Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Families and people with disabilities

Opgepast voor frauduleuze e-mails over kinderbijslag !

De RKW en de andere kinderbijslagfondsen vragen u nooit via e-mail om uw bankgegevens!

Lees verder - 04/10/2013 12:52

Betaling van de jaarlijkse bijslag (schoolpremie) op 8 augustus.

Op 8 augustus 2013 ontvangen de gezinnen de jaarlijkse bijslag (schoolpremie), samen met de kinderbijslag van juli.

Lees verder - 02/08/2013 17:53

Sociale impact van de crisis relatief beperkt in België

De situatie van ouderen is aan de beterhand, maar die van kinderen en de gezinnen waarin ze opgroeien, verslechtert. Dit blijkt uit een analyse van de impact van de economische en financiële crisis op de sociale situatie in België. Over het algemeen is de impact relatief beperkt gebleven, maar er zijn uiteenlopende ontwikkelingen voor verschillende bevolkingsgroepen.

Lees verder - 29/05/2013 10:58

KIDS IN AMERICA! - Gezinszondag in het Jubelparkmuseum

Ontdek in één dag, op één plaats een uitgestrekt en gevarieerd werelddeel: Amerika van pool tot pool. Op zondag 17 maart staat het Jubelparkmuseum helemaal in het teken van de precolumbiaanse culturen van Noord-, Midden- en Zuid-Amerika tijdens het gezinsfeest ‘Kids in America!’.

Lees verder - 06/03/2013 14:15

Call center personen met een handicap: 2 jaar nodig om de toegankelijkheid te verdrievoudigen

De groene lijn voor personen met een handicap van de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid (0800/987.99) kent sinds zijn invoering in 2010 ernstige toegankelijkheidsproblemen. Tussen februari 2011 en september 2012 werden slechts 23% van de binnengekomen oproepen beantwoord. Om nauwkeurig te bepalen wat de juiste redenen zijn van de slechte toegankelijkheid en om te zoeken naar oplossingen, bestelde staatssecretaris Courard, van bij zijn aantreden, een gespecialiseerde audit van het Call Center. Ook ondernam de FOD Sociale Zekerheid het afgelopen jaar al enkele initiatieven om de bereikbaarheid te verbeteren. Op basis van de voorspellingen van het consultantbureau Möbius zou binnen 2 jaar het aantal beantwoorde oproepen moeten stijgen van 23% tot 81%.

Lees verder - 18/02/2013 12:27

"1001 Gezinnen, het gezin in al haar vormen!": Een feestelijk en verhelderend weekend voor alle gezinnen!

Zich informeren, leren, debatteren, elkaar ontmoeten, van gedachten wisselen, zich vermaken met het hele gezin ! Voldoende mogelijkheden die een eerste salon “ 1001 Gezinnen, het gezin in al haar vormen” moet mogelijk maken dat wordt gehouden in het WEX (Marche-en-Famenne) tijdens het weekend van 26 en 27 oktober 2013.

Lees verder - 03/01/2013 11:04

De kerncijfers van de sociale zekerheid en de positie van België in Europa

Ons socialezekerheidsysteem is en blijft een heet hangijzer. Je moet er een goed inzicht in hebben om te kunnen inschatten aan welke uitdagingen België – net als zijn Europese buren – in de komende jaren het hoofd zal moeten bieden. Als we de sociale uitgaven van de laatste jaren bekijken, zien we een aantal trends, zoals de stijging van de uitgaven voor de rustpensioenen met 4 miljard euro, de stijging van het aantal uitbetaalde pensioenen met 119.000 (tussen 2008 en 2011) en de scherpe daling van de tewerkstellingsgraad na de leeftijd van 50, tot de pensioenleeftijd.

Lees verder - 13/12/2012 09:27

Armoederisico bij personen met een handicap opvallend hoog

Maar liefst 39% van de personen met een handicap die een tegemoetkoming krijgen, leven onder de Europese armoedegrens. Dat is de opvallende conclusie van het Handilab-onderzoek van de Katholieke Universiteit Leuven, uitgevoerd op vraag van de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid en de Programmatorische Overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid.

Lees verder - 06/12/2012 10:26

Herziening van de wet van 1987 betreffende de uitkeringen voor Personen met een handicap

Staatssecretaris voor Personen met een handicap, Philippe Courard beschikt over een complete synthese van bijna 300 bijdragen die hem bezorgd werden in antwoord op een bevraging van de gehandicaptensector. Vandaag bezorgt hij deze volledige synthese heel de gehandicaptensector. Dit document dat 60 pagina’s telt is het uitgangspunt voor een reflectie die finaal moet uitmonden in een grondige hervorming van het systeem van de uitkeringen voor personen met een handicap.

Lees verder - 26/11/2012 13:37

Plan wil vaders en werkgevers sensibiliseren om gezin en werk beter te combineren

Minister van Werk Monica De Coninck en de staatssecretaris voor Gezinnen, Philippe Courard in nauwe samenwerking met het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, lanceren op maandag 19 november, een plan om mannelijke werknemers te sensibiliseren voor een betere verzoening tussen werk en gezinsleven.

Lees verder - 19/11/2012 12:36