gedrukte en elektronische media. Er gaat ook aandacht naar een actueel thema, met name naar de vraag of diensten leveren in plaats van producten, kan bijdragen tot een duurzamer economie. Wordt de gebruikswaarde van een product belangrijker dan zijn ruilwaarde, komt het delen in de plaats van het hebben?

Lees verder - 11/03/2015 15:23

Geblokkeerd Braziliaans hout mag weer worden verhandeld

De FOD Volksgezondheid geeft toestemming voor het op de markt brengen van de loten hout die geblokkeerd zijn in de haven van Antwerpen. Het gaat om ipé-hout uit het Amazonegebied, ingevoerd via Rotterdam en bestemd voor Belgische importeurs. Sinds oktober 2014 waren verschillende containers geblokkeerd in afwachting van de resultaten van een uitgebreid onderzoek dat gezamenlijk werd uitgevoerd door de Braziliaanse, Belgische (douane, FOD Buitenlandse Zaken en FOD Volksgezondheid ) en Europese overheden. Dit onderzoek wijst uit dat het hout wel degelijk legaal is.

Lees verder - 14/01/2015 11:05

PERSPRIJS DUURZAME ONTWIKKELING FRDO

De Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) reikt dit jaar zijn “FRDO persprijs duurzame ontwikkeling” uit aan de geschreven media.  Tot 7 januari 2015 kan u als journalist artikelen inzenden die gepubliceerd werden (in druk of elektronisch) in de periode 1 januari – 31 december 2014. De uitreiking van de Prijs vindt plaats in het voorjaar.

Lees verder - 05/12/2014 13:51

Federale Dag van de Diversiteit op 4 december: focus op culturele diversiteit

Voor het tweede jaar op rij organiseert de federale overheid een ‘Federale Dag van de Diversiteit’. Een initiatief van het Federale netwerk diversiteit, waarbij dit jaar het accent ligt op culturele diversiteit.

Doel is om de federale ambtenaren ervan bewust maken hoe belangrijk het is om in interactie te treden met collega’s, partners en burgers, met respect voor hun verschillen.  Die dag zullen duizenden ambtenaren actief deelnemen aan allerhande activiteiten rond dit thema.

Voor het tweede jaar op rij organiseert de federale overheid een ‘Federale Dag van de Diversiteit’. Een initiatief van het Federale netwerk diversiteit, waarbij dit jaar het accent ligt op culturele diversiteit.

Lees verder - 02/12/2014 10:01

Jaarforum FRDO over voedselverspilling

Hoeveel voedsel verspillen we, en hoeveel voedsel gaat er verloren? Wat zijn daarvan de oorzaken? Welke oplossingen zijn er mogelijk? Welke initiatieven nemen de verschillende overheden van ons land om een antwoord te bieden op deze uitdaging? En welke ideeën hebben de deelnemers voor een betere aanpak?

Lees verder - 18/11/2014 11:42

PERSUITNODIGING: Alexander De Croo bezoekt VN-dorp in Brussel naar aanleiding van Dag van de Verenigde Naties - 26/10/2014, 11.30 uur

Vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo bezoekt zondag het VN-dorp op de Grote Markt in Brussel naar aanleiding van de Dag van de Verenigde Naties.

Lees verder - 24/10/2014 14:42

Lunchdebat "Maakt groei gelukkig?" maandag 20 oktober 12u

Groei, met als maatstaf de toename van het BBP, is de voorbije decennia bepalend geweest voor de ontwikkeling van onze samenleving. Door groei kan men de welvaart van een land en zijn inwoners vergroten, de overheidsschuld terugbetalen, werk creëren ... Maar gaat dat soms niet ten koste van onze leefomgeving, van ons welzijn, en van de belangen van de inwoners in ontwikkelingslanden? Houdt groei geluk in voor iedereen, en hoe verhoudt een steeds toenemend BBP zich tot duurzame ontwikkeling ?
Over deze vragen organiseert de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling een lunch-debat op maandag 20 oktober 2014 om 12u.

Lees verder - 15/10/2014 13:38