Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Sustainable development

Magda Aelvoet nieuwe voorzitter Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling

De ministerraad van vandaag vrijdag 4 oktober heeft Magda Aelvoet benoemd tot voorzitter van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO). Zij volgt Philippe Maystadt op, die in maart ontslag nam als voorzitter van de raad.

Lees verder - 04/10/2013 11:18

Uitnodiging voor de voorstelling van de campagne “Samen maken we België duurzaam” door Servais Verherstraeten en Bert Kruismans vrijdag 4 oktober

Eerder dit jaar keurde de federale regering een langetermijnvisie voor een duurzaam België goed. In oktober, de maand voor duurzame ontwikkeling, roepen we iedereen op om hieraan mee te werken. Duurzame ontwikkeling is immers niet alleen een opdracht voor de regering en de overheid, maar voor iedereen.

Lees verder - 01/10/2013 09:40

Coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling  Servais Verherstraeten een voorontwerp van wet goed met betrekking tot de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling. 

Lees verder - 05/07/2013 18:17

Contracten duurzame stad 2013

De ministerraad gaat akkoord met het initiatief van minister belast met Grote Steden Jean-Pascal Labille om contracten duurzame stad 2013 te sluiten.

Lees verder - 07/06/2013 16:56

Jaarverslag 2012 van de Intergouvernementele preventiecel

De ministerraad neemt kennis van het jaarverslag 2012 van de Intergouvernementele preventiecel (IPC), dat minister van Middenstand, KMO, Zelfstandigen en Landbouw Sabine Laruelle heeft voorgesteld. De IPC neemt deel aan de coördinatie van de strijd tegen de economische fraude die bij de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie is ingesteld.

Lees verder - 17/05/2013 15:56

Federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling Servais Verherstraeten een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling vastlegt.

Lees verder - 17/05/2013 15:56

POD Duurzame Ontwikkeling vraagt open onderzoek over integratie in een andere federale overheidsdienst

In haar openingswoord op de Nieuwjaarsreceptie vroeg Sophie Sokolowski, voorzitster a.i., aan minister Vanackeren om het onderzoek dat momenteel door zijn kabinet gevoerd wordt naar de integratie van de POD DO in de FOD Financiën open te trekken naar andere overheidsdiensten.

Lees verder - 20/01/2013 21:15

Benoeming van de regeringscommissaris bij Fedesco

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed, op voorstel van minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling Steven Vanackere, dat de regeringscommissaris bij Fedesco benoemt.

Lees verder - 21/12/2012 16:43

Benoeming van de leden van de raad van bestuur van het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost

De ministerraad benoemt op voorstel van minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling Steven Vanackere de leden van de raad van bestuur van het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost.

Lees verder - 13/12/2012 15:36

Spannende spinnen! Persuitnodiging

Persuitnodiging: Op woensdag 12 december tussen 13u00 en 17u00 bent u welkom voor een preview van de tentoonstelling tijdens de installatie van de terraria en bij het uitzetten van de spinnen en schorpioenen.
Moglijkheid tot interview met Rudy Jocqué, de arachnoloog van het KMMA en wetenschappelijk commissaris van de tentoonstelling.
Enkel op afspraak: 02 769 52 98 of 02 769 53 40

Lees verder - 11/12/2012 09:00