Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Families and people with disabilities

In het kader van de internationale dag van de Man

COLLOQUIUM

«Mijn papa is op het werk»
«Werk en ouderschap verzoenen, een uitdaging voor bedrijven »

Maandag 19 november 2012 van 9 tot 16 uur

In de zaal Storck van de FOD Werk
Ernest Blérotstraat 1
1070 Brussel

Het ouderschap is een onderwerp waar men niet meer om heen kan in het kader van human resources management. Het evenwicht tussen het werk- en gezinsleven heeft een rechtstreeks effect op het welzijn en de individuele prestaties van de werknemer en op de goede werking van het bedrijf.

Lees verder - 31/10/2012 14:22

Kunstendag voor Kinderen in het Jubelparkmuseum (18/11/12)

De eerste Kunstendag voor Kinderen, een initiatief van de Vlaamse minister van Cultuur, vindt plaats op zondag 18 november 2012. Op die dag kunnen families met kinderen tot 12 jaar in heel Vlaanderen en Brussel kennismaken met kunst. 

Lees verder - 26/10/2012 17:04

De RKW publiceert zijn Activiteitenverslag 2011

Zoals altijd, was in 2011 de eerste zorg van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) een optimale service te bieden aan de gezinnen en hun kinderen.

 

Lees verder - 30/07/2012 14:16

Herziening van de wet van 1987 betreffende de uitkeringen voor Personen met een handicap: lancering van een groot overleg met de gehandicaptensector

De laatste hervorming van het systeem van de uitkeringen voor personen met een handicap dateert uit 1987 en had als doel om het systeem eerlijker, eenvoudiger en efficiënter te maken.

25 jaar later, is de conclusie unaniem: ondanks de vele aanpassingen doorheen de jaren is de regelgeving voor de uitkeringen van personen met een handicap voorbijgestreefd. Daarenboven is ze erg ingewikkeld en zwaar waardoor ze niet meer voldoet aan de basisbehoeften waarmee personen met een handicap vandaag geconfronteerd worden. Bovendien leidt het soms tot ongelijke behandeling.

Om aan deze problemen tegemoet te komen heeft de staatssecretaris voor Personen met een handicap, Philippe Courard, conform het regeerakkoord beslist om de regelgeving bij te sturen.

Lees verder - 22/06/2012 16:31

12 maanden kinderbijslag voor werkzoekende schoolverlaters

Sinds 1 januari 2012 is de wachttijd voor werkzoekende schoolverlaters gewijzigd in beroepsinschakelingstijd. Die beroepsinschakelingstijd duurt nu voor iedereen 12 maanden.

Lees verder - 08/06/2012 16:04

RKW lanceert FamiPedia, hét kennisportaal van de kinderbijslag voor werknemers

De Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) lanceert de nieuwe website FamiPedia: www.famipedia.be. Dit platform, waarin een 70-tal interne experts hun knowhow bundelden, vormt hét kennisportaal van de kinderbijslagsector voor werknemers.
FamiPedia biedt een centrale toegang tot een helder, coherent en actueel overzicht van de kinderbijslagregeling voor werknemers via twee inhoudelijk met elkaar verbonden luiken.

Lees verder - 14/05/2012 16:20

Implementatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap Philippe Courard de procedure vastgelegd om het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap uit te voeren.

Lees verder - 11/05/2012 17:29

Courard.belgium.be ontvangt het AnySurferlabel

Philippe Courard, de staatssecretaris voor Personen met een handicap, ontvangt als eerste lid in de regering Di Rupo I het toegankelijkheidslabel AnySurfer voor zijn beleidswebsite http://www.courard.belgium.be/. Zijn administratie, het directoraat-generaal voor Personen met een handicap beschikt tevens over dit label (http://handicap.fgov.be/).

Lees verder - 03/04/2012 14:49

Verlenging van ouderschapsverlof

De ministerraad keurt in eerste lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed dat richtlijn 2010/18/EU in Belgisch recht omzet. Daarmee wordt een vierde maand ouderschapsverlof toegekend en het recht voor werknemers die terugkeren uit ouderschapsverlof om aangepaste werktijden en uurroosters te vragen.

Lees verder - 23/03/2012 16:43

Sociale inschakeling van personen met een handicap

De ministerraad beslist de bijdragen van de werkgevers voor de verzekering arbeidsongevallen van 4,97% op 4,77% te brengen in het kader van de inschakeling van personen met een handicap.

Lees verder - 17/02/2012 16:44